Teollisuuden palvelut

Laaja-alainen osaaminen, innovatiiviset tuotteet ja laadukkaat palvelut vastaavat teollisuuden haasteisiin.
Haluatko kuulla lisää teollisuuden palveluista?

Ota yhteyttä

Tehokkaita ja kekseliäitä ratkaisuja teollisuuteen

Tavoitteenamme on kehittää asiakkaan tuottavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä. Palvelumme kattavat kaikki asiakkaan tarpeet aina ideoinnista kouluttautumiseen ja virtualisoinnista ylläpitoon. Siemensin toiminta perustuu asiakkaan ymmärtämiseen, teknologian hyödyntämiseen sekä rohkeaan uudistumiseen.

Teollisuuden palveluvalikoima

Value Hacker

Digitaalisessa taloudessa yritykset koosta ja toimialasta riippumatta miettivät, kuinka menestyä hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia. Value Hacker on lähestymistapa, jolla louhitaan ketterän kehityksen hengessä mitattavaa lisäarvoa asiakkaalle ja rikastetaan liiketoimintaa digitalisaation avulla. Tavoitteena on kasvattaa kilpailuetua tuottavuuden ja tehokkuuden avulla. Value Hacker kurkottaa tavanomaisten toimintatapojen taakse - yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppanien kanssa.

Tekninen konsultointi

Teknisen konsultoinnin lopputuloksena laitteiston omistaja hyötyy siitä, että käyttökustannukset minimoidaan vaarantamatta yrityksen tuotantoa, laitteiston käyttäjien turvallisuutta ja ympäristölle asetettuja laatutavoitteita. Teknologian kehittyessä tämä päämäärä voidaan usein saavuttaa modernisoimalla laitteisto uusimpaan malliin. Siemens Osakeyhtiö tarjoaa teknistä konsultointia auttaakseen asiakasta suunnittelemaan ja toteuttamaan kannattavasti tällaisia projekteja.

 • Antaa perusteelliset tiedot laitteiston automaatio- ja valvontajärjestelmien teknisestä tilanteesta.
 • Tekee arviointeja ja raportteja tällaisten järjestelmien ja komponenttien vaikutuksesta käyttö- ja huoltokustannuksiin.
 • Laatii modernisointisuunnitelman asiakkaan laitteiston teknisiä ratkaisuja varten.

Elinkaarianalyysi

Elinkaarenhallinta lisää luotettavuutta ja käytettävyyttä tulevaisuuden tuotantoympäristössä. Yllätykset ja ongelmat maksavat aina. Ratkaisuun käytetty aika, resurssit ja toimenpiteet vaikuttavat kustannuksiin.

Siemensin elinkaarianalyysi:

 • Tuotteiden ja ohjelmien tyypit, versiot, keskinäiset yhteensopivuudet sekä elinkaaren nykytila.
 • Modernisointien ja ylläpidon kustannukset hallinnassa pitkälle tulevaisuuteen, jopa 15 vuotta.
 • Pitkäaikainen kustannustietoisuus.
 • Laitteet, ohjelmistot, ylläpito, migraatiot.
 • Varmistettu ohjelmistotuki.
 • Uudet järjestelmäominaisuudet hyödynnettävissä.

Elinkaarisopimus

Elinkaarisopimus on ratkaisu tuotannon tehokkuuden järjestelmälliseen ylläpitoon ja parantamiseen korjaavien, ennustavien ja kehittävien palveluiden avulla. Elinkaarisopimuksella taataan tuotantolaitoksen käytettävyys (vasteajalliset palvelut), luotettavuus (ennakoivat ylläpitotoimet) ja tehokkuus (digitaaliset palvelut).

Modernisointipalvelut

Modernisointipalvelumme jakautuvat kahteen eri kategoriaan: retrofit-laitteistopäivityksiin ja kokonaisvaltaisempiin järjestelmien modernisointeihin.

 1. Retrofit-palvelu muodostaa tehokkaan ja jatkuvan päivitysohjelman, joka ei ainoastaan optimoi laitteiston elinikää vaan takaa myös uusimman teknologian tarjoamat mahdollisuudet.
 2. Modernisoinnissa nykyaikaistetaan tai korvataan olemassaoleva järjestelmä vastaamaan digitalisoituvan teollisuuden vaatimuksia.

