Pienjännitekytkinlaitteet kaikkiin tarpeisiin

Sirius ja Sentron – luotettavat ratkaisut teollisuuteen ja kiinteistöihin

Valitse projektiisi sopivat pienjännitekytkinlaitteet. Sirius-komponenteista on helppo rakentaa suojaus- ja ohjauslaitteita, jotka voidaan yhdistää vaivattomasti hajautettuun järjestelmään. Sentron-tuotteilla voit suojata syöttöverkon oikosuluilta, ylikuormalta ja vikavirroilta.

Tilaukset ja lisätietoa

Industry Mall

Pienjännitekytkinlaitteet

Kontaktorit

Sirius-kontaktoreita käytetään moottoreiden ja muiden kuormien ohjaamiseen. Sirius-kontaktorien asennus on helppoa, liitäntätekniikoita on useita ja tarvikkeet ovat yhteensopivia eri kokoluokkien kesken. Sirius-kontaktoreiden tehoalue on välillä 3kW-450 kW. Nimelliskäyttöjännitteet ylettyvät suurimmillaan 690V:n asti.

 

Suomenkielinen valintaopas: kontaktorit

Moottorinsuojakytkimet

Moottorinsuojakytkimiä käytetään oikosulkumoottoreiden ylikuormitussuojaukseen. Kokoluokan S00–S3 moottorinsuojakytkimestä on saatavissa malleja, joissa on ylikuorma- ja oikosulkusuojaus samassa paketissa. Oikosulkuvirrankestoisuus ylettyy jopa 50–100kA:n arvoon asti 400V:n vaihtojänniteverkossa. Etukojetta ei tarvita.

 

Näiden moottorinsuojakytkimien ja vastaavan kokoluokan kontaktorin väliin on saatavissa yhdistyspala, joka helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä huomattavasti. Kytkentävaihtoehdot ovat ruuviliitin tai jousiliittimet. USA:n standardit täyttäviä UL 489 -malleja on myös saatavilla.

 

Kompaktikatkaisijan pohjalta rakennetun kokoluokan virta-arvot ovat välillä 100A ja 800A. Näissä malleissa on saatavissa moottorinsuoja ja tai pelkästään käynnistimen oikosulkusuojaus.

 

Suomenkielinen valintaopas: moottorinsuojakytkimet

Sirius Act

Erilaiset painonapit, merkkilamput, valintakytkimet ja valopylväät ovat saatavilla Siemensin kattavasta valikoimasta. Niillä käyttäjä saa ajantasaista tietoa koneen tai prosessin tilasta.

 

Sirius-sarja sisältää erilaisia komponentteja, joita voidaan yhdistellä asiakkaalle sopiviksi kokonaisuuksiksi. Sirius Act -ohjauskalusteiden kotelointiluokka on IP69K, ja ne on testattu myös kotelointiluokkiin IP66 ja IP67. Erittäin kirkkaat LED-merkkivalot takaavat jopa 100 000 tunnin käyttöiän.

 

Suomenkielinen valintaopas: Sirius Act

Pehmokäynnistimet

Sirius-pehmokäynnistimiä käytetään oikosulkumoottoreiden pehmeään käynnistämiseen. Pehmokäynnistin suojaa sähköverkon ja mekaanisen voimansiirron ylimääräisiltä rasituksilta.

 

Kaikissa Siemensin kolmivaihepehmokäynnistimissä on ohituskoskettimet sisäänrakennettuina, mikä säästää tilaa sähkökeskuksessa ja yksinkertaistaa kytkentöjä.

 

 

Pehmokäynnistimen valintaohjeet

 • Mitoitus aina moottorin nimellisvirran mukaan
 • Kevyt käyttö: pumppu, rullakuljetin => nimellisvirran mukaan
 • Keskiraskas käyttö: pieni puhallin => yhtä teholuokkaa isompi laite
 • Raskas käyttö: murskain, suuri puhallin => 2-3 teholuokkaa isompi laite
 • Jos käynnistyksiä on paljon ja käyttö on raskas, pitää valita nimellisteholtaan jopa kolme teholuokkaa suurempi laite
 • Oikosulkusuojaksi suositellaan aina ultra-nopeaa puolijohdesulaketta, jolloin puhutaan koordinaatioluokan kaksi mitoituksesta

Moottorisuojakytkimen tai johdonsuojan käyttö ei takaa pehmokäynnistimen säilymistä toimintakuntoisena rajun oikosulun jälkeen, tällöin puhutaan koordinaatioluokan yksi mitoituksesta.

Koordinaatio 2 -luokan suojauksessa käytetään nopeita aR- tai gR-laukaisukäyrän sulakkeita.

