Maailmanlaajuinen haaste

Miten voimme hillitä ympäristövaikutuksia väestönkasvusta huolimatta? Kaupungit kasvavat lähivuosina räjähdysmäisesti niin väestön kuin maantieteellisen koon osalta. Myös kaupunkien taloudellinen tuottavuus kasvaa. Kaupunkien osuus on jo nyt 80 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, ja ne ovat tulevaisuuden talouskasvun ja hyvinvoinnin perusta. Siemensin tavoitteena on auttaa kaupunkeja kehittymään ja tarjota strategioita sekä työkaluja, joilla kaupungit voivat varmistaa asemansa yhteiskunnallisina kulttuurin ja talouden keskuksina.
Siemensin City Performance Tool -työkalu

Lataa esite

Helsingin ilmastoteknologiat vuonna 2030

Helsingin kaupunki on saavuttamassa tavoitteensa kasvihuonepäästöjen vähentämisestä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Nyt kaupunki valmistautuu seuraavaan tärkeään tavoitteeseen: hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

City Performance Tool -työkalu

Mukautuvuus on elintärkeää

Väestö, teknologia ja infrastruktuuri muokkaavat kaikkia kaupunkeja. Nämä voimat törmäävät jatkuvasti, ja kaupungistuminen ja ilmastonmuutos pakottavat miettimään suurkaupunkialueiden toimivuutta uudella tavalla. Kaupunkien on viitoitettava tietä jatkuvalle kehitykselle: digitaalisista teknologioista tulee entistä tärkeämpiä. Kaupunki-infrastruktuuri sekä kiinteistöt tarvitsevat uusia, tehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja.

Kaupungistumisen asettaa tulevaisuudelle isoja haasteita: kehittyneiden kaupunkien on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä, parannettava infrastruktuurin ja kiinteistöjen tehokkuutta sekä tuettava markkinoiden muutosta kohti vähäpäästöisempiä kulkuneuvoja ja tehokkaampaa, ympäristöystävällistä julkista liikennettä. Samaan aikaan infrastruktuurin kunto heikkenee jopa monissa kehittyneissä talouksissa. Jotta infrastruktuuri pysyisi bruttokansantuotteen ja väestönkasvun tahdissa, siihen tulisi sijoittaa yli 50 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä.

 

Kehittyvien markkinoiden kaupungeilla on toisenlaisia haasteita: sähkökatkot sekä riittämätön julkinen liikenne ja tieverkko jarruttavat kasvua ja kehitystä. Infrastruktuuria ei voi rakentaa tarpeeksi nopeasti, jotta se pysyisi talouskasvun ja kaupunkien kehityksen mukana. Taloudellisesti niukkoina aikoina kaupunkien päättäjien on valittava huolellisesti sellaiset infrastruktuurin sijoituskohteet, jotka vastaavat kaupungin ympäristö- ja talousprioriteetteja. Teknologioiden on mukauduttava palvelemaan paikallisia tarpeita niin, että oikeaa teknologiaa käytetään oikeassa ympäristössä, räätälöitynä kunkin kaupungin ominaispiirteisiin.

Siemensin City Performance Tool -työkalu

Vastatakseen näihin haasteisiin Siemens on kehittänyt interaktiivisen ja kattavan työkalun, City Performance Toolin (CyPT). Se ohjaa kaupunkeja saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja osoittaa, miten kukin infrastruktuuripäätös vaikuttaa työpaikkojen luontiin ja infrastruktuurisektorin kasvuun.

City Performance Tool -työkalu on johtava simulaatiotyökalu, jota voi käyttää monissa päätöksentekotilanteissa:

  • CyPT arvioi kaupungin kiinteistö-, liikenne- ja energiateknologiaa yli 70 teknologian kautta, jotka ovat käytössä valittuna ajanjaksona ja vaaditulla toteutustasolla.
  • CyPT mittaa kaupungin strategisten suunnitelmien vaikutuksen ja vertaa perinteisiä menetelmiä uusimpiin teknologioihin.
  • CyPT määrittää muutosten toteutustahdin, jolla kaupungin ympäristötavoitteet saavutetaan.
  • CyPT raportoi kiinteistö-, liikenne- ja energiasektoreiden ympäristölliset ja taloudelliset tunnusluvut.
Siemensin City Performance Tool -työkalu kertoo muutakin kuin vain hiilijalanjäljen. Muiden ilmansaasteiden (PM10 ja NOx) huomioiminen sekä pidemmälle viedyt kestävän kehityksen näkymät (kustannustehokkuus ja työpaikkojen luonti) ovat iso askel eteenpäin.
Professori, tohtori Matthias Finkbeiner, Sustainable Engineering, Berliinin teknillinen yliopisto

City Performance Tool -työkalun raportit

Infografiikka

City Performance Tool -työkalu

Jokainen kaupunki on erilainen. Paikallisten erityispiirteiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun valitaan oikeita infrastruktuurin ratkaisuja. Teknologiat on mukautettava kunkin kaupungin erityisvaatimuksiin. City Performance Tool -työkalu ottaa huomioon yli 400 mittauspistettä ja yli 70 eri teknologiaa arvioidessaan kaupungin kiinteistö-, liikenne- ja energiateknologioita.

The City Performance Tool compiles data from publicly available municipal and national sources from 2012 to 2015.

Muuttuvat kaupungit

Infrastruktuuriratkaisujen tunnistaminen

Tutkimme kaupunkeja eri puolella maailmaa osoittaaksemme, miten erilaisia kullekin kaupungille sopivimmat teknologiat voivat olla. Seuraa bloggareitamme, jotka raportoivat Muuttuvat kaupungit -kiertueemme vaiheista eri puolilta maailmaa: Lontoosta, Pariisista, Shenzhenistä ja Washingtonista.
City Performance Tool -peli

Johda omaa kaupunkiasi!

Mitä tekisit, jos olisit kaupunkisi pormestari? Pelaa City Performance Tool -peliä ja selvitä, miten teknologiat tekevät kaupungistasi toimivamman ja luovat lisää työpaikkoja. Oletko tyytyväinen tuloksiisi? Jaa saavutuksesi sosiaalisessa mediassa pelin päätteeksi!
Siemensin kansainvälinen uutiskirje

Katse kaupungeissa - esimerkkejä ja trendejä

Lue lisää City Performance Tool -työkalun käytännön toiminnasta, Kiinan kaupunkien nuorentumisesta ja digitalisaation merkityksestä.