Virtuaalivoimalaitos – Kiinteistöt hyötymään sähkömarkkinoista

Tuoton maksimointi. Investoinnin turvaaminen. Uusi ansaintamalli. 

Kuuntele podcast-jakso: Virtuaalivoimalaitos

Miten kiinteistöt hyötyvät liittymisestä sähkömarkkinoille? Entä miten virtuaalivoimalaitos edistää hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamista? 

Kuuntele podcast-jakso, niin tiedät!

Kesto 9:21 min.

 

Jakso on osa Intohimona podcast-sarjaa, jossa pureudutaan ajankohtaisiin teemoihin Siemens tekniikan ammattilaisten ja innovatiivisten ratkaisujen siivittämänä. 

Intohimona teknologia -podcast: Virtuaalivoimalaitos

Kuuntele jakso

White paper: Kiinteistöistä virtuaalivoimalaitoksia

Älykäs digitaalinen alusta liittää  kiinteistöt sähkömarkkinaan ja optimoi kiinteistöjen toimintaa.

Lisää aiheesta ilmaisessa julkaisussa

Lataa white paper tästä

Energiamurros muuttaa kiinteistöalaa

Etuja kiinteistönomistajille ja yhteiskunnalle

Siemens on käynnistänyt kiinteistöjen virtuaalivoimalaitospalvelun, joka tarjoaa huomattavia etuja kiinteistöjen omistajille ja yhteiskunnalle. Kiinteistöt saavat merkittäviä tuottoja osallistumalla aktiivisesti kysynnänjoustomarkkinoihin. Yhteiskunta hyötyy kestävää kehitystä edistävästä ratkaisusta. Siksi työ- ja elinkeinoministeriö tukee vaadittavia teknologiainvestointeja yli kahdeksan miljoonan euron energiakärkihanketuella.

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelu liittää kiinteistöt helposti energiamarkkinoihin, jolloin ne voivat osaltaan edistää hiilineutraalia, kestävää tulevaisuutta. Kiinteistöjen pienet sähkökuormat yhdistetään, jotta saadaan riittävän iso kuorma tarjottavaksi energiamarkkinoille. Pieniä sähkökuormia ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää kulutusjoustona.

 

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelu toteutetaan kiinteistöjen lähtökohdista, jolloin ratkaisu tuottaa arvoa kiinteistöille ja niiden omistajille. Uusi ansaintamalli perustuu siihen, että kiinteistö toimii sähkömarkkinoilla joustona. Kiinteistö kuluttaa sähköä enemmän tai vähemmän verkon tasapainottamiseksi. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa joustona toimisesta korvausta, josta hyötyvät kaikki virtuaalivoimalaitoksessa mukana olevat kiinteistöt. Virtuaalivoimalaitospalvelu merkitsee aivan uutta ansaintamallia kiinteistön omistajille, jotka tyypillisesti ovat saaneet kiinteistöstään sijoitustuottoa tai vuokratuloja.

 

Sähkömarkkinoihin liittyminen tehdään helpoksi tarjoamalla kokonaisratkaisua, joka sisältää teknologiat, osaamisen, palvelut ja mahdollisesti rahoituksen. Virtuaalivoimalaitospalvelun ensimmäisillä tilaajilla on mahdollisuus saada tukea teknologiainvestointeihinsa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 8,4 miljoonan euron energiakärkihanketuen, joka varmistaa, että yhteiskunnallisesti merkittävä toiminta edistyy mahdollisimman nopeasti.

 

Ratkaisu perustuu älykkääseen kiinteistönhallintajärjestelmään, johon kysynnänjousto sisällytetään yhdeksi palveluksi. Lue lisää älykkäästä infrastruktuurista.

Kiinteistöistä virtuaalivoimalaitos - Älyn lisääminen mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut

Lataa esite tästä

Uusiutuva energia edellyttää joustoa

Vain älykäs kiinteistö osaa joustaa

Digitaaliset kiinteistöt voivat merkittävästi pienentää ilmastovaikutuksia. Samalla ne hyötyvät siitä taloudellisesti.

