Virtuaalivoimalaitos –Kiinteistöt hyötymään sähkömarkkinoista

Tuoton maksimointi. Investoinnin turvaaminen. Uusi ansaintamalli. . Siemens on käynnistänyt kiinteistöjen virtuaalivoimalaitoshankkeen, joka tarjoaa huomattavia etuja kiinteistöjen omistajille ja yhteiskunnalle. Kiinteistöt saavat merkittäviä tuottoja osallistumalla aktiivisesti kysynnänjoustomarkkinoihin. Yhteiskunta hyötyy kestävää kehitystä edistävästä ratkaisusta. Siksi työ- ja elinkeinoministeriö tukee vaadittavia teknologiainvestointeja yli kahdeksan miljoonan euron energiakärkihanketuella.
Energiamurros muuttaa kiinteistöalaa

Kiinteistöjen oma virtuaalivoimalaitos

Tämä virtuaalivoimalaitoshanke toteutetaan kiinteistöjen lähtökohdista, jolloin ratkaisu tuottaa arvoa juuri kiinteistöille ja niiden omistajille.  Perinteiset tehokkuus- ja energiansäästömahdollisuudet täydentyvät sähkömarkkinoiden tarjoamalla ansaintamallilla, joka on täysin uutta kiinteistöille ja joka tuo huomattavia hyötyjä.

 

Uusi ansaintamalli perustuu siihen, että kiinteistö toimii sähkömarkkinoilla joustona. Kiinteistö kuluttaa sähköä enemmän tai vähemmän verkon tasapainottamiseksi. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta siitä, että kiinteistö voi tarvittaessa joustaa.

 

Sähkömarkkinoihin liittyminen tehdään helpoksi tarjoamalla kokonaisratkaisua, joka sisältää teknologiat, osaamisen, palvelut ja mahdollisesti rahoituksen.  Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tukee teknologiainvestointeja, mikä mahdollistaa niiden kannattavuuden.

 

Ratkaisu perustuu älykkääseen kiinteistönhallintajärjestelmään, johon kysynnänjousto sisällytetään yhdeksi palveluksi.  Lisäksi älyn lisääminen parantaa kiinteistön tehokkuutta ja tuo omistajille säästöjä. Lue lisää älykkäästä infrastruktuurista.

Digitalisaatio

Vain älykäs kiinteistö osaa joustaa

Kysynnänjouston toteuttaminen edellyttää perusteellista osaamista siitä, miten kiinteistö voi  vähentää tai lisätä energiankulutusta toiminnan tai olosuhteiden häiriintymättä.  Älyn lisääminen kiinteistössä tekee siitä myös ympäristöystävällisemmän.  Vihreä kiinteistö on omistajalleen tuottava sijoitus.

  • Jopa 30% tehokkaampi kustannusrakenne
  • Jopa 15% enemmän vuokratuottoja
  • Jopa 15% korkeampi myyntiarvo
  • Turvallinen investointi
  • Uusi ansaintalogiikka
  • Houkutteleva vuokralaisille

Digitalisaatioon perustuva älykäs energianhallintajärjestelmä on virtuaalivoimalaitosratkaisun ydin.  Se toimii automaattisesti tekoälyn ohjaamana.  Kysynnänjousto on uusi palvelu, joka integroidaan järjestelmään. Sen tuottaman uuden kassavirran lisäksi älyn avulla mahdollistetaan tehokkuuden kasvu ja säästöt.

 

Älykäs energianhallintajärjestelmä ennakoi muuttuvia tilanteita ja sopeuttaa nopeasti kulutusta sähköverkon tarpeisiin.  Kantaverkkoyhtiö maksaa kiinteistölle korvausta joustosta. Hyötyä tulee myös siitä, että sähköä myydään, ostetaan ja varastoidaan oikea-aikaisesti markkinahintaan perustuen.

 

Älyn lisääminen kiinteistöön mahdollistaa huipputehojen leikkaamisen, minkä ansiosta kiinteistö voi saada merkittävästi aikaisempaa edullisemmat sähkösopimukset. Teknologiainvestoinneilla voidaan myös pienentää kiinteistön kustannuksia vähentämällä kiinteistöjen korjausvelkaa.

