Koneiden ja prosessien toiminnallinen turvallisuus

Helppo ja luotettava tie vaatimustenmukaiseen ratkaisuun: standardit ja määräykset

Turvatekniikan tavoite on pienentää osaltaan tuotantokoneiden/-prosessin ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamaa riskien todennäköisyyttä. Eri puolella maailmaa on erilaiset vaatimukset lainsäädännön puolesta turvatekniikan tasolle. Tämä dokumentti tarjoaa neuvoja, kuinka hyödynnetään parhaiten standardeja ja määräyksiä.

Onko sinulla kysyttävää standardeihin ja määräyksiin liittyen? Ota yhteyttä meidän asiantuntijaan.

Janne Niemeläinen

Der Safety-Leitfaden für optimale Maschinensicherheit

Ryhdy turvallisuuden supersankariksi

Turvaopas optimaaliseen koneturvallisuuteenKoneturvallisuus on monitahoinen asia ja teknisillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus lopputulokseen. Standardointi suosittelee jäsennetyn prosessin toteuttamista.

Mutta miltä hyvin jäsennelty prosessi voi näyttää? Näytämme sinulle, mitkä näkökohdat ovat tärkeitä, mitä siihen liittyy ja miten voit suunnitella ja toteuttaa prosessin tehokkaasti. 

Globaalit eroavaisuudet

Pakollista Euroopassa, palvelee maailmanlaajuisesti: turvalliset koneet

Euroopassa toimivat koneenrakentajat ja koneiden loppukäyttäjät ovat lain perusteella velvollisia suojelemaan henkilöiden ja ympäristön turvallisuutta. Euroopan Unioni asettaa vaatimuksia määräämällä EU-direktiivejä, lakeja ja standardeja, jotka koskettavat niin koneen rakentajia, kuin koneiden käyttäjiä. Toisaalta Yhdysvalloissa, vaatimukset voivat vaihdella osavaltioittain tai jopa paikallisesti. Koneen- tai tehtaanrakentajan on tärkeää ymmärtää, että paikallisia lakeja ja vaatimuksia tulee aina noudattaa, minne ikinä kone tai tehdas pystytetään käyttöön.

Eurooppalaiset standardit ja direktiivit

EU:n alueelle käyttöön otettujen koneiden tulee olla turvallisia – olivatpa ne myyty uusina tai käytettyinä. Tässä yhteydessä käyttöönotto tarkoittaa, että kone on valmistettu tai merkittävästi muutettu Euroopassa – tai on tuotu ja aiotaan ottaa käyttöön Euroopassa.

 

Vaatimukset uuden koneenrakentajalle tai vanhaa konetta modernisoitaessa mahdollisesti syntyvän uuden koneen valmistajalle on esitetty EU:n direktiiveissä, kuten Konedirektiivissä tai EMC direktiivissä.

CE-merkintä

Konedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuusprosessi muodostuu useista vaiheista ja määrittelee yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka tulee tehdä, ennen koneen CE-merkintää.

Standardien yleiskuva

Tämän hetken vaatimukset Euroopassa

Jotta tuotteita voidaan myydä, markkinoida tai käyttää, näiden tuotteiden on täytettävä EU direktiivien turvallisuusvaatimukset. Tätä EU direktiivien alaista prosessia ohjeistaa harmonisoidut standardit sekä kansalliset standardit.

Harmonisoidut Eurooppalaiset standardit

Harmonisoidut Eurooppalaiset standardit on kehitetty kahden organisaation, CEN (Comité Européen de Normalisation) ja CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique), toimesta. Nämä standardit määrittävät vaatimukset, mitä tuotteen tulee EU direktiivien mukaan täyttää. Toisin sanoen, jos tuote täyttää harmonisoitujen standardien vaatimukset, voidaan olettaa tuotteen täyttävän EU direktiivien vaatimukset. 

Toteutus

Tiesi optimaaliseen koneturvallisuuteen

Kun olet tutustunut sovellettaviin standardeihin ja määräyksiin, on aika laittaa ne käytäntöön. Safety Evaluation Tool-työkalulla voit laskea koneittesi turvallisuuden eheys- ja suoritustason standardien IEC 62061 ja ISO 13849-1 mukaisesti.

Ilmainen työkalu koneesi turvatoimintojen arviointiin on integroitu TIA Selection Tool- valintatyökaluun.

TIA Selection Tool (EN)