Kysynnänjouston toteuttaminen edellyttää perusteellista osaamista siitä, miten kiinteistö voi  vähentää tai lisätä energiankulutusta toiminnan tai olosuhteiden häiriintymättä.  Älyn lisääminen kiinteistössä tekee siitä myös ympäristöystävällisemmän.  Vihreä kiinteistö on omistajalleen tuottava sijoitus.

  • Jopa 30% tehokkaampi kustannusrakenne
  • Jopa 15% enemmän vuokratuottoja
  • Jopa 15% korkeampi myyntiarvo
  • Turvallinen investointi
  • Uusi ansaintalogiikka
  • Houkutteleva vuokralaisille

Virtuaalivoimalaitos tarvitsee älykkään energianhallintajärjestelmän

Älykäs energia-alusta yhdistää kiinteistöt virtuaaliseksi ekosysteemiksi ja tuo niiden ulottuville aivan uudenlaisia mahdollisuuksia säästöihin, tehokkuuden lisäämiseen, päästöjen vähentämiseen, korjausvelan poistamiseen sekä uusiin ansainta- ja liiketoimintamalleihin. Kiinteistöjen virtuaaliset ekosysteemit ovat perusta älykkäille kaupungeille ja ekologiselle yhteiskunnalle.

 

Digitalisaatioon perustuva älykäs energianhallintajärjestelmä on virtuaalivoimalaitosratkaisun ydin. Se toimii automaattisesti tekoälyn ohjaamana. Kysynnänjousto on uusi palvelu, joka integroidaan järjestelmään. Älykäs energianhallintajärjestelmä ennakoi muuttuvia tilanteita ja sopeuttaa nopeasti kulutusta sähköverkon tarpeisiin. Kantaverkkoyhtiö maksaa kiinteistölle korvausta joustosta.

 

Älyn lisääminen kiinteistöön mahdollistaa huipputehojen leikkaamisen, minkä ansiosta kiinteistö voi saada merkittävästi aikaisempaa edullisemmat sähkösopimukset. Teknologiainvestoinneilla voidaan myös pienentää kiinteistön kustannuksia vähentämällä kiinteistöjen korjausvelkaa.

Sähköautot osaksi kiinteistöjärjestelmää

Älykkään energia-alustan kautta sähköautojen latausinfrastruktuuri on osa kiinteistöjärjestelmää. Sähkönkulutusta hallitaan yhtenä kokonaisuutena koko kiinteistössä. Kiinteistön kokonaistehon optimoinnilla voidaan välttää sähköjärjestelmään kohdistuvia laajennusinvestointeja. Kun laataaminen on suurimmillaan, kiinteistön sähkönkulutusta leikataan hetkellisesti muualta. Kulutus pysyy etukäteen määritellyissä tavoiterajoissa, mikä säästää kustannuksia.

 

Siemensin ratkaisuun voidaan liittää myös aurinkosähköjärjestelmä ja sähkövarasto. Kiinteistön itse tuottamaa tai markkinasähköä voidaan varastoida, ostaa, myydä tai kuluttaa silloin, kun se on edullista. Sähkövarastot auttavat hallinnoimaan myös sähkönkulutuspiikkejä.

TEM tukee hanketta

Kärkihanketuki kannustaa investoimaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt virtuaalivoimalaitoshankkeelle 8,4 miljoonan euron energiakärkihanketuen, jotta vaaditut teknologiainvestoinnit voidaan tehdä kannattavasti kiinteistöihin. Investointituesta pääsevät hyötymään ne kiinteistöt, jotka edelläkävijöinä ovat valmiita liittymään virtuaalivoimalaitokseen ensimmäisten joukossa. Kärkihanketukien tarkoituksena on aina edistää nopeaa muutosta. 