Paneleiden migraatiopalvelu

Palvelun tarkoituksena on päivittää asiakkaan olemassa oleva paneeli uudempaan mallisarjaan ja näin parantaa paneelin käyttövarmuutta sekä varmistaa varaosasaatavuus. Asiakkaan toimittama nykyisen paneelin ohjelmistoprojekti migroidaan uudelle paneelityypille sopivaksi ja asiakkaalle ilmoitetaan mahdollinen muutostarve asennusaukon kokoon liittyen.
Palvelussa asiakkaan toimittamalle ohjelmistoprojektille tehdään ensin esiselvitys, jossa selvitetään vanhan projektin toiminnallisuudet ja niiden soveltuvuus uudelle paneelityypille. Paneeliprojektin migrointi suoritetaan olemassa olevien paneeliohjelmistojen migraatiotyökalujen avulla. Kaikkia vanhoja toiminnallisuuksia ei ole välttämättä mahdollista migroida näiden työkalujen avulla. Ilmenneistä puutteista toimitetaan asiakkaalle raportti sekä toimenpidesuositus.
Esiselvityksen jälkeen projekti migroidaan uudelle paneelityypille sopivaksi. Alkuperäisen paneeliprojektin versiosta riippuen (ProTool/WinCC Flexible) migrointi voi tapahtua useamman ohjelmisto- ja paneeliversion kautta. Paneelin kuvasuhde muuttuu laajakuvaksi (16:9). Palveluun sisältyy operointikuvissa olevien objektien uudelleen asettelu niin, että koko operointialue tulee hyödynnettyä.

PCS 7 LCC -palvelu

Siemens tarjoaa PCS 7 -prosessinohjausjärjestelmän pitkäaikaista ja kattavaa palvelua elinkaaripalvelusopimuksen puitteissa. Palvelun tarjoama olennainen etu on prosessinhallintajärjestelmän huollettavuus ennakoitavin modernisointikustannuksin, jonka ansiosta investointihetkellä hankitun prosessinohjausjärjestelmän toiminnot säilyvät koko elinkaaripalvelusopimuksen voimassaoloajan.
Palvelun piiriin kuuluvat PCS 7 -automaatiojärjestelmän PC-laitteet ja niiden ohjelmistoversiot sekä prosessiasemien laiteohjelmistoversiot päivitetään kaksi kertaa sopimuskauden aikana. Järjestelmäpäivitykset tehdään normaalisti viiden ja kymmenen vuoden kohdalla.

Sivaas-palvelu

Sivaas (Simatic Virtualization as a Service) on PCS 7 -prosessiautomaatiojärjestelmän virtualisointipalvelu. Palvelun myötä ostettavien ja päivitettävien tietokoneiden määrä vähenee, sähköä säästyy ja tilan tarve pienenee. Jos fyysinen tietokone menee rikki tai vanhenee, virtuaalikoneet ovat helposti siirrettävissä uuteen koneeseen. Palvelun voi ottaa kahdeksi tai viideksi vuodeksi kerrallaan.

MindSphere-IIoT-alusta-palvelut

MindSphere IIoT -käyttöjärjestelmän avulla voit kytkeä tuotantolaitteesi ja järjestelmäsi AWS- tai Azure-pohjaiseen käyttöjärjestelmään nopeasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Kaikki kerätty data tallennetaan strukturoituun IoT-datamalliin, joka mahdollistaa suoraviivaisen datan hyödyntämisen visualisointi- tai analytiikkasovellusten avulla.
Avoimeen MindSphere-käyttöjärjestelmään voidaan kytkeä niin Siemensin kuin kolmansien osapuolten datalähteitä ja datan jalostamiseen voidaan käyttää MindApp Storesta löytyviä valmiita sovelluksia. Avoimet REST API -rajapinnat mahdollistavat myös itsenäisen sovelluskehityksen ja olemassa olevien ohjelmistojen hyödyntämisen käyttöjärjestelmän yhteydessä.
Siemensin asiantuntijaorganisaatio tarjoaa myös MindSphere-sovellus- ja analytiikkakehitystä palveluna, jolloin saat käyttöösi juuri sinun haasteidesi ratkaisemiseen räätälöidyt toiminnallisuudet skaalautuvassa pilviympäristössä. Osana palvelua Siemens huolehtii koko infrastruktuurin ja kehitettyjen sovellusten ylläpidosta ja jatkokehityksestä, jotta voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen datan avulla ilman ylimääräisiä IT- kustannuksia ja resursseja.