 

 

Työkaluja

 • Suojauskomponenttien englanninkielinen valintaohjelma Simaris Curves 
 • Pehmokäynnistimen englanninkielinen valinta- ja simulointiohjelma. Ohjelmalla voi simuloida erilaisia käynnistystapoja ja valita koordinaation 1 tai 2 mukaiset suojalaitteet, myös UL-mitoitus.
 • Suomenkielinen käyttö- ja asennusohje 3RW40-sarjan pehmokäynnistimille 45kW:n asti

Termistorireleet

Termistorireleitä käytetään moottorin suojaamiseksi ylikuormitustilanteelta. Termistorireleen toiminta perustuu PTC-vastukseen, jonka resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa, määritellyn rajan jälkeen resistanssi kasvaa eksponentiaalisesti ja rele reagoi muuttuneeseen tilanteeseen vaihtamalla koskettimen tilan. PTC-vastusten on oltava valmiiksi asennettuna oikosulkumoottorin käämeihin. Niiden lämpötilakäyrät on standardisoitu, joten ne ovat yhteensopivia Sirius-sarjan releiden kanssa.

 

Erityisen tärkeä termistorirele on epäsäännöllisesti kuormitettujen moottoreiden kohdalla ja suorakäyttöisten ATEX-moottoreiden lisäsuojana. Lisäksi se on ehdoton vaatimus taajuusmuuttajakäytöissä ATEX-ympäristössä. 

 

Suomenkielinen valintaopas: termistorireleet

Aikareleet

Aikareleitä käytetään yksinkertaisissa koneenohjauksissa, joissa tarvitaan ajastettuja toimintoja. Sirius-sarja sisältää erilaisia komponentteja, joita voidaan yhdistellä sopiviksi kokonaisuuksiksi. 3RP25-monitoimiaikareleessä on 27 erilaista toimintoa. Sillä voidaan toteuttaa lähes kaikki teollisuuden tarvitsemat ajastustoiminnot.

 

Laaja käyttöjännitealue vähentää varastoitavien komponenttien määrää. Komponentissa on maailmanlaajuiset hyväksynnät. 3RP20-aikarele on kontaktorin kotelossa ja 7PV15-aikarele on moduulimittainen, ja se on tarkoitettu kiinteistösovelluksiin.


Päästöhidastettu aikarele

Kosketin päästää, kun aikaviive on kulunut loppuun

 • Esimerkki: jäähdytyspuhaltimen ohjaus

 

Vetohidastettu aikarele

Kosketin vetää, kun aikaviive on kulunut loppuun

 • Esimerkki: viivästetään laitteen käynnistystä, porrastetaan eri laitteiden käynnistykset

 

Symmetrinen vilkkurele

Releen kosketin vaihtaa tilaa jatkuvasti säädetyn ajan jälkeen

 • Esimerkki: hälytysvalon ohjaus

 

Epäsymmetrinen vilkkurele

Työ-/taukorele-päälläolo- ja poissaoloaika ovat säädettävissä, molemmat erikseen

 • Esimerkki: kasteluautomaatti: kastelu käynnistyy kahdeksan tunnin välein ja kestää 30 min

 

Tähtikolmioaikarele

Tähtikolmiomoottorikäynnistimen ajastin

 

Monitoimiaikarele

Laaja-alainen ajastus, 50 ms - 100 h

Parhaimmillaan 27 erilaista toimintoa

 

Sovellusvinkkejä:

230 VAC -ohjauspiireissä, joissa ohjauskaapeleiden pituus on pitkä, saattaa aikarele jäädä pitotilaan, vaikka ohjauskomento olisikin poistunut: kyse saattaa olla tällöin ns. kapasitiivisestä kytkennästä. Korjausehdotus: käytä aikarelettä, jossa on kapea käyttöjännitealue, esim. vain 230 VAC, tai lisää kelan rinnalle RC-piiri.

 

Osassa aikareleitä on kaksi kosketinta, joista toinen voidaan valita heti toimivaksi ja toinen aikaviiveen jälkeen toimivaksi.

 

Suomenkielinen valintaopas: aikareleet

Tutustu tuotteisiin tarkemmin

Uusimmat tuoteluettelot:

Soita tai lähetä sähköpostia

Sirius-tuotteet:

Markku Kärjä

010 511 3448

markku.karja@siemens.com

 

Sentron-tuotteet:

Aarno Laitinen

010 511 3786

aarno.laitinen@siemens.com

Sirius 3SK

Sirius 3SK -turvareleet ovat yksinkertaisia käyttää, helposti laajennettavia ja kustannustehokkaita. Niiden modulaarinen rakenne yksinkertaistaa laitosten suunnittelua, käyttöönottoa ja laajentamista.