 

Kiinteistön älykäs kuluttaminen auttaa sopeutumaan taloudellisella tavalla tulevaisuuden uusiin tarpeisiin kuten sähköautojen lisääntymiseen. Älykäs energianhallintajärjestelmä auttaa myös hallinnoimaan sähköautojen latausta.

TEM tukee hanketta

Kärkihanketuki kannustaa investoimaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt virtuaalivoimalaitoshankkeelle 8,4 miljoonan euron energiakärkihanketuen, jotta vaaditut teknologiainvestoinnit voidaan tehdä kannattavasti kiinteistöihin. Investointituesta pääsevät hyötymään ne kiinteistöt, jotka edelläkävijöinä ovat valmiita liittymään virtuaalivoimalaitokseen ensimmäisten joukossa. Kärkihanketukien tarkoituksena on aina edistää nopeaa muutosta. 

Joustomarkkinoille osallistuminen vaatii teknologiainvestointeja

Energiakärkihanketuen tarkoitus on saada tämä yhteiskunnankin kannalta suotuisa hanke käyntiin mahdollisimman nopeasti. Siksi kysynnänjouston edellyttämät ratkaisut ja palvelut kiinteistöille tuotetaan mahdollisimman helposti, avaimet käteen -kokonaisratkaisuna. Uusien ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönottoa on Suomessa hidastanut se, että kiinnostuksesta huolimatta investointeja ei saada kannattaviksi tai että vaadittu osaaminen nähdään liian suurena riskinä. Kiinteistöjen virtuaalivoimalaitosratkaisu on vastaus molempiin haasteisiin.  Kokonaisratkaisuuun sisältyvät kaikki tarvittavat asiat: teknologiat, osaaminen, palvelut, mahdollisesti rahoitus sekä ministeriön investointituki. Näin halutaan kannustaa kiinteistöt tekemään nopeita päätöksiä. 

 

Kiinteistöt tarvitsevat älykkään energianhallintajärjestelmän, IoT-ratkaisun, teknologioiden ja järjestelmien väliset liitynnät sekä muutoksia nykyisiin automaatiojärjestelmiin. Hyötyjä voidaan kasvattaa lisää sähkövarastoilla ja paikallisella tuotannolla kuten aurinkopaneeleilla. Tuki voidaan käyttää mm. mikroverkkoprojekteihin, älykkään energiajärjestelmän toteuttamiseen ja sähkövaraston rakentamiseen.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo YouTube-videolla lisää energiakärkihankkeesta. Pääset katsomaan videon täältä.

Turvallinen investointi

Siemensin osaaminen varmistaa onnistumisen

Siemens tuottaa arvoa asiakkailleen hyödyntämällä uusimpia teknologioita sekä digitalisaation mahdollisuuksia. Suomessa toimiva tiimi on edelläkävijä virtuaalivoimalaitosten ja älykkään energiajärjestelmän kehittämisessä. Kansainvälisten teknologioiden ja paikallisen osaamisen yhdistäminen on varmistanut asiakkaiden luottamuksen jo yli 160 vuotta.

Asiakas hyötyy monialaisuudesta

Siemensin ratkaisut, palvelut ja tuotteet on suunnattu kestävään energiantuotantoon, älykkäisiin kiinteistöihin ja sähköverkkoon, tehokkaaseen  liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen.  Monialaisuus on mahdollisuus, joka hyödyttää asiakkaita. Kiinteistöjen virtuaalivoimalaitoshankkeessa selvä etu on se, että Siemensillä on omassa talossa osaaminen sekä talotekniikasta että sähköverkoista. 

  

Monet uudet ratkaisut ja palvelut perustuvat digitalisaation mahdollisuuksiin.  Kiinteistöjen virtuaalivoimalaitos on edistyksellinen digitalisaatioratkaisu, joka ensimmäisessä vaiheessa tuottaa arvoa erityisesti tuottojen, tehokkuuden ja säästöjen kautta.  Datalla on merkittävä rooli hyötyjen tuottamisessa.

 

Seuraavaksi perustettavan virtuaalivoimalaitosyhtiön omistajat pääsevät hyötymään  myös IoT-alustan mahdollistamasta uudesta liiketoiminnasta, sillä digitaaliset palvelut ovat yksi nopeasti kasvavista alueista.  Viime vuosina alustataloudessa mukana olevat yritykset ovat olleet menestyjiä. 

