Tehosta suunnittelua ja käyttöönottoa

Virtuaalinen käyttöönotto on digitalisaation kulmakivi, joka lyhentää suunnitteluaikaa sekä tarjoaa nopeutta, sujuvuutta ja riskittömyyttä käyttöönottoon.
Kiinnostuitko? Kysy lisää tuotepäälliköltä

Jukka Uotila

Asiakasarvo

Virtuaalinen käyttöönotto – kilpailuetua simuloinnilla

Virtuaalinen käyttöönotto toimintamallina tehostaa sekä asiakkaan tuotekehitysprosessia että toimii myyntivalttina loppuasiakkaille. Virtuaalisella käyttöönotolla voi erottautua markkinoilla sekä saavuttaa kilpailuetua. Tuottavuus paranee asiakkaalle prosessin aikana syntyvän laitteen digitaalisen kaksosen avulla.

Skaalautuvat ratkaisut erilaisiin asiakastarpeisiin

Automaatio

PLCSIM Advanced -työkalulla voidaan simuloida S7-1500-logiikat HMI-, turva-  ja liikkeenohjausominaisuuksilla. Työkalusta löytyy valmis API-rajapinta eri simulointityökaluihin, jotka mahdollistavat helpon ja synkronoidun kommunikoinnin eri työkaluihin.

Toimilaitteet ja prosessit

Simit-työkalulla voidaan simuloida profinet-väylän kommunikointi, turvaratkaisut, toimilaitteet (esim. venttiilit ja käytöt) ja erilaiset suureet, kuten paineilma ja lämpötila. Simit-ympäristössä voidaan testata virhetilanteita ja analysoida laitteen toimintaa. Työkalu mahdollistaa myös prosessin simuloinnin sekä liittämisen muihin simulointityökaluihin.

 

Laitteen yksityiskohtainen simulointi

NX Mechatronics Concept Designer -ympäristössä simuloidaan mekaniikan toiminta virtuaalisessa ympäristössä. CAD-malliin tehdään laitteen kinematiikka ja simuloidaan esimerkiksi laitteen liikkeet, anturit ja suoritetaan törmäystarkastelu. Työkalusta löytyy valmis rajapinta PLC-ohjaukseen, jolloin laitteesta saadaan aikaiseksi digitaalinen kaksonen.

Tuotantolinjat

Process Simulate -ympäristössä suunnitellaan ja simuloidaan tuotantosoluja sekä linjaohjauksia. Ohjelma tukee offline-ohjelmointia usealle eri robottivalmistajalle. Robottisolun ohjaukseen on mahdollista liittää PLC-ohjaus, jolloin voidaan tehdä virtuaalinen käyttöönotto robotille ja PLC-ohjelmalle. Myös turvatekniikan simulointi on tuettuna ratkaisussa.

Tehdas

Plant Simulation -työkalulla luodaan digitaalisia malleja tuotantoympäristöstä ja -prosesseista. Simulaation avulla saadaan selkeä kuva prosessista ja tärkeimmistä tunnusluvuista. Malliin voidaan liittää PLC-ohjaus, jolloin tuotannonohjausta voidaan testata PLC-ohjelmasta. Esimerkiksi AGV-vaunujen ohjaukselle voidaan suorittaa virtuaalinen käyttöönotto. 

Virtuaalinen käyttöönotto on saatavilla myös palveluna

Siemens tarjoaa virtuaalista käyttöönottoa palveluna, jossa Siemens määrittää yhdessä asiakkaan kanssa projektin lähtötiedot, luo digitaalisen kaksosen fyysisestä laitteesta, tukee asiakasta läpi testien ja käyttöönottojen ja todentaa yhdessä asiakkaan kanssa virtuaalisen käyttöönoton liiketoimintahyödyn.

Asiakkaan hankkiessa virtuaalisen käyttöönoton palveluna hänen ei tarvitse vielä investoida resursseihin, osaamiseen tai ohjelmistoihin. Asiakas saa käyttöönsä Siemensin asiantuntijat, jotka määrittävät juuri hänen tapaukseensa sopivat ohjelmistot. Yhdessä asiakkaan kanssa Siemensin asiantuntija laskee virtuaalisella käyttöönotolla tavoiteltavat liiketoimintahyödyt ja varmistaa näiden toteuman.

Virtuaalinen käyttöönotto mahdollistaa myös virtuaalisen FAT-testin. Virtuaalisella tehdastestillä (vFAT) voidaan suorittaa tehtaan hyväksymistestausta virtuaalisessa ympäristössä laadun varmistamiseksi ennen toimitusta ja laitteen tai prosessin käyttöönottoa. Laitteen vFAT antaa mahdollisuuden tunnistaa linjan eri laitteiden mekaaniset asennukset ja mahdolliset yhteensopimattomuudet.

