Elisa Rönkä

Uusien bisnesmallien sanansaattaja

Siemensillä kehityspäällikkönä työskentelevä Elisa Rönkä sai tarjouksen, josta ei kieltäydytä: hän pääsisi työnantajansa Sveitsin-pääkonttoriin näyttämään mallia, miten palvelumuotoilu ja co-creation muutetaan rahaksi. Suomessa innovoitu liiketoiminnan kehityskonsepti Value Hacker on lyömässä läpi Euroopassa, ja nyt kiinalaisetkin ovat kiinnostuneet siitä.

Kesäkuussa 2018 Elisa Rönkä istui innostuneena Zürichin-lentokentällä. Hän oli palaamassa työhaastattelusta Siemensin Building Technologies -divisioonan Sveitsin-pääkonttorista ja odotti paluulentoa Helsinkiin. Sähköposti kilahti: siellä saapui työsopimusluonnos. Käyntikortissa lukisi Business Development Innovation Manager. Kyseessä olisi aivan uusi, ainutlaatuinen tehtävä Siemens-maailmassa.

”Soitin heti miehelleni Suomeen ja kysyin, otammeko sen vastaan. Päätös oli helppo, ja se tehtiin siltä istumalta”, Rönkä muistelee.

Edessä olisi nelihenkisen perheen muutto Sveitsiin. Mutta sitä ennen Röngän piti istua vähäksi aikaa alas. Kaikki oli mennyt juuri Röngän toiveiden mukaan, mutta miten tähän oikein oltiin tultu?

”Hurmospuhe” vakuutti tulevan esihenkilön

Rönkä oli työskennellyt seitsemän vuotta Siemens Osakeyhtiössä ensin talouspuolella ja myöhemmin kehitystehtävissä. Hän oli ahkera ja äänekäs co-creationin eli yhteiskehittelyn sekä palvelumuotoilun puolestapuhuja. Kun hän ja kollegat Tuomas Humalajoki ja Ilmari Veijola saivat rakennettua Value Hacker -konseptin lanseerausvaiheeseen, Rönkä oli aina siellä, missä Value Hackerista puhuttiin.

Ja kun on tarpeeksi äänekäs, se kuuluu kauas. Rönkään otti yhteyttä Siemensin vasta perustetun Digital Buildings -yksikön Euroopan johtaja, Thomas Frendo. Hän halusi kuulla uusista liiketoimintamalleista lisää suomalaiselta sanansaattajalta.

”Pidin Frendolle puhelimessa tunnin mittaisen, hurmoksellisen puheen yhteiskehittelyn eduista. Keskustelun lopuksi Frendo kertoi, että hänen tiimissään olisi avautumassa uusi tehtävä, johon voisin sopia. En ollut tiennyt, että kyseessä oli tavallaan työhaastattelu”, Rönkä kertoo.

En ollut tiennyt, että kyseessä oli tavallaan työhaastattelu.    
Elisa Rönkä

Suuryrityksetkin kiinnostuivat yhteiskehittelystä

Muutto Sveitsiin vaati toimenpiteitä; Röngän miehenkin piti löytää uusi työ. Mutta ratkaisu löytyi yllättävän kivuttomasti.

”Miehelleni tarjoutui tilaisuus tehdä Sveitsistä osapäiväisesti lakimiehen töitä Suomen suuntaan, mikä yksinkertaisti lasten hoitokuvioita ja perheemme asettumista uuteen maahan.”

Rönkä pääsi vaikuttamaan uuteen toimenkuvaansa alusta lähtien.

Rönkä on luonteeltaan herkästi innostuva visionääri, ja tässä tehtävässä hän pääsee toteuttamaan luonnettaan hyvin.

”Pääsin heti syksyllä työskentelemään suurten, kansainvälisten yritysten projekteissa. Heitä kiinnostaa, miten he voisivat soveltaa uusia digitalisaation mahdollistamia liiketoimintamalleja paremmin omissa projekteissaan. Aina, jos on menossa jokin iso keissi, minut otetaan mukaan.”

”Olen myös päässyt muun muassa sparraamaan suurten suunnittelutoimistojen kanssa, miltä tulevaisuuden kaupungit ja kaupunginosat voisivat näyttää, kun niihin yhdistetään älykästä infrastruktuuria.”

Paras mahdollinen asiakaskokemus saadaan, kun otetaan asiakas mukaan kehitysprosessiin alusta alkaen.
Elisa Rönkä

Asiakas mukaan alusta lähtien

Elisa Rönkä vakuuttaa, että Value Hacker -konsepti erottuu muista vastaavista konsepteista ratkaisevalla tavalla.

”Lähtökohta on asiakkaan strategisten tavoitteiden ymmärtäminen. Paras mahdollinen asiakaskokemus saadaan, kun otetaan asiakas mukaan kehitysprosessiin alusta alkaen. Vahvan asiakaskokemuksen luovat yritykset tekevät keskimäärin huomattavasti parempaa tulosta”, Rönkä toteaa.

