Raisioaqua

Value Hacker ja MindSphere tulivat taloon Raisioaquassa - "Datalla johtaminen parantaa kalanrehun laatua"

Raisioaqua tuuletti toimintatapojaan Siemensin uuden yhteiskehittelykonseptin avulla ja valitsi MindSpheren saadakseen kaikki tehot irti digitaalisesta murroksesta.
Kalankasvatus

Kalarehun laatukontrolli paremmaksi

Kalankasvattamoihin toimitettavan kalanrehun täytyy olla tasalaatuista ja terveellistä. Erien laatua seurataan Raisioaquassa jatkuvasti, jotta mahdolliset laatuvirheet pystytään jäljittämään.

Siemensin uusi yhteistyömalli avuksi

Raisioaqua halusi parantaa tuotteensa laatua ja lisätä laadun kontrollia läpi tuotantoketjun. Tehtailta lähtee rehua kalankasvattamoihin ympäri Suomen sekä muun muassa Venäjälle, ja kasvattajien vaatimustaso on korkea.

 

- Rehun täytyy olla hyvälaatuista, tasalaatuista ja terveellistä ja rakenteen on oltava sopiva, laatuinsinööri Petri Elonen Raisioaquasta kertoo.

 

Tasalaatuisen takaamiseksi seurannan on oltava jatkuvaa.

 

- Kerättävän tiedon täytyy olla eräkohtaista, jossa mahdolliset laatuvirheet voidaan jäljittää ja asiakasreklamaatioihin pystytään vastaamaan, tuotantopäällikkö Mikko Koskelainen huomauttaa.

 

Yritys halusi nopeita muutoksia, joten se päätti soveltaa laadunparannustalkoissa co-creationin eli yhteiskehittelyn periaatteita ja ketterää kehitystä. Partneriksi valikoitui Siemens ja ratkaisuksi Value Hacker -yhteistyömalli.

Co-creation

Value Hacker

  • Value Hacker on ketterän kehityksen toimintamalli, jolla luodaan lisäarvopalveluja ja -ratkaisuja tukemaan asiakkaiden liiketoiminnan strategiaa digitaalisessa murroksessa. 
  • Menetelmä on yhdistelmä palvelumuotoilu- ja digitalisaatio-osaamista.
  • Kaiken arvonhakkeroinnin taustalla ovat asiakkaan todelliset haasteet ja tarpeet.
  • Työtapoina ovat yhteiskehitystyöpajat, joissa tunnistetaan asiakkaan strategiset haasteet ja ennen kaikkea määritellään mitattavaa lisäarvoa tuottavat kokonaisratkaisut Siemensiltä ja sen ekosysteemikumppaneilta.
  • www.siemens.fi/valuehacker
MindSphere

MindSpherestä tehoja datan hyötykäyttöön

Raisioaquassa havaittiin, että prosessin aikaista dataa oli kyllä tarjolla, mutta sen kerääminen ja tallentaminen ei ollut keskitettyä. 

Visualisoitu prosessitieto nopeuttaa reagointia

Raisioaqua tarvitsi paikan, johon dataa voisi kerätä ja josta sitä voisi myöhemmin käyttää. Vaatimuksena oli, että datanhallintaratkaisu toimii yhdessä kaikkien tehtaalla käytettävien automaatiolaitteiden kanssa niin, että laitteita on lisäksi mahdollista liittää kokonaisuuteen helposti.

 

Parhaiten vaatimukset täytti MindSphere, eli Siemensin avoin IoT-alusta. Raisioaqualle luotiin liityntärajapinnat tuotantoon. Datan hyväksikäyttöä vasta käynnistellään, mutta projekti on päässyt hyvin alkuun. Petri Elosen mukaan odotukset ovat täyttyneet.

 

- MindSphere on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Olemme sen avulla keränneet operaattorinäyttöihin dataa operaattorien työn kannalta tärkeää dataa, joka esitetään visuaalisesti ja havainnollisesti, Elonen sanoo.

Asiakashyödyt

"Digitalisaatiohankinnat edullisia hyötyihin verrattuna"

Siemensin sovelluskehittäjien räätälöimä, MindSphereen kytketty raportointisovellus kokoaa tuotannosta kerättyjä mittaustuloksia, joita analysoimalla laatuvaihteluvälit pienenevät.

Raportointisovellus otettu positiivisesti vastaan

Muitakin uudistuksia on otettu käyttöön, nimittäin raportointisovellus, johon operaattorit voivat kirjata tuotannon laadun seurantaan liittyviä testituloksia ja koostumismittausten tuloksia. Työkalun avulla voi tehdä yhteenvetoja ja analysoida määrättyjä asioita MindSpheren IoT-datamalliin tallennetusta datasta. Sovellus ei ollut mikään vakioratkaisu, vaan Siemensin ohjelmistoasiantuntijat kehittivät sitä toiveiden mukaan.

 

Elosen mukaan tärkeintä on saada prosessista relevanttia tietoa, jonka perusteella säätää prosessia.

 

- Datan avulla voimme lisätä tasalaatuisuutta, kun erien väliset laatuvaihteluvälit kapenevat, Elonen huomauttaa.

 

Elosen mukaan operaattorit ovat ottaneet uudistukset vastaan myönteisesti. Tuotteen laatua on jo Elosen mukaan pystytty Raisioaquassa parantamaan datan avulla. 

 

- Digitalisaatiohankinnat ovat melko edullisia verrattuna siihen hyötyyn, mitä niillä voi saada ja huomattavasti edullisempia kuin tyypilliset automaatioon liittyvät hankinnat.