Älykäs infrastruktuuri

Kaupungistuminen muuttaa maailmaa. Kaupunkien väkiluku kasvaa viikoittain 1,5 miljoonalla asukkaalla. Vuonna 2050 kaksi kolmesta maailman asukkaasta asuu kaupungissa – vuonna 1950 heitä oli vain kolmannes. Kasvavien kaupunkien ja infrastruktuurin hallittu rakentaminen on globaalin talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeämpää kuin koskaan.

Pysy ajan tasalla, seuraa Twitter-tiliä @SiemensCities

Seuraa trendejä ja lue, miten innovatiiviset ratkaisumme auttavat maailman kaupunkeja vastaamaan kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja globalisaation haasteisiin.
Kaupungistuminen on trendeistä tärkein

Jatkuvan kasvun haasteet

Infrastruktuurilla on merkittävä vaikutus elämänlaatuun, mutta huomaamme sen vasta, kun kaikki ei toimi niin kuin pitäisi. Jos sähköt ovat poikki tai olet jumissa liikenneruuhkassa, tiedät, että asiat pitäisi tehdä paremmin. Kaupungistuminen mutkistaa asioita entisestään. Kaupunkien asukasmäärä kasvaa viikoittain 1,5 miljoonalla. Vuonna 2050 yli kaksi kolmasosaa maailman asukkaista asuu kaupungeissa, kun vuonna 1950 heitä oli vain kolmannes. Kasvavien kaupunkien ja niiden infrastruktuurin rakentaminen hallitusti on globaalin talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeämpää kuin koskaan. Digitalisaatio muuttaa maailmaamme. Maailmassa on jo nyt enemmän verkkolaitteita kuin ihmisiä. Älykkäät laitteet tuottavat massiivisia määriä dataa, joka muokkaa elämää ja liiketoimintaa niiden kaikilla osa-alueilla. Suureen osaan infrastruktuurista digiajan muutokset eivät kuitenkaan ole purreet. Suurin osa kiinteistöistä, junista, sähköjärjestelmistä, busseista ja teistä on säilynyt entisellään. Olemme vasta alkaneet löytää täysin digitaalisen, sähköistetyn ja tietopohjaisen, älykkään infrastruktuurin mahdollisuudet. Siinä onnistuminen on avain, jolla vastaamme nykyisiin ja tuleviin kestävän kehityksen haasteisiin. Siemens on luotettu ratkaisukumppani kaikilla niillä infrastruktuurin alueilla, joilla kaupungeista tehdään tehokkaampia, kestävämpiä ja joustavampia. Autamme kaupunkeja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin: ikääntyvän kaupunki-infran ylläpitämiseen, uudistamiseen ja ajanmukaistamiseen.
Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Siksi 2000-luvun maailmanlaajuiset haasteet koskevat ennen kaikkea kaupunkialueita.
Joan Clos, YK:n asuinyhdyskuntaohjelman johtaja (lähde: YK:n järjestöyhteistyöpalvelun tekemä Joan Closin haastattelu ”Rio+20”-konferenssista, kesäkuu 2012)
Infografiikka

Teknologia ratkaisee haasteet

Miten kaupunki-infrastruktuuri hyötyy eniten digitaalisesta teknologiasta?

Digitalization Drives Infrastructure of Tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

 • 5 bn

  Number of people living in cities in 20301

 • 194,000 TWh

  Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

 • 2.5 bn

  Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

 • USD 239 billion

  Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

 • 40%

  Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

 • 15%

  Of global NOx emissions are stem from shipping6

 • ~ 5% p.a.

  Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient Building Management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, Safe and Efficient Energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart Mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
Älykkäät kiinteistöt

Kiinteistöt kuluttavat enemmän energiaa kuin teollisuus tai liikenne

Kiinteistöt tuottavat merkittävän osan maailman ympäristöjalanjäljestä: yli 40 prosenttia energiankulutuksesta ja kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Jos haluamme onnistua taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, on maailmanlaajuisesti ryhdyttävä rakentamaan kestävän kehityksen mukaisia, energiatehokkaita rakennuksia.

Kiinteistöjen ympäristövaikutuksen lisäksi niillä on taloudellisia vaikutuksia: ne ovat toiseksi suurin kuluerä lähes kaikkien organisaatioiden taseessa. Rakennukset voivat siis olla kriittinen tekijä yrityksen menestyksessä ja lopulta osa työntekijöiden työsuhdeturvaa.

 

Mutta kiinteistöt ovat paljon muutakin. Ihmiset viettävät 90 prosenttia elämästään sisällä – matka alkaa synnytyssairaalasta, jatkuu kouluun ja yliopistoon sekä lopulta työhön toimistoon tai teollisuuslaitokseen. Rakennukset eivät ole pelkästään tiloja, joissa tehdään työtä ja asutaan, vaan  paikkoja, joissa käytännössä vietämme elämämme.

Ingenuity for life luo täydellisiä tiloja

Jokaisen elämä alkaa täydellisessä paikassa, äidin kohdussa. Siellä ei ole koskaan liian kylmä tai kuuma, liian äänekästä tai hiljaista. Siellä olemme aina turvassa. Miksi emme siis eläisi koko elämäämme täydellisessä tilassa, joka on tarkoitukseensa tehty – olosuhteissa, joissa oppia, kehittyä, kasvaa ja menestyä?