 

Digitalisaatioratkaisut toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, koska arvon tuottaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta.  Siemens on kehittänyt Value Hacker -konseptin, jolla digitalisaation mahdollisuudet otetaan tehokkaasti osaksi asiakkaan liiketoimintaa ja sen kehittämistä.  

Testatut teknologiat ja ratkaisut hankkeen käytössä

Hankkeen teknologiapartneri on Siemens, jonka osaaminen talotekniikasta, IoT-ratkaisusta, data-analyyseista, mikroverkoista sekä kiinteistöille soveltuvista liiketoimintamalleista varmistaa onnistumisen.  Yhtiö voi myös tarjota rahoitusratkaisut. Investointien sijaan älykäs energianhallinta voidaan toteuttaa palveluna. Pääomaa ei sitoudu teknologiaan, vaan se rahoitetaan kiinteillä, ennakoitavilla palvelumaksuilla sekä ratkaisun tuottamilla säästöillä ja lisätuotoilla. 

 

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia, käytännössä testattuja teknologioita. Ensimmäinen projekti kauppakeskus Sellon liittämiseksi virtuaalivoimalaitokseen on jo asennusvaiheessa.  Energiakärkihanketuki mahdollistaa investointien kannattavuuden. Siemensin kansainväliset verkostot ovat hyödynnettävissä hankkeen kansainvälistämisessä.

Virtuaalivoimalaitosyhtiö

Yhtiön perustaminen

Hankkeessa perustetaan virtuaalivoimalaitosyhtiö, joka huolehtii kaupankäynnistä sähkömarkkinoilla, koordinoi kärkihanketukea, kehittää uusia palveluja sekä varmistaa kiinteistöille edullisen virtuaalivoimalaitoskonseptin. Perustettavan yhtiön omistajiksi on tulossa kiinteistöjen omistajia ja sijoittajia.  Myös Siemens on mukana omistajana. 

  • Edellyttää sitoumuksia 32 MW:n talotekniselle sähkökuormalle
  • Aiesopimukset allekirjoitettu kesäkuussa 2018
  • Omistajat: kiinteistön omistajat, sijoittajat sekä Siemens

Yksittäisten kiinteistöjen kuormat ovat usein liian pieniä toimimaan sähkömarkkinoilla yksin. Virtuaalivoimalaitoshanke yhdistää pienet kuormat yhteen, mikä hyödyttää kaikkia mukana olevia kiinteistöjä.  Hankkeen toteutuminen edellyttää, että yhtiöllä on sitoumukset vähintään 32 MW:n sähkökuormasta. Se saavutetaan yhtiön omistajiksi tulevien kiinteistöjen kautta. Kärkihanketuen edellykset ovat yhtiön perustaminen ja sen hallinnoima, riittävä sähkökuorma. 

 

Yhtiön tuotot tulevat ensimmäisessä vaiheessa kaupankäynnistä sähkömarkkinoilla. Seuraavassa vaiheessa yhtiö myy kehittämiään uusia ja innovatiivisia palveluja kiinteistöille liiketoiminnan kasvattamiseksi. Tavoitteena on myös kansainvälistää yhtiön toimintaa.

Yhteiskunnallinen merkitys

Vastuulliset kiinteistöt edistävät kestävää kehitystä

Uusiutuvan energian lisääntyminen edellyttää lisää säätövoimaa sähköverkon tasapainottamiseksi. Se tuotetaan usein fossiilisilla polttoaineilla, mikä kuormittaa ympäristöä. Säätövoiman ylläpito myös aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia. Siksi tavoitteena on tasapainottaa sähköverkkoa yhä enemmän vaikuttamalla kulutukseen.   Kiinteistöt kuluttavat noin 40 % Suomen energiasta, joten niissä on huomattavia mahdollisuuksia nykyistä joustavampaan kulutukseen. Merkittävä kärkihanketuki kertoo ministeriön vahvasta tahtotilasta uusien, kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen käyttöönottamisessa.   Mukaan tulevat kiinteistöjen omistajat hyötyvät merkittävästi itse kasvavien tuottojen ja säästöjen kautta.  Samalla he tekevät vastuullisen sijoituksen ympäristön ja ilmastotavoitteiden hyväksi.

Yhteydenotto

Kysy lisää virtuaalivoimalaitoshankkeesta

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, ota meihin yhteyttä viereisestä painikkeesta.