Älykäs infrastruktuuri

Kaupungistuminen muuttaa maailmaa. Kaupunkien väkiluku kasvaa viikoittain 1,5 miljoonalla asukkaalla. Vuonna 2050 kaksi kolmesta maailman asukkaasta asuu kaupungissa – vuonna 1950 heitä oli vain kolmannes. Kasvavien kaupunkien ja infrastruktuurin hallittu rakentaminen on globaalin talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeämpää kuin koskaan.

Kaupungistumisen trendi: jatkuvan kasvun haasteet

Infrastruktuurilla on merkittävä vaikutus elämänlaatuun, mutta huomaamme sen vasta, kun kaikki ei toimi niin kuin pitäisi. Jos sähköt ovat poikki tai olet jumissa liikenneruuhkassa, tiedät, että asiat pitäisi tehdä paremmin.

Kaupungistuminen mutkistaa asioita entisestään. Kaupunkien asukasmäärä kasvaa viikoittain 1,5 miljoonalla. Vuonna 2050 yli kaksi kolmasosaa maailman asukkaista asuu kaupungeissa, kun vuonna 1950 heitä oli vain kolmannes. Kasvavien kaupunkien ja niiden infrastruktuurin rakentaminen hallitusti on globaalin talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeämpää kuin koskaan. Digitalisaatio muuttaa maailmaamme. 

 

Maailmassa on jo nyt enemmän verkkolaitteita kuin ihmisiä. Älykkäät laitteet tuottavat massiivisia määriä dataa, joka muokkaa elämää ja liiketoimintaa niiden kaikilla osa-alueilla. 

 

Suureen osaan infrastruktuurista digiajan muutokset eivät kuitenkaan ole purreet. Suurin osa kiinteistöistä, junista, sähköjärjestelmistä, busseista ja teistä on säilynyt entisellään. Olemme vasta alkaneet löytää täysin digitaalisen, sähköistetyn ja tietopohjaisen, älykkään infrastruktuurin mahdollisuudet. Siinä onnistuminen on avain, jolla vastaamme nykyisiin ja tuleviin kestävän kehityksen haasteisiin. 

 

Siemens on luotettu ratkaisukumppani kaikilla niillä infrastruktuurin alueilla, joilla kaupungeista tehdään tehokkaampia, kestävämpiä ja joustavampia. Autamme kaupunkeja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin: ikääntyvän kaupunki-infran ylläpitämiseen, uudistamiseen ja ajanmukaistamiseen.

Kiinteistöt kuluttavat enemmän energiaa kuin teollisuus tai liikenne

Kiinteistöt tuottavat merkittävän osan maailman ympäristöjalanjäljestä: yli 40 prosenttia energiankulutuksesta ja kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Jos haluamme onnistua taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, on maailmanlaajuisesti ryhdyttävä rakentamaan kestävän kehityksen mukaisia, energiatehokkaita rakennuksia.

Kiinteistöjen ympäristövaikutuksen lisäksi niillä on taloudellisia vaikutuksia: ne ovat toiseksi suurin kuluerä lähes kaikkien organisaatioiden taseessa. Rakennukset voivat siis olla kriittinen tekijä yrityksen menestyksessä ja lopulta osa työntekijöiden työsuhdeturvaa.

 

Mutta kiinteistöt ovat paljon muutakin. Ihmiset viettävät 90 prosenttia elämästään sisällä – matka alkaa synnytyssairaalasta, jatkuu kouluun ja yliopistoon sekä lopulta työhön toimistoon tai teollisuuslaitokseen. Rakennukset eivät ole pelkästään tiloja, joissa tehdään työtä ja asutaan, vaan  paikkoja, joissa käytännössä vietämme elämämme. Siksi meidän kannattaa tehdä tiloista mahdollisimman hyviä kaikilla mittareilla.

Älykkäät kiinteistöt ovat kustannustehokkaita

Ihmiset viettävät erilaisissa rakennuksissa suurimman osan päivästään. Kiinteistöt ovat kuitenkin muutakin kuin vain paikkoja työlle ja muulle elämälle. Ne ovat pääomasijoituksia, joiden suurta arvoa voi ylläpitää tai jopa kohottaa, jos niitä käytetään kustannustehokkaasti.