 

Yksinkertaiset turvatoiminnot, kuten hätäpysäytys ja suojaveräjien valvonta SIL 3:een ja PLe:hen saakka, voidaan toteuttaa nopeasti ilman ohjelmointia. Turvareleet on sertifioitu standardien IEC 62061 ja ISO 13849-1 mukaisesti ja ovat käytettävissä kaikkialla maailmassa. Laitteen 3SK1-versiot parametroidaan DIP-kytkimillä ja 3SK2-versiot parametroidaan PC-ohjelmistolla.

 

 

Pikaopas 3SK1-sarjalle

 

Lisätietoa englanninkielellä

Simocode – älykäs moottorinsuojaus

Simocode pro on älykäs moottorin suojaus- ja ohjausjärjestelmä. Simocode pro -moottorisuojaus on joustava ja modulaarinen pienjännitemoottorin ohjausjärjestelmä. Sen avulla säästät aikaa, rahaa ja tilaa. Väyläratkaisut: Profibus DP, Profinet, Modbus RTU, ja EtherNet IP.

Tee ohjausjärjestelmästä yksinkertaisempi: vähemmän johdotusta, enemmän ominaisuuksia.

 

Varmista joustavuus käyttämällä monipuolisia laajennusyksiköitä. Käytä hyödyksesi järjestelmän tarjoamat tiedonkeruuominaisuudet.

Simocode ES V15.1 on uusin ohjelmistoversio.

Simocode ES15. Basic versio on ilmainen ja versiot Standard ja Premium tarvitsevat lisenssin toimiakseen. Ohjelmisto voidaan ladata Siemens teknisentuen sivuilta.

 

Ohjelmiston latauslinkki

 

Pikaopas Simocoden ohjelmointiin

 

Simocode pro Safety – turvatekniikkaa integroituna

Uudet turvalliseen pysäytykseen liittyvät määräykset on helppo saavuttaa Simocode pro V:n avulla. Uusilla Simocode pro V turvamoduuleilla saavutetaan SIL3 tai PLe – tason turvallisuus.

Turvamoduuleita on kaksi – DM-F Local -paikallisturvarele ja DM-F PROFIsafe – turvarele, joka toimii turvalogiikan ohjaamana. Siemens ratkaisu suojaa ihmiset, koneet ja ympäristön. 

Lue lisää englanniksi

Sentron Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation Technology

Protection, switching, measuring and monitoring devices, switchboards and distribution systems.

Simocode pro - Motor Management and Control Devices

SIMOCODE pro - Motor Management and Control Devices

SIMOCODE pro has been managing constant-speed, low-voltage motors for 30 years. It provides comprehensive protective, monitoring, and control functions. Enjoy the benefits of detailed operating, servicing, and diagnostics data – also for fail-safe disconnection of motors. Communication via PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, and Ethernet IP and OPC UA – which also lets you take advantage of the cloud.

Sirius Act Push Buttons and Signaling Devices

SIRIUS ACT Push Buttons and Signaling Devices

SIRIUS command, signaling and detecting devices are first choice wherever information is exchanged between humans and machines. They are compact, robust, can be mounted quickly and easily, and offer flexible communication functions.

Sirius Relays

Relays

Electronic timing relays are used in control, starting, and protective circuits for all switching operations involving time delays.

 

SIRIUS monitoring relays provide reliable protection for machines and plants.

 

A wide selection of coupling relays and signal converters is available for the electrical isolation of I/Os and PLC inputs and outputs, signal amplification or reproduction, as well as conversion to different voltage levels or signal forms. We offer the appropriate solution for all requirements.

Sirius Safety Relays

Safety Relays

SIRIUS 3SK safety relays offer outstanding simplicity, flexibility and cost-effectiveness. Their modular design simplifies the planning, commissioning and expansion of plants. Simple safety functions, such as EMERGENCY STOP and protective door monitoring up to SIL 3 and PL e, can be quickly implemented without programming.

Sirius Soft Starters and Motor Starters

Soft Starters and Motor Starters

SIRIUS soft starters are the best solution when direct-on-line or star/delta starting are not suitable for three-phase motors, because mechanical impacts in the machine or voltage dips in the power supply system can often cause problems. A full and comprehensive range of soft starters with intelligent functions offers a softer alternative for almost every application.

Uutisia ja videoita

Kaikki Siriuksesta

Pysy ajan tasalla!

Yhteydenotto

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on mielessä kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, otathan yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme. Autamme sinua mielellämme!