Vesihuollon webinaarisarja

Tervetuloa seuraamaan neliosaista webinaarisarjaa, jossa käsitellään vesihuollon ajankohtaisia käytettävyyttä ja huoltovarmuutta tukevia teemoja. 
Maksuttomat webinaarit järjestetään keväällä 2021: 15.4. | 21.4. | 27.4. | 6.5.   

Luotettava. Tehokas. Viimeiseen pisaraan.

Vesi on maapallon arvokkain luonnonvara. Siksi vedenkäsittelyn käytettävyys, tehokkuus ja laatu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Neliosaisessa webinaarisarjassa käsitellään ajankohtaisia käytettävyyteen ja käyttövarmuuteen liittyviä teemoja: dokumentointia ja tiedolla johtamista, laitosten turvallisuutta ja teknologiaa sekä teknologian proaktiivista elinkaarenhallintaa. Nämä näkökulmat edistävät ja varmistavat osaltaan vesihuollon huoltovarmuutta.

Päivämäärä:        15.4.2021

Aika:                     10:00 - 11:00

Kieli:                     Suomi     

Osa 1: Dokumenttien hallinnasta tiedolla johtamiseen vesihuollossa

Dokumentointi ja dokumenttien hallinta ovat avain tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen niin vesihuoltolaitoksen johtamisessa kuin operoinnissa. Webinaarissa esitellään dokumentoinnin ja tiedonhallinnan ratkaisuja sekä tiedolla johtamisen mahdollisuuksia.

 

Webinaarin aiheita ovat:

 

  • Tiedolla johtamisen työkalut.
  • Menetelmät yhdessätekemisen kulttuuriin rakentamiseen ja prosessin alkuun pääsemiseksi.

 

Puhujat

Mikko Nuopponen

Account Manager, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Pekko Luumi

Head of Vertical Sales, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Lauri Apajalahti

Head of Service Design, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Päivämäärä:         21.4.2021

Aika:                     10:00 - 11:00

Kieli:                     Suomi     

Osa 2: Turvallisuus vesihuollossa

Turvallisuus on lakisääteinen velvoite myös vesihuollossa. Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava, mikä edellyttää laaja-alalaista turvallisuuden ennakointia, johtamista ja dokumentointia.

 

Oikein valitut työkalut, alustat ja teknologiat edesauttavat vesihuoltolaitoksen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Webinaarissa esitellään riskin arviointiprosessia, turvallisuussuunnittelun prosessia vaiheittain ja teknologiavalintoja turvallisen vesihuollon työympäristön saavuttamiseksi. 

 

Webinaarin aiheita ovat:

 

  • Johdanto aiheeseen: turvallisuus vesihuollossa, kansallinen lainsäädäntö ja vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas.
  • Vesihuollon riskien tunnistaminen, hallinta ja vaaratekijät.
  • Laitevalinnat ja -mitoitus vesihuollon turvalliseen työympäristöön.

Puhujat

Mikko Nuopponen

Account Manager, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Janne Niemeläinen

Sales Specialist, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Teemu Kumpulainen

Portfolio Sales Developer, Digital Industries, Siemens AG

Päivämäärä:         27.4.2021

Aika:                     10:00 - 11:00

Kieli:                     Suomi     

Osa 3: Vesihuollon teknologianäkökulmat

Vesihuollon instrumentaation, kenttälaitteiden ja käyttötekniikan mitoitus ovat tärkeä osa laitoksen suunnitteluprosessia ja normaalia käyttövaihetta.

 

Webinaarin aiheita ovat:

 

  • Teknologiatarjonta, joka varmistaa käytettävyyden ja energiatehokkuuden.
  • Energiatehokkuusvaatimukset käyttöteknologiaan kokonaisvaltaisesti. Tutustutaan taajuusmuuttajien ja moottoreiden vaatimuksiin sekä energiatehokkuusdirektiivin velvoitteisiin.

Puhujat

Mikko Nuopponen

Account Manager, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Jyrki Kupiainen

Sales Specialist, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Jukka Varonen

Sales Specialist, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Päivämäärä:         6.5.2021

Aika:                     10:00 - 11:00

Kieli:                     Suomi     

Osa 4: Elinkaaritiedon proaktiivinen hallinta ja vesihuollon automaationkäytettävyys 

Proaktiivinen elinkaarenhallinta varmistaa, että automaatio toimii tehokkaasti ja luotettavasti. Webinaarissa käsitellään automaatiojärjestelmän elinkaareen vaikuttavia tekijöitä ja järjestelmän ylläpitoa.  

 

Webinaarin aiheita ovat:

 

  • Vesihuollon hankinnan keskeisiä näkökulmia.
  • Vesihuoltolaitoksen automaation elinkaari ja sen hallinta.
  • Elinkaariyhteistyöesimerkki huoltovarmuusnäkökulmasta tarkasteltuna.

Puhujat

Mikko Nuopponen

Account Manager, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Markus Savuaho

Sales Manager, Services, Digital Industries, Siemens Osakeyhtiö

Tallenteet

Katso tallenteet