Virtuaalisen käyttöönoton asiakashyödyt

  • Toimituksen ja käyttöönoton laatu parantuu, kun ohjelmavirheet havaitaan ennen käyttöönottoa.
  • Erilaisten konseptien ja asiakasvaatimusten testaus helpottuu ja luo läpinäkyvyyttä myös loppuasiakkaalle.
  • Loppuasiakkaan käyttöönotto nopeutuu, jolloin voidaan keskittyä tuotannon ylösajoon virheiden korjaamisen sijaan.
  • Työn tehostuminen mahdollistaa resurssien suuntaamisen loppuasiakkaille lisäarvoa tuottaviin tekijöihin.
  • Virtuaalisessa käyttöönotossa muodostunutta digitaalista kaksosta voidaan tarkentaa käyttöönoton jälkeen tuotannosta kerätyn datan avulla.
  • Digitaalisen kaksosen avulla laitteen jatkokehitystä voidaan optimoida joustavasti samalla, kun laite toimii tuotannossa.
Enää ei tarvitse odottaa, että saadaan kone pystyyn ja sitten ehkä huomata, että esimerkiksi tietty koneen osa tai anturointi tulisi asemoida toisin. Virtuaalinen käyttöönotto voidaan tehdä etukäteen rauhassa omalla toimistolla, jolloin varsinainen käyttöönotto asiakkaan tuotantotiloissa saadaan tehtyä mahdollisimman ripeästi.
Peter Lillqvist, Microteamin toimitusjohtaja
Virtuaalinen käyttöönotto auttaa menestymään

Asiakastarinat

Ohjelmistot

Tecnomatix Plant Simulation

Plant Simulationin avulla voi mallintaa ja simuloida tuotantojärjestelmiä ja niiden prosesseja. Lisäksi sitä voidaan käyttää materiaalivirtojen optimoimiseen ja resurssien hyödyntämiseen sekä logistiikkaan.

Tecnomatix Process Simulate

Ohjelmiston avulla voidaan suunnitella, simuloida ja käyttöönottaa tuotantojärjestelmiä virtuaalisesti. Työkalu mahdollistaa esimerkiksi tuotantojärjestelmän mekaanisen toiminnan validoinnin sekä robottien etäohjelmoinnin ja törmäystarkastelun.

NX Mechatronics Concept Design

NX MCD -ympäristössä simuloidaan mekaniikan toiminta virtuaalisessa ympäristössä. CAD-malliin tehdään laitteen kinematiikka ja simuloidaan esimerkiksi laitteen liikkeet sekä anturit ja suoritetaan törmäystarkastelu.

Simcenter Amesim

Ohjelmistoa voidaan käyttää komponenttien matemaattiseen mallintamiseen tai kokonaisen prosessimallin tekemiseen.

TIA Portal

TIA Portal pitää sisällään työkalut, laitteen PLC-koodin, turvan, liikkeenohjauksen, robotiikan ja käyttöliittymän tekemiseen keskitetysti yhdestä paikasta.

PLCSIM Advanced

PLCSIM Advanced -ohjelmistolla voidaan simuloida logiikka ja TIA Portalista ladataan ohjelma esimerkiksi virtuaaliseen S7-1500 logiikkaan. Työkalulla voidaan testata kommunikointia, liikkeenohjausta ja käyttöliittymää. PLCSIM Advanced tarjoaa liityntärajapinnan simulointityökaluihin.

Simit

Simit-työkalulla voidaan simuloida Profinet-väylän kommunikointi, turva, toimilaitteet (esim. venttiilit ja käytöt) sekä erilaiset suureet kuten paineilma ja lämpötila. Simit-ympäristössä voidaan testata virhetilanteita ja analysoida laitteen toimintaa. Työkalu mahdollistaa myös prosessin simuloinnin sekä liittämisen esimerkiksi NX MCD -ympäristöön.

Virtuaalisen käyttöönoton webinaarit

Haluatko oppia lisää?

Siemens järjestää virtuaalisen käyttöönoton koulutuksia Espoossa ja tilauksesta myös asiakkaan omissa tiloissa. Kurssi käsittelee koneiden virtuaalista käyttöönottoa, ja se on suunnattu projektin tekijöille ja käyttöönottoinsinööreille. Ohjelmia, joita opit kurssilla hyödyntämään ovat: NX, MCD, TIA Portal, PLCSIM Advanced ja Simit. Tervetuloa!