Sitrain-koulutukset

Sitrain-tuotemerkki on ollut markkinoiden laadukkaimman teollisuusautomaatiokoulutuksen takuumerkki jo yli kolmen vuosikymmenen ajan.
Nykyisin palvelemme asiakkaidemme osaamistarpeita laajemmin ja kattavammin kuin koskaan. Olemme jakaneet palvelutarjoamamme kolmeen osaan:

 1. Sitrain personal tarkoittaa perinteisiä, käytännönläheisiä luokkakoulutuksiamme, joita pidämme sekä koulutuskeskuksessamme että tilauksesta myös asiakkaan omissa tiloissa
 2. Sitrain open kattaa laajan kokoelman kaikille avointa tietoa jokaisen käytettäväksi
 3. Sitrain access on kattava verkkokoulutusten maailma, jonne kirjautumalla löydät ilmaisia maistiaisia sekä voit ostaa yksittäisiä koulutuksia. Ostamalla access-aikaa itsellesi koko kattava sisältö on käytettävänäsi rajoituksetta tilisi voimassaolon ajan.

Osaamisen kehittäminen

Teknologian kehittyessä henkilöstön jatkuva koulutus tehostaa suunnittelu- ja ylläpitotöitä.

Osaamisen kehittämisohjelma:

 • Henkilökohtainen osaamiskartoitus.
 • Henkilökohtainen koulutusohjelma, jossa määritellään henkilö- ja yrityskohtaiset tavoitteet.
 • Lopputuloksena sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö.

Laakerivirtojen mittaus

Taajuusmuuttajakäytöissä saattaa esiintyä laakerivaurioita, jotka aiheutuvat laakereiden kautta kulkevista suurtaajuuksisista virroista. Ilmiötä saattaa esiintyä myös DC-käytöissä.

Laakerivirtojen aiheuttamat vauriot voivat esiintyä jo muutaman kuukauden kuluttua käyttöönotosta. Vaurioituneessa laakerissa esiintyy usein ”pyykkilautakuviota” vierintäpinnalla.
Palvelun tarkoituksena on selvittää laakereiden läpi kulkeva virta ja akselijännite. Mittaus suoritetaan kenttämittauksina erikoislaitteistolla käyttäen erilaisia virran ja jännitteen mittaustapoja. Parhaan mittaustuloksen saavuttamiseksi moottorilla on voitava ajaa eri nopeuksilla ja eri kuormituksella. Mittaustulosten ja kohteen analysoinnin perusteella suunnitellaan tapauskohtaisesti parhaat toimenpiteet, joilla vauriot voidaan ehkäistä.

Profibus

Profibus on teollisuusautomaatiossa yleisesti käytetty kenttäväylätekniikka. Profibus-väylän tarkastuksessa mitataan segmentit ja niissä kiinni olevat liittyjät sekä käydään läpi mahdolliset OLMien jännitetasot ja väylädokumentointi. Mittauksen yhteydessä voidaan tehdä pieniä korjauksia väylän saattamiseksi parempaan toimintakuntoon, esim. vaihtamalla liittimet.

 • Selvitetään väylän suorituskyky ja löydetään mahdolliset ongelma-alueet.
 • Parannetaan tuottavuutta ja pienennetään hävikkiä, kun ongelmia ennaltaehkäistään.
 • Tehostetaan kunnossapitoa ja sen suunnitelmallisuutta.

Profinet-validointi

Profinet-validointi-palvelun tarkoituksena on varmistaa, parantaa ja kehittää asiakkaan automaatiojärjestelmän Profinet-verkon luotettavuutta tarkastamalla, että se täyttää Profinet PNO -standardin vaatimukset.
Palvelun avulla saadaan selkeä tilannekuva asiakkaan Profinet-verkon toiminnasta. Kerätyn mittaustiedon avulla pyritään varmistamaan Profinet-verkon toiminta vikatilanteessa, paikantamaan laiteviat tai määrittelyvirheet sekä havaitsemaan mahdolliset tulevat vikatilanteet jo etukäteen.
Palvelu soveltuu uusien Profinet-väylien käyttöönottoon sekä olemassa olevien väylien toiminnan varmistamiseen ja mahdollisen vian paikallistamiseen. Lisäpalveluina voimme tarjota tarkempia teknisiä selvityksiä, verkkorakenteen suunnittelua sekä vianhakua.