”Olennaista on se, että asiakas ottaa käyttöönsä uutta teknologiaa ja toimintamalleja ja että ne tuovat lisäarvoa liiketoimintaan − ei teknologia sinänsä. Tämä unohtuu herkästi teknologiahypen keskellä.”

Kiinalaiset tulevat oppiin

Elisa Röngän mukaan yritysten kiinnostus yhteiskehittelyä kohtaan on herännyt alalla kuin alalla, myös Euroopan ulkopuolella. Palvelumuotoilu kiinnostaa yhä useampia, mutta harva tietää, mitä hyötyjä se voisi omalle yritykselle tuoda.

”Kiinan Siemensin liiketoimintojen kehityksestä vastaava henkilö on tulossa keväällä vierailemaan Sveitsiin ja Suomeen oppimaan lisää Value Hackerista. Se on hieno saavutus Suomessa kehitetylle konseptille.”

Value Hacker ei olisi koskaan lähtenyt lentoon, jos Rönkä, Humalajoki ja Veijola olisivat kuunnelleet kyynikoita.

”Uuden konseptin kehittäminen on vaatinut meiltä yrittäjämäistä asennetta sekä sokeaa uskoa omaan toimintaan – sitä, ettei lannistu arvostelijoiden kommenteista. Maailma on täynnä ihmisiä, joiden mielestä on kiva hiekoittaa ihmisten intoa. Työ vaatii myös intohimoa edistää asiakaskokemuksen parantamista positiivisuuden kautta.”

 

Teksti: Tuomo Tarvas

Kuvat: Juha Rönkä ja Siemens

Palvelumuotoilun uudet tuulet

Lauri Apajalahti, Head of Service Design

Palvelumuotoilu on noussut muotisanaksi viime vuosina. Eikä suotta, sillä yritysten tarjonta keskittyy yhä enenevissä määrin tuotteiden sijaan palvelukokonaisuuksiin. Itsekin olet saattanut huomata käyttäväsi Spotifyta musiikin kuunteluun tai DriveNowta auton lainaamiseen.

Kansainvälisillä markkinoilla palvelutarjoajan vaihtaminen on mitä helpointa, joten vaatimustaso palvelukokemusta kohtaan kasvaa. Monella toimialalla erottautuminen kilpailijoista ei olekaan mahdollista enää hinnalla tai tuotteen ominaisuuksilla,

vaan nimenomaan palvelukokemuksella.

Palvelumuotoilu tähtää aikaa kestävien palveluiden kehitykseen. Palveluiden, jotka pohjautuvat asiakastarpeeseen ja täyttävät palvelutarjoajan liiketoiminnalliset tavoitteet. Palveluiden parissa työskentelevien ei toki tarvitse olla palvelumuotoilijoita, mutta heidän kannattaa sisäistää muotoilun ajatusmalli. Muotoilijan tulee olla empaattinen sekä asiakkaita että työkavereita kohtaan, vauhdittaa yhdessä tekemistä, ymmärtää kuinka konkretisoida abstrakteja asioita ja hahmottaa kokonaisuuksia. Näiden periaatteiden lisäksi muotoilu tarjoaa toimintamallin ja ison liudan työkaluja.

Palvelumuotoilu ja digitalisaatio eivät ole sidottuja toisiinsa. Väitän tosin, että yritykset eivät saavuta digitalisaation hyötyjä hyödyntämättä muotoilun periaatteita. Vasta, kun asiantuntijat ymmärtävät yrityksensä digitaalisen muutoksen tavoitteet, heidän asiantuntemustaan hyödynnetään kehityksessä ja siilot eivät määritä yrityksen toimintamalleja, on yrityksen mahdollista saavuttaa kilpailuetua digitalisaation avulla.

Muotoilun panostukset Siemensillä näkyvät aluksi Value Hackerin kautta. Value Hacker perustuu muotoiluajatteluun ja hyödyntää sen menetelmiä asiakkaiden haasteiden ratkaisemiseksi. Palaute on ollut positiivista ja lähestymistapaa on kehuttu tuoreeksi. Kuten muotoiluajattelu, myös Value Hacker tähtää asiakkaiden menestykseen jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla.

Value Hacker

  • Suomessa innovoitu ketterän kehityksen toimintamalli.
  • Tavoitteena luoda asiakkaiden liiketoimintaa tukevia lisäarvopalveluita ja -ratkaisuja.
  • Keskiössä asiakkaiden strategiset haasteet ja tarpeet digitaalisessa murroksessa.
  • Menetelmä on yhdistelmä palvelumuotoilun ja digitalisaatioratkaisujen osaamista.
  • Työskentelymenetelmänä yhteiskehittelytyöpajat, joissa tunnistetaan asiakkaan strategiset haasteet ja määritellään mitattavaa lisäarvoa tuottavat kokonaisratkaisut Siemensiltä ja ekosysteemikumppaneilta.
  • Tutustu Value Hacker -toimintamalliin tarkemmin.