Kilpailuetua virtuaalisella käyttöönotolla

Tamperelainen Microteam Oy hyödynsi Siemensin laajaa ratkaisuvalikoimaa virtuaaliseen käyttöönottoon liittyvässä robottiprojektissaan. Yritys haluaa tuoda uudenlaista osaamista projektitoimituksiinsa sekä omien loppuasiakkaidensa käyttöön. 

Microteamin toimitusjohtajan, Peter Lillqvistin, mukaan virtuaalisen käyttöönoton avulla voidaan selvästi vähentää varsinaiseen käyttöönottoon tarvittavaa aikaa.

 

”Käyttöönotto voidaan tehdä jo ennen kuin itse laite on tullut konepajalta. Enää ei tarvitse odottaa, että saadaan kone pystyyn ja sitten ehkä huomata, että esimerkiksi tietty koneen osa tai anturointi tulisi asemoida toisin. Virtuaalinen käyttöönotto voidaan tehdä etukäteen rauhassa omalla toimistolla, jolloin varsinainen käyttöönotto asiakkaan tuotantotiloissa saadaan tehtyä mahdollisimman ripeästi”, Lillqvist havainnollistaa.

 

”Virtuaalinen käyttöönotto laskee projektiin liittyvää teknistä riskiä sekä meidän että asiakkaan puolelta. Näin säästetään aikaa ja projektinhallinta tehostuu.”

 

Virtuaalisen käyttöönoton avulla voidaan myös helpottaa sisäistä koulutusta. Työntekijät voivat opetella uusien laitteiden käyttöä virtuaalisesti hyvissä ajoin ja näin harjoitella etenkin kaikkein vaikeimpia prosessin vaiheita.

Tehokkuutta asiakasprojekteihin

Microteam esitteli marraskuussa Smart Factory -messuilla Jyväskylässä Simatic S7-1512F -logiikalla ohjatun robottisolun, jossa Kuka-robotti työskenteli manipulaattorin ja indeksipöydän kanssa. Robotti oli näytösluontoisesti messukäytössä, mutta vastaavaa laitetta voisi käyttää esimerkiksi kokoonpanolinjalla hitsaamiseen.

 

”Virtuaalinen robottisolu herätti messukävijöissä paljon toivomaamme kiinnostusta. Halusimme sen avulla herätellä kävijöitä huomaamaan, että tulevaisuuden teollisuudessa vaaditaan järjestelmien mallintamista − varsinkin, jos tehtävä investointi on tuotannon kannalta kriittinen”, Lillqvist sanoo.

 

Projektissa selvitettiin, miten virtuaalista käyttöönottoa voitaisiin hyödyntää Microteamin projektitoimituksissa. Robottisolun virtuaalisella käyttöönotolla oli mahdollista tehdä robotin ohjelmointi etukäteen ja testata kommunikointi logiikan kanssa. Samalla tarkasteltiin, miten robotti, manipulaattori ja indeksipöytä toimivat yhdessä.

 

”Virtuaalinen käyttöönotto mahdollisti esimerkiksi PLC-sekvenssin toiminnan tarkastamisen. Lisäksi voitiin synkronoida robotin liikkeet manipulaattorin ja indeksipöydän kanssa.”

Virtuaalinen käyttöönotto laskee projektiin liittyvää teknistä riskiä sekä meidän että asiakkaan puolelta. 
Peter Lillqvist, Microteam Oy:n toimitusjohtaja

Varmuus toimivuudesta

Peter Lillqvist on hyvin tyytyväinen Siemensin panokseen projektissa. Hän kiittelee asiantuntijoilta saamaansa apua messurobotin suunnittelussa.

 

”Oma osaamisemme ei olisi tällä aikataululla riittänyt. Tarvittavien ohjelmistojen käyttöönotto sujui Siemensin ansiosta mallikkaasti. Samalla Microteamin henkilöstö sai asiaan perehdytyksen ja valmiuden toimia jatkossa entistä tehokkaammin vastaavissa projekteissa.”

 

Microteam toimitti heti messujen jälkeen ensimmäisen virtuaalista käyttöönottoa hyödyntävän asiakasprojektinsa.

 

”Tarkoitus on kouluttaa omaa henkilöstöä, jotta voimme tulevaisuudessa itse suunnitella asiakkaillemme tällaiset ratkaisut. Virtuaalisen käyttöönoton osaaminen parantaa kilpailukykyämme tuomalla sekä meille että asiakkaillemme varmuuden tuotantosolun toimivuudesta jo suunnitteluvaiheessa.”

 

Teksti ja kuvat: Tuomo Tarvas

Virtuaalisessa käyttöönotossa hyödynnetyt ohjelmistot

TIA Portal

TIA Portal sisältää keskitetysti työkalut laitteen ohjelmoinnin, turvan, liikkeenohjauksen, robotiikan ja käyttöliittymän tekemiseen.

 

Simit

Simit-työkalulla voidaan simuloida Profinet-väylä, turva, toimilaitteet (esim. venttiilit ja käytöt) ja erilaiset suureet, kuten paineilma ja lämpötila. Simit-ympäristössä voidaan testata virhetilanteita ja analysoida laitteen toimintaa. Työkalu mahdollistaa myös prosessin simuloinnin sekä liittämisen esimerkiksi NX MCD -ympäristöön

 

NX Mechatronics Concept Design

MCD-ympäristössä simuloidaan mekaniikan toiminta virtuaalisessa ympäristössä. CAD-malliin tehdään laitteen kinematiikka ja simuloidaan esimerkiksi laitteen liikkeet ja anturit sekä suoritetaan törmäystarkastelu.

Microteam Oy

  • Toimiala: automaatiotekniikka, teollisuus-, ajoneuvo- ja IoT-ratkaisut.
  • Insinööritoimisto Comatecin omistama tytäryhtiö.
  • Perustettu vuonna 1981.
  • Työntekijöitä n. 30.
  • Liikevaihto: n. 3,5 MEUR.