Kiinteistöt kuluttavat yli 40 prosenttia maailman energiasta. Vanhojen rakennusten teknologian tehostaminen, integrointi ja ”älyllistäminen” voivat tuottaa mittavia säästömahdollisuuksia – samoin kuin uusien, digitaalista teknologiaa sisältävien rakennusten rakentaminen.

 

Rakennuksista tuottavaa omaisuutta

 

Siemensiin luottavat monet kansainväliset, julkiset ja kaupalliset organisaatiot, jotka haluavat kasvattaa kiinteistöjensä ja infrastruktuurinsa arvoa ja kilpailukykyä. Saavutamme nämä tavoitteet tarjoamillamme kiinteistöjen käyttö- ja neuvontapalveluilla, jotka perustuvat syvälliseen osaamiseen rakennustoiminnassa ja datapohjaisten digitaalisten palvelujen toimittamisessa. Niillä maksimoimme tehokkuuden, minimoimme käyttökustannukset ja vähennämme ympäristövaikutusta. Tuloksena saadaan rakennuksen optimoitu suorituskyky, parempi kestävyys ja vahvempi maine markkinoilla.

 

Siemens on älykkäiden, tehokkaiden ja kestävien rakennusten markkinajohtaja. Olemme teknologiakumppani, konsultti, palveluntarjoaja, järjestelmäintegraattori ja tuotetoimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat paloturvallisuus, turvajärjestelmät, rakennusautomaatio, lämmitys, sähköntoimitus, ilmastointi ja ilmanvaihto sekä energiankulutuksen hallintatuotteet ja -palvelut.

Energiankulutuksen hallinta: parempaa harkintaa sähkölle

Luotettava energiahuolto on keskeistä talouskasvulle, vakaudelle ja yhteisön hyvinvoinnille kaikissa maailman kaupungeissa. Vanhat sähköverkot ovat kuitenkin haasteellisia. Miten haasteet ratkaistaan?

Sähköenergiaa koskevat vaatimukset kasvavat ja energiantuotannon määrä uusiutuvista lähteistä vaihtelee. Lisääntyvät myrskyt aiheuttavat sähkökatkoksia. Lisäksi kysyntä voi olla liiallista ja infrastruktuuri vanhaa. Kaikilla näillä on merkittävä vaikutus yritysten ja kotitalouksien toimintaan – jos sähkönsyöttö katkeaa, se vaikuttaa kaikkialla. Siemensin älykkäillä sähköverkkoteknologioilla vanhat sähköverkot voidaan uudistaa ja sovittaa tulevaisuuden tarpeisiin. Niiden avulla sähköntuottajat voivat hallita energiankulutusta tehokkaammin, reagoida joustavammin muuttuviin tarpeisiin, nostaa verkon tehokkuutta sekä käyttää sähköenergiaa hajautetuista ja uusiutuvista lähteistä.

Tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen liikenne

Ihmisten ja tavaroiden tehokas kuljettaminen on suurkaupunkialueilla erityisen tärkeää. Siemensin toimintamallissa tietotekniikka yhdistetään kuljetusosaamiseen ja luodaan sitä kautta parhaat liikenteen ratkaisut asiakkaille ja matkustajille.

Innovatiivisilla liikenteenohjausjärjestelmillä optimoidaan tie- ja raideliikenteen kapasiteetti. Samalla tietojärjestelmät auttavat matkustajia löytämään tehokkaimmat matkareitit. Täysin automaattinen metrojärjestelmä voidaan mukauttaa joustavasti matkustajamääriin, ja liikenteen ohjausjärjestelmät takaavat järkevimmät liikennevirrat. 

 

Erityisosaamistamme ovat ratkaisut, joiden avulla voimme palvella koko liikennealaa. Siemensin integroidut liikennealustat yhdistävät useita liikennemuotoja ja tuottavat alusta loppuun jatkuvan matkakokemuksen metrolla, bussilla, autolla, kaupunkipyörällä, pysäköinnillä ja jopa taksipalveluilla. Keskitettynä palveluntarjoajana tarjoamme laadukkaita rautatietuotteita ja -ratkaisuja kaupunki- ja lähiöalueiden liikennettä ja logistiikkaa varten. Autamme liikenneverkostojen yleisen suorituskyvyn optimoinnissa.