Mukautumiskykyiset kaupungit

Väestönkasvu, kiihtyvä kaupungistuminen ja ilmastonmuutos aiheuttavat suuria paineita kaupunkien infrastruktuurille. Autamme kaupunkeja vastaamaan näihin haasteisiin innovatiivisilla teknologisilla ratkaisuilla sekä sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin erityisosaamisella.
Miten teknologia auttaa kaupunkeja?

Työkalut joustaviin kaupunkeihin

Johdanto

Teknologia on avain joustavuuteen

Vakaa talouskasvu, yleinen turvallisuus, luotettava infrastruktuuri, kestävä ja kohtuuhintainen asuminen – nämä ovat tärkeimmät tekijät, joiden avulla kaupungit menestyvät ja kasvavat. Kaupungit kaikkialla maailmassa ovat riippuvaisia näistä osatekijöistä, jos ne aikovat selviytyä väestönkasvusta ja kaupungistumisesta.

Kuinka vastata tulevaisuuden haasteisiin?

Kaupunkien infrastruktuurin eri järjestelmät ja niiden luotettava toiminta takaavat energian, liikkumisen, veden, puhtaanapidon ja tiedonvälityksen päivittäin sekä yllättävissä tai ennakoimattomissa tilanteissa. Yritykset ja yhteisöt ovat kuitenkin entistä useammin ongelmatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi äärimmäisiin sääoloihin. Kaupunkien ja niiden johtajien on löydettävä uusi tapa ajatella kaupunkinsa suunnittelua, rakentamista ja hallintaa kaikissa olosuhteissa.

 

Autamme parantamaan kaupunkien joustavuutta ja poikkeusoloista selviämistä tarjoamalla kansainvälistä osaamistamme ja kokemustamme suoraan kaupunkien johtajille. Tehtävämme on auttaa kaupunkialueita muuttumaan muuntaumiskykyisemmiksi fyysisissä, yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa haasteissa, joiden merkitys kasvaa tällä vuosisadalla. Työskentelemme julkisten organisaatioiden sekä yksityisten yritysten kanssa ja autamme kaupunkeja, niiden asukkaita, yhteisöjä ja laitoksia reagoimaan nopean kaupungistumisen, globalisaation ja ilmastonmuutoksen paineeseen ja akuutteihin tilanteisiin. Siemensille joustavuus ei tarkoita ainoastaan selviytymistä – se on myös menestymistä haasteista huolimatta.

Muuntautumiskykyinen infrastruktuuri ei ole vaihtoehto. Se on välttämättömyys!
Roland Busch, Siemens AG:n johtokunnan jäsen
Infografiikka

Poikkeusoloissa selviäminen

Kun kriittinen infrastruktuuri, kuten sähkön ja veden jakelu, pystyy jatkamaan toimintaansa hätätilanteissa, häiriön vaikutus on pienempi ja ihmishenkiä pelastuu.

Water Management System

The Grid Electricity System

The Transportation Network

Building Systems

Water Management System

Water Management System


Water Management System

Water management in cities includes a number of critical and interrelated services:

 • 1. Collection, treatment & distribution of drinking water

 • 2. Removal, treatment and disposal or reuse of wastewater

 • 3. Removal, treatment and disposal or reuse of rainwater (stormwater)

 • 4. Protection of people and critical facilities from flooding.

The Grid Electricity System

The Grid Electricity System


The Grid Electricity System

Energy is fundamental for life in cities and is essential for water & wastewater treatment and distribution; train, tram and metro networks; communications; medical and emergency services; lighting, heating, ventilation and security.

The grid electricity system includes 3 primary activities:

 • 1. Generation,

 • 2. Transmission,

 • 3. Distribution and supply.

The Transportation Network

The Transportation Network


The Transportation Network

The transportation network is a highly diverse system, composed of fixed assets (roads, railways, bridges, ports) and moving parts (trains, buses, cars, boats and bicycles).

Both must be operational to enable the network to function also in case of emergency. Diversity provided by multi-modal services and systems can help during unexpected system outages. Successful navigation is facilitated by integrated travel information.

Building Systems

Building Systems


Building Systems

Buildings house the infrastructure required to bring energy and water to consumers, and provide the destination points for most transportation systems.

In emergency situations where buildings remain safe, structurally sound and energy supply is maintained, technology can help to maintain occupant comfort and distribute information about emergency response. To minimize large scale disruption in IT services, safe, resilient and energy efficient data centers are essential.

Water Management System


Water Management System

Water management in cities includes a number of critical and interrelated services:

 • 1. Collection, treatment & distribution of drinking water

 • 2. Removal, treatment and disposal or reuse of wastewater

 • 3. Removal, treatment and disposal or reuse of rainwater (stormwater)

 • 4. Protection of people and critical facilities from flooding.

The Grid Electricity System


The Grid Electricity System

Energy is fundamental for life in cities and is essential for water & wastewater treatment and distribution; train, tram and metro networks; communications; medical and emergency services; lighting, heating, ventilation and security.

The grid electricity system includes 3 primary activities:

 • 1. Generation,

 • 2. Transmission,

 • 3. Distribution and supply.

The Transportation Network


The Transportation Network

The transportation network is a highly diverse system, composed of fixed assets (roads, railways, bridges, ports) and moving parts (trains, buses, cars, boats and bicycles).