Tärinämittaus

Ennakoivalla ja automaattisella kunnonvalvonnalla pyritään löytämään vikojen aiheuttajat ennen kuin häiriö on päällä ja pitämään normaali tuotanto toiminnassa. Perinteisillä tavoilla havainnoituna vika ilmenee maksimissaan viikkojen sisällä (kuulo [ääni] –> viikkoja, tunne [lämpö] –> päiviä ja näkö [savu] –> minuutteja). Automaattisessa kunnonvalvonnassa käytetään erilaisia analysointimenetelmiä perustuen joko parametreihin (vRMS- & aRMS-arvo) tai taajuusvasteanalyysiin (mikä vaurio on kyseessä).

Wlan-ylläpito ja -mittauspalvelut

Nykyisen 802.11-standardin mukaiset langattomat lähiverkot (WLAN) toimivat 2,4 ja 5 GHz lisenssivapaalla taajuusalueella (ISM-kaista). Lisäksi samoilla taajuusalueilla toimii myös paljon muita laitteita kuten esimerkiksi langattomat puhelimet, Bluetooth-tuotteet, valvontakamerat. Nämä muut samaa taajuusaluetta käyttävät laitteet vaikuttavat WLAN-verkon toimintaan, jolloin WLAN-verkon toiminta/suorituskyky häiriöityy. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää tietää, mitä langattomia laitteita alueella on.
WLAN-verkkoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, etteivät tukiasemat häiritse toisia sovelluksia ja että WLAN-verkon suorituskyky on riittävä sovellukselle. Luotettavan WLAN-verkon rakentamisen voi jakaa kolmeen kategoriaan: RF-mittaukset, WLAN-verkon suunnittelu ja reaaliaikainen mittaus sekä parametrien optimointi.
Mittauksia suositellaan tehtäväksi määräajoin, jotta mahdolliset vikatilanteet pystytään havaitsemaan ja ennalta ehkäisemään. Lisäksi varmistetaan verkon toiminta sovelluksen häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

1. Kartoita

Tietoturvatarkistus

 • Päivän on-site kartoitus, jolla katsotaan tietoturvan yleistilanne perustuen Siemensin Defence-in-Depth-konseptiin. Konsepti on ollut yksi lähtökohta IEC 62443 -standardia määriteltäessä. Katsottavat kokonaisuudet ovat: fyysinen tietoturvallisuus, tietoverkkojen tietoturvallisuus ja tietojen eheys.

Tietoturvakartoitus

 • IEC 62443 -standardiin perustuva tietoturvakartoitus, joka jakautuu kahteen osakokonaisuuteen: tekninen ja hallinnollinen tietoturva.

Skannauspalvelu

 • Tuotannon tietoverkkojen laite- ja haavoittuvuusskannaus. Tämä skannaus perustuu aktiiviseen skannaukseen ja antaa skannaushetken tilannekuvan.

Kysy lisää: Miikka Pönniö

2. Implementoi

Tietoturvan verkkokoulutus

 • Valmis verkkokoulutus tietoturvaymmärtämyksen lisäämiseksi organisaatiossa. Tämä verkkokurssi on erityisesti suunnattu tuotannossa työskentelevälle henkilöstölle.

Tuotantoverkkojen tietoturvakonsultointi

 • Tietoturvaan liittyvää konsultointia annetaan Siemensin omien tuotteiden lisäksi, myös yleisesti esim. arkkitehtuuriratkaisuihin ja pääsynhallintaan.

Tuotantoverkkojen palomuurit

 • Palomuurien asennus- ja konfigurointipalvelu laitteiden lisäksi. Myös olemassa olevien palomuurien auditointia sääntöjen osalta.

Application Whitelisting

 • Asennus ja konfigurointipalvelu. Lisäksi myös hallintapalvelimen kautta tehtävää hallinnointia.

Virustorjuntaohjelmistot

 • Asennus ja konfigurointipalvelu. Lisäksi myös hallintapalvelimen kautta tehtävää hallinnointia.

Poikkeuksien havainnointi

 • Asennus, konfigurointi ja opastus tuotannon tietoverkkojen passiiviseen havainnointiin. Passiivisella havainnoinnilla tarkoitetaan, että tietoverkkoon ei tehdä aktiivista skannausta vaan tietoliikenteestä otetaan peilaus, jota tulkataan.

