Makaronit matkaan entistä jouhevammin

Ravintoraision jauho- ja pastatuotantolaitoksen modernisointi tehtiin käyttäjien ehdoilla.

Raision osinko on kasvanut vuodesta 2006 alkaen, mikä on tällä hetkellä Helsingin pörssin pisin nousuputki. Keväällä 2017 yhtiö sai eurooppalaisen osinkoaristokraatin tittelin.

 

– Raision toiminnassa olennaista on oman tuotannollisen tehokkuuden ja sitä kautta kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Investoimalla automaatioon pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, kertoo Ravintoraision käyttö- ja tehdaspalvelupäällikkö Klaus Tuikka.

 

Raision viimeisin iso projekti on jauho- ja pastatuotantolaitoksen ohjauksen modernisointi, jossa siirryttiin InTouch- ja videovalvomoista Simatic PCS 7 -automaatiojärjestelmään.

 

– Tavoitteena oli toimintavarmuuden ja varaosasaatavuuden parantaminen. 20−30 vuotta vanhan automaation ylläpito oli hankalaa. Pelkästään se, että näppäimistö olisi hajonnut, olisi voinut pysäyttää koko tehtaan pidemmäksi aikaa, Tuikka toteaa. Modernisoinnin toteutti Siemensin raisiolainen ratkaisupartneri (Solution Partner) Asitek.

Aikaisemmissa työpaikoissani ja tässä talossa 20 vuoden aikana olen nähnyt modernisoinnin jos toisenkin. Urani aikana tämä oli ensimmäinen projekti, jossa käyttäjät olivat heti tyytyväisiä lopputulokseen.
Ravintoraision sähkötöiden johtaja Tapio Pyytövaara

Joustavammat ajotavat

Modernisoinnissa lähdettiin liikkeelle käyttäjien ehdoilla. Ja se kannatti.

 

– Aikaisemmissa työpaikoissani ja tässä talossa 20 vuoden aikana olen nähnyt modernisoinnin jos toisenkin. Urani aikana tämä oli ensimmäinen projekti, jossa käyttäjät olivat heti tyytyväisiä lopputulokseen, kertoo Ravintoraision sähkötöiden johtaja Tapio Pyytövaara.

 

Tuotantolaitoksen vanha ohjausjärjestelmä koostui useista Simatic S5 -sarjan logiikoista sekä erilaisista ja eri-ikäisistä operointiasemaratkaisuista. Tiedonkulku järjestelmän osien välillä oli häiriöaltista. Jokaisella järjestelmällä oli oman näköisensä käyttöliittymä, ja yhtenäinen linja puuttui. Nyt, yhtenäisen käyttöliittymän ansiosta, aiemmin erillään toimineet jauho- ja pastapakkaajat voivat tarvittaessa tuurata toisiaan ja yhteistyö eri osastojen välillä on tiivistynyt.

 

– Ajotavat muuttuivat aika paljon entistä joustavammiksi. Aiemmin myllärin piti olla siirtämässä jauhoja pakkaamoon. Nykyään pakkaajat voivat itse tilata tarvitsemansa jauhot tuotenumeron perusteella, sillä tuote- ja raaka-ainetiedot ovat järjestelmässä. Muutenkin turha odottelu on vähentynyt, mikä lisää tuotannon tehokkuutta ja samalla myös tuotantoa, Tuikka kertoo.

Integroitu turva-automaatio

Projekti kattoi noin 800 prosessilaitetta ja 2800 I/O-pistettä. Vanha järjestelmä oli toteutettu keskitetyllä I/O:lla. Modernisoinnin myötä kenttäliityntä ja kaikki siihen liittyvä kaapelointi purettiin ja kenttä-I/O rakennettiin hajautetusti kenttäinstrumenttien välittömään läheisyyteen.

 

– Kahden viimeisimmän modernisointiprojektin aikana Raisiosta on purettu 20 000 kiloa kaapelia, Tuikka havainnollistaa.

 

Uusitun järjestelmän tiedonsiirrosta vastaa Profinet-väylä, johon on integroitu Profisafeturva-automaatio. PCS 7 -järjestelmän optioiden ansiosta järjestelmä on joustavasti laajennettavissa.

 

– Maintenance-option avulla saamme yksityiskohtaista tietoa muun muassa järjestelmässä olevista teollisuustietokoneista, kenttälaitteista ja väylistä. Diagnostiikkahälytykset tulevat suoraan valvomon näytölle, mikä nopeuttaa vianhakua, kertoo Asitekin toimitusjohtaja Rauno Mäkelä.

 

Teksti ja kuvat: Päivi Lukka

Raisio Oy

  • Kaksi toimialaa: Brändit ja Raisioagro.
  • Liikevaihto: 436,3 miljoonaa euroa (2016).
  • Toimintaa 12 maassa.
  • Työntekijöitä: 1400, joista Suomessa noin 320.
  • Päämarkkina-alueet: Suomi, Iso-Britannia, Tšekki, Venäjä, Puola ja Irlanti.
  • Brändejä mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Nalle, Torino ja Provena.
  • Merkitsi ensimmäisenä yhtiönä maailmassa hiili- ja vesijalanjälkimerkit elintarvikepakkaukseen. Hiili- ja vesijalanjäljet kertovat tuotteiden vaikutuksista ympäristöön.
  • Tätä et tiennyt: Valmistaa Isossa-Britanniassa ja Tšekissä makeisia.

 

 

Sanasto haltuun

  • Osinkoaristokraatilla tarkoitetaan yhtiötä joka vuodesta toiseen nostaa maksamaansa osinkoa. Euroopassa pörssiyhtiö ansaitsee osinkoaristokraatin tittelin, jos se kykenee kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan vähintään kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti. Yhdysvalloissa vastaavaan titteliin vaaditaan vähintään 25 vuoden yhtäjaksoinen kasvusarja.
  • I/O eli input-output, syöte ja tuloste. Joukko rajapintoja, joita tietojenkäsittelyjärjestelmät käyttävät keskinäiseen tiedonvälitykseen.