Joustomarkkinoille osallistuminen vaatii teknologiainvestointeja

Energiakärkihanketuen tarkoitus on saada tämä yhteiskunnankin kannalta suotuisa hanke käyntiin mahdollisimman nopeasti. Siksi kysynnänjouston edellyttämät ratkaisut ja palvelut kiinteistöille tuotetaan mahdollisimman helposti, avaimet käteen -kokonaisratkaisuna. Uusien ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönottoa on Suomessa hidastanut se, että kiinnostuksesta huolimatta investointeja ei saada kannattaviksi tai että vaadittu osaaminen nähdään liian suurena riskinä. Kiinteistöjen virtuaalivoimalaitosratkaisu on vastaus molempiin haasteisiin. Kokonaisratkaisuuun sisältyvät kaikki tarvittavat asiat: teknologiat, osaaminen, palvelut, mahdollisesti rahoitus sekä ministeriön investointituki. Näin halutaan kannustaa kiinteistöt tekemään nopeita päätöksiä. 

 

Kiinteistöt tarvitsevat älykkään energianhallintajärjestelmän, IoT-ratkaisun, teknologioiden ja järjestelmien väliset liitynnät sekä muutoksia nykyisiin automaatiojärjestelmiin. Hyötyjä voidaan kasvattaa lisää sähkövarastoilla ja paikallisella tuotannolla kuten aurinkopaneeleilla. Tuki voidaan käyttää mm. mikroverkkoprojekteihin, älykkään energiajärjestelmän toteuttamiseen ja sähkövaraston rakentamiseen.

Turvallinen investointi

Siemensin osaaminen varmistaa helpon toteutuksen

Siemens tuottaa arvoa asiakkailleen hyödyntämällä uusimpia teknologioita sekä digitalisaation mahdollisuuksia. Suomessa toimiva tiimi on edelläkävijä virtuaalivoimalaitosten ja älykkään energiajärjestelmän kehittämisessä. Kansainvälisten teknologioiden ja paikallisen osaamisen yhdistäminen on varmistanut asiakkaiden luottamuksen jo yli 160 vuotta.

Tietoon perustuva johtaminen tuottaa arvoa

Siemensin älykäs energia-alusta mahdollistaa tehokkaan, tietoon perustuvan kiinteistöjohtamisen. Dataa analysoimalla ennakoidaan tilanteita ja ohjataan kiinteistöä älykkäästi ympäristötavotteiden, optimaalisten olosuhteiden ja paremman kannattavuuden saavuttamiseksi.

 

Huolto- ja ylläpitotoiminnot voidaan toteuttaa suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Kiinteistön sähkökäyttöprofiilista saadaan tarkat tiedot, jolloin voidaan neuvotella aikasempaa edullisemmat sähkösopimukset. 

 

Siemensin virtuaaliseen ekosysteeminn liittyminen tuottaa yksittäiselle kiinteistölle mitattavaa arvoa heti. Samalla kiinteistö saa valmiudet toimia aktiivisesti, tehokkaasti ja turvallisesti älykkäässä, verkottuneessa yhteiskunnassa. 

Asiakas hyötyy monialaisuudesta

Siemensin ratkaisut ja palvelut on suunnattu kestävään energiantuotantoon, älykkäisiin kiinteistöihin ja sähköverkkoon, tehokkaaseen  liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Monialaisuus on mahdollisuus, joka hyödyttää asiakkaita. Kiinteistöjen virtuaalivoimalaitospalvelussa selvä etu on se, että Siemensillä on omassa talossa osaaminen sekä talotekniikasta että sähköverkoista. 

 

Digitalisaatioratkaisut toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, koska arvon tuottaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta. Siemens on kehittänyt Value Hacker -konseptin, jolla digitalisaation mahdollisuudet otetaan tehokkaasti osaksi asiakkaan liiketoimintaa ja sen kehittämistä.  

 

Virtuaalivoimalaitokseen liittyminen on kiinteistölle helppoa. Siemens toimittaa älykkään energia-alustan ja muut tekniset ratkaisut osana palvelua. Siemens myös vastaa kulutuksen optimaalisesta ohjaamisesta. Asiakas maksaa kiinteää palvelukorvausta, ja toteutuneet tuotot tuloutetaan asiakkaalle.