Kysy lisää: Miikka Pönniö

3. Hallitse

Haavoittuvuuksien hallinta

 • Tiedä ja hallitse tuotannon tietoverkkojen laitteistojen haavoittuvuuksia. Tämä on Siemens-tuotteiden lisäksi tarjolla myös yli 50 000 kolmannen osapuolen laitteistolle tai sovellukselle.

Patch Management

 • Microsoft-päivitysten hallintapalvelu, jossa vain Siemensin testaamat päivitykset voidaan ajaa tuotantoverkon laitteistoille hallitusti.

Kysy lisää: Miikka Pönniö

Laajennettu takuu

 • PC- ja PG-tuotteille on mahdollista hankkia laajennettu takuu tilauksen yhteydessä.
 • Myös projektitoimituksiin on mahdollista hankkia laajennettu takuu, enintään 60 kk.

Kysy lisää: Toimistomyynti

Varaosat ja takuut

Siemensin varaosa- ja takuupalvelut sisältävät:

 • Normaali- ja pikatoimitukset
 • Ympärivuorokautisen varaosapalvelun
 • Varaosien vaihdot huoltomiehen tekemänä
 • Tavalliset ja pikakorjaukset
 • Varaosavaraston kartoitukset
 • Varastossa olevien osien testauksen
 • Vianetsinnässä käytettyjen osien testauksen
 • Takuut

Kysy lisää: Toimistomyynti

Virtuaalinen käyttöönotto

Siemens tarjoaa virtuaalista käyttöönottoa palveluna, jossa Siemens määrittää yhdessä asiakkaan kanssa projektin lähtötiedot, luo digitaalisen kaksosen fyysisestä laitteesta, tukee asiakasta läpi testien ja käyttöönottojen ja todentaa yhdessä asiakkaan kanssa virtuaalisen käyttöönoton liiketoimintahyödyn.

Virtuaalivoimalaitospalvelu

Siemensin tarjoama virtuaalivoimalaitospalvelu yhdistää eri kiinteistöjen sähkökuormat ja tarjoaa niitä sähkömarkkinoiden joustoksi, mistä kantaverkkoyhtiö maksaa korvausta. Palvelu auttaa vähentämään varavoiman tarvetta ja siten hiilidioksidipäästöjä.

Automaatiojärjestelmän kunnonvalvonta

Toimivalla ennakkohuoltoprosessilla on mahdollisuus säästyä laitevioista johtuvilta tuotantotappioilta. Vanhenevassa laitekannassa varaosien saatavuus voi olla haasteellista ja varaosasuunnitelma on tarpeellinen.

Ennakkohuollot

Ennakoivalla ja automaattisella kunnonvalvonnalla pyritään löytämään vikojen aiheuttajat ennen kuin häiriö on päällä ja pitämään normaali tuotanto toiminnassa. Perinteisillä tavoilla havainnoituna vika ilmenee maksimissaan viikkojen sisällä (kuulo [ääni] –> viikkoja, tunne [lämpö] –> päiviä ja näkö [savu] –> minuutteja). Automaattisessa kunnonvalvonnassa käytetään erilaisia analysointimenetelmiä perustuen joko parametreihin (vRMS- & aRMS-arvo) tai taajuusvasteanalyysiin (mikä vaurio on kyseessä).

Moottorin kunnonvalvonta

Ennakoivalla ja automaattisella kunnonvalvonnalla pyritään löytämään vikojen aiheuttajat ennen kuin häiriö on päällä ja pitämään normaali tuotanto toiminnassa. Perinteisillä tavoilla havainnoituna vika ilmenee maksimissaan viikkojen sisällä (kuulo [ääni] –> viikkoja, tunne [lämpö] –> päiviä ja näkö [savu] –> minuutteja). Automaattisessa kunnonvalvonnassa käytetään erilaisia analysointimenetelmiä perustuen joko parametreihin (vRMS- & aRMS-arvo), taajuusvasteanalyysiin (mikä vaurio on kyseessä) tai asiantuntija-analyysiin (voidaan vapaasti konfiguroida).

Ota rahoituksen tarjoamat hyödyt käyttöön

Oikeanlainen rahoitus luo perustan yrityksen menestykselle, liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle.  Siemens Financial Services tarjoaa Siemensin asiakkaille lisäarvoa tuottavia rahoitusratkaisuja, kuten joustavia maksuaikoja ja leasing-rahoitusta.

Miten voimme auttaa?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai palautetta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Autamme sinua mielellämme!