Both must be operational to enable the network to function also in case of emergency. Diversity provided by multi-modal services and systems can help during unexpected system outages. Successful navigation is facilitated by integrated travel information.

Building Systems


Building Systems

Buildings house the infrastructure required to bring energy and water to consumers, and provide the destination points for most transportation systems.

In emergency situations where buildings remain safe, structurally sound and energy supply is maintained, technology can help to maintain occupant comfort and distribute information about emergency response. To minimize large scale disruption in IT services, safe, resilient and energy efficient data centers are essential.

Sähköverkot

Miten välttää sähkökatkoksia?

Energia on kaupunkielämän perusta, ja se vaikuttaa kaikkeen infrastruktuuriin. Vedenjakelu, julkinen liikenne, tietoliikenne ja terveyspalvelut tarvitsevat luotettavan ja joustavan sähköntuotannon – se on elintärkeää niin yhteisöille kuin yrityksille. Kaupunkialueiden energiantuotanto muodostuu useista lähteistä: keskusenergiavoimaloista, lämmöntuotannosta öljyllä tai kaasulla tai paikallisista sähköntuotanto- ja lämpöverkoista. Äärimmäiset sääolosuhteet voivat vaikuttaa jakeluverkkoon, jolloin miljoonat asiakkaat joutuvat kärsimään sähkökatkoista ja jäävät kirjaimellisesti pimeyteen.

Etävalvonta ja energian varastointi tarjoavat varmuutta

Kaupunkien sähköjärjestelmien joustavuuden ja kestävyyden parantaminen vaatii hajautettuja, automaattisia ja etähallittavia energiajärjestelmiä. Microgrid-infrastruktuuri, jossa pienet, itsenäiset sähkö- tai lämpöverkot jakavat paikallisesti tuotettua energiaa lähellä oleville asiakkaille, voi varmistaa jatkuvan sähkönsyötön, vaikka pääverkko olisikin kuormitettu. Keskustuotantolaitoksella tai siirtoverkossa tapahtuvan suuronnettomuuden sattuessa pienverkot voivat johtaa energiaa kriittisille palveluille, kuten sairaaloille ja pelastuspalvelulle.

Etävalvonta sekä hajautetun energia- ja energianvarastointilaitteistojen joustava integrointi kasvattavat energiahuollon kestävyyttä ja parantavat samalla tehokkuutta puhtaammilla energianlähteillä. Äärimmäisissä olosuhteissa, kuten hirmumyrskyissä, liikkuvat kestävyysmuuntajat voivat korvata vioittuneen yksikön viikkojen sijaan päivissä. Siemens toimittaa esimerkiksi New Yorkille  ja sen lähialueille sähköä tuottavalle Con Edison -laitokselle pienikokoisia, kevyitä ja ympäristöystävällisiä muuntajia. Liikkuvat kestävyysmuuntajat antavat Con Edisonille mahdollisuuden reagoida tapahtumiin, joissa useita muuntajia on vikaantunut eivätkä tavanomaiset varalaitteet selviydy tilanteesta.

Liikenne

Älykkäät liikenneverkot

Helppo liikkuvuus tukee kaikkien kaupunkien yhteisöllistä ja taloudellista toimintaa, minkä vuoksi esteetön ja kestävä liikenneinfrastruktuuri on niiden elinehto. Vaikka valtaosa kaupunkiliikenteen verkoista koostuu useista matkatapa- ja reittivaihtoehdoista, moni matkustaja ja rahdin kuljettaja tukeutuu tuttuihin reitteihin. Kun tähän lisää riippuvuuden energia- ja polttoainehuollosta, kuljetuspalveluista tulee erittäin herkkä ja helposti haavoittuva järjestelmä. Uusin tutkimustieto osoittaa, että äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät ja voimistuvat huomattavasti, ja siksi kaupunkien liikenneverkot vaativat erityishuomiota. Älykkäät järjestelmät ennustavat vaurioita aiheuttavia sääilmiöitä ja voivat varmistaa, että häiriötilanteiden kesto on minimaalinen eikä pitkän tähtäimen taloudellinen kestävyys kärsi.
Rakennusjärjestelmät

Terveyden, olosuhteiden ja jatkuvan tietovirran ylläpito

Kiinteistöt muokkaavat kaupungin kulttuuria ja fyysistä luonnetta. Kun rakennuksia tai kokonaisia kaupunkeja varustellaan tai saneerataan vastaamaan vaatimuksia, on tärkeää huomioida vaara- ja hätätilanteet, jotta niihin reagointi ja evakuointi on turvallista ja nopeaa. Tarjoamme laajan valikoiman teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat kiinteistöjärjestelmien kestävyyttä ja varmistavat niiden toiminnan kaikissa olosuhteissa.
Vedenhallintajärjestelmä

Jatkuvan vesihuollon varmistaminen

Juomaveden jakelu ja jäteveden käsittely on maailmanlaajuinen haaste. Se on kriittisen tärkeää kaikilla kaupunkialueilla – erityisesti, kun otetaan huomioon mahdollisesti maailmaa uhkaava vesipula. Hajautetuilla ratkaisuilla, rinnakkaisella infrastruktuurilla, automaatiolla ja omaisuuden valvonnalla voidaan varmistaa turvallinen ja jatkuva vedenjakelu myös poikkeusoloissa, äärimmäisissä sääoloissa tai yleisen vesipulan aikana. Vedenkäyttösovellusten ammattilaisina tarjoamme tehokkaita ja innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.