 

Kiinteistöjen parantaminen ja kehittäminen – täydellisten tilojen luominen – tarkoittaa myös työskentelyä paremman elämän puolesta. Haluamme luoda täydellisiä tiloja elämän kaikkiin vaiheisiin.

 

Lue lisää: siemens.com/perfect-places ja seuraa tunnistetta #CreatingPerfectPlaces

Älykäs teknologia

Tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen liikenne

Ihmisten ja tavaroiden tehokas kuljettaminen on suurkaupunkialueilla erityisen tärkeää. Siemensin toimintamallissa tietotekniikka yhdistetään kuljetusosaamiseen ja luodaan sitä kautta parhaat liikenteen ratkaisut asiakkaille ja matkustajille.

Innovatiivisilla liikenteenohjausjärjestelmillä optimoidaan tie- ja raideliikenteen kapasiteetti. Samalla tietojärjestelmät auttavat matkustajia löytämään tehokkaimmat matkareitit. Täysin automaattinen metrojärjestelmä voidaan mukauttaa joustavasti matkustajamääriin, ja liikenteen ohjausjärjestelmät takaavat järkevimmät liikennevirrat. 

 

Erityisosaamistamme ovat ratkaisut, joiden avulla voimme palvella koko liikennealaa. Siemensin integroidut liikennealustat yhdistävät useita liikennemuotoja ja tuottavat alusta loppuun jatkuvan matkakokemuksen metrolla, bussilla, autolla, kaupunkipyörällä, pysäköinnillä ja jopa taksipalveluilla. Keskitettynä palveluntarjoajana tarjoamme laadukkaita rautatietuotteita ja -ratkaisuja kaupunki- ja lähiöalueiden liikennettä ja logistiikkaa varten. Autamme liikenneverkostojen yleisen suorituskyvyn optimoinnissa.

Älykkäät kiinteistöt

Älykkäät kiinteistöt ovat kustannustehokkaita

Ihmiset viettävät erilaisissa rakennuksissa suurimman osan päivästään. Kiinteistöt ovat kuitenkin muutakin kuin vain paikkoja työlle ja muulle elämälle. Ne ovat pääomasijoituksia, joiden suurta arvoa voi ylläpitää tai jopa kohottaa, jos niitä käytetään kustannustehokkaasti.

Kiinteistöt kuluttavat yli 40 prosenttia maailman energiasta. Vanhojen rakennusten teknologian tehostaminen, integrointi ja ”älyllistäminen” voivat tuottaa mittavia säästömahdollisuuksia – samoin kuin uusien, digitaalista teknologiaa sisältävien rakennusten rakentaminen.

 

Rakennuksista tuottavaa omaisuutta

Siemensiin luottavat monet kansainväliset, julkiset ja kaupalliset organisaatiot, jotka haluavat kasvattaa kiinteistöjensä ja infrastruktuurinsa arvoa ja kilpailukykyä. Saavutamme nämä tavoitteet tarjoamillamme kiinteistöjen käyttö- ja neuvontapalveluilla, jotka perustuvat syvälliseen osaamiseen rakennustoiminnassa ja datapohjaisten digitaalisten palvelujen toimittamisessa. Niillä maksimoimme tehokkuuden, minimoimme käyttökustannukset ja vähennämme ympäristövaikutusta. Tuloksena saadaan rakennuksen optimoitu suorituskyky, parempi kestävyys ja vahvempi maine markkinoilla.

 

Siemens on älykkäiden, tehokkaiden ja kestävien rakennusten markkinajohtaja. Olemme teknologiakumppani, konsultti, palveluntarjoaja, järjestelmäintegraattori ja tuotetoimittaja, jonka tarjontaan kuuluvat paloturvallisuus, turvajärjestelmät, rakennusautomaatio, lämmitys, sähköntoimitus, ilmastointi ja ilmanvaihto sekä energiankulutuksen hallintatuotteet ja -palvelut.

Energiankulutuksen hallinta

Parempaa harkintaa sähkölle

Luotettava energiahuolto on keskeistä sekä talouskasvulle ja vakaudelle että yhteisön hyvinvoinnille kaikissa maailman kaupungeissa. Vanhat sähköverkot ovat kuitenkin haasteellisia: sähköenergiaa koskevat vaatimukset kasvavat ja energiantuotannon määrä uusiutuvista lähteistä vaihtelee. Lisääntyvät myrskyt aiheuttavat sähkökatkoksia. Lisäksi kysyntä voi olla liiallista ja infrastruktuuri vanhaa. Kaikilla näillä on merkittävä vaikutus yritysten ja kotitalouksien toimintaan – jos sähkönsyöttö katkeaa, se vaikuttaa kaikkialla. Siemensin älykkäillä sähköverkkoteknologioilla vanhat sähköverkot voidaan uudistaa ja sovittaa tulevaisuuden tarpeisiin. Niiden avulla sähköntuottajat voivat hallita energiankulutusta tehokkaammin, reagoida joustavammin muuttuviin tarpeisiin, nostaa verkon tehokkuutta sekä käyttää sähköenergiaa hajautetuista ja uusiutuvista lähteistä.
Viitteet

Älykäs infrastruktuuri käytännössä