 

Siemensin osaaminen talotekniikasta, IoT-ratkaisusta, data-analyyseista, mikroverkoista sekä kiinteistöille soveltuvista liiketoimintamalleista varmistaa onnistumisen.  Yhtiö voi myös tarjota rahoitusratkaisut. Investointien sijaan älykäs energianhallinta voidaan toteuttaa palveluna. Pääomaa ei sitoudu teknologiaan, vaan se rahoitetaan kiinteillä, ennakoitavilla palvelumaksuilla sekä ratkaisun tuottamilla säästöillä ja lisätuotoilla. 

Kiinteistöille merkittävä rooli ilmastotalkoissa

Vastuulliset kiinteistöt ovat tuottavia ja edistävät kestävää kehitystä

Edelläkävijät ovat jo hyödyntämässä virtuaalivoimalaitospalvelua kannattavuutensa lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhteistä niille on rohkea ja vastuullinen toiminta.
Tämä edistyksellinen hanke näyttää suuntaa, miten kauppakeskukset voivat olla mukana ilmastotalkoissa ja tehdä työtä ympäristön ja samalla koko yhteiskunnan hyväksi.
Matti Karlsson, toimitusjohtaja, kauppakeskus Sello
Virtual Buildings Ecosystem Oy

VIBECO - virtuaalivoimalaitosyhtiö

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun tuottamisesta vastaa uusi, Suomeen perustettu alustatalouden yhtiö VIBECO - Virtual Buildings Ecosystem Oy. VIBECO vastaa toiminnasta energiamarkkinoilla, jolloin Siemens voi keskittyä ydinosaamiseensa eli teknologiaratkaisuihin.

Virtuaalivoimalaitosyhtiö huolehtii kaupankäynnistä sähkömarkkinoilla, koordinoi kärkihanketukea, kehittää uusia palveluja sekä varmistaa kiinteistöille edullisen virtuaalivoimalaitoskonseptin. 

VIBECO on aluksi Siemens 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tavoitteena on omistuspohjan laajentaminen. Mahdollisia muita omistajia ovat esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöt, joilla on paras näkemys kiinteistöille arvoa tuottavista palveluista.  VIBECOn omistajana Siemensin teknologiaosaaminen on uuden yhtiön palveluiden perusta. Yhtiön palvelut tarjotaan asiakkaalle helppona kokonaisratkaisuna, joka sisältää teknologiat, osaamisen, palvelut ja mahdollisesti rahoituksen. Yhtiön ensimmäinen digitaalinen palvelu on kiinteistöjen virtuaalivoimalaitospalvelu.

Yhteiskunnallinen merkitys

Vastuulliset kiinteistöt edistävät kestävää kehitystä

Uusiutuvan energian lisääntyminen edellyttää lisää säätövoimaa sähköverkon tasapainottamiseksi. Se tuotetaan usein fossiilisilla polttoaineilla, mikä kuormittaa ympäristöä. Säätövoiman ylläpito myös aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia. Siksi tavoitteena on tasapainottaa sähköverkkoa yhä enemmän vaikuttamalla kulutukseen. Kiinteistöt kuluttavat noin 40 % Suomen energiasta, joten niissä on huomattavia mahdollisuuksia nykyistä joustavampaan kulutukseen. Merkittävä kärkihanketuki kertoo ministeriön vahvasta tahtotilasta uusien, kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen käyttöönottamisessa. Mukaan tulevat kiinteistöjen omistajat hyötyvät merkittävästi itse kasvavien tuottojen ja säästöjen kautta. Samalla he tekevät vastuullisen sijoituksen ympäristön ja ilmastotavoitteiden hyväksi.
Yhteydenotto

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää virtuaalivoimalaitospalvelusta? Jätä yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta ja olemme sinuun pian yhteydessä!