Digital Enterprise – Askeleen edellä teollisuudessa!

Teollisuuden digitaalinen murros edellyttää teknologiaratkaisuilta tuotteiden ja järjestelmien saumatonta integraatiota. 
Digitalisaatio muuttaa teollisuutta

Katse kohti tulevaisuuden teollisuutta

Joustavampi tuotanto, parempi tuottavuus ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ovat mahdollisia digitaalisten ratkaisujen ansiosta. Teollisuuden tulevaisuus tarjoaa vielä enemmän mahdollisuuksia: huipputeknologioiden avulla voidaan täyttää kappaletavara- että prosessiteollisuuden asiakkaiden yksilölliset vaatimukset.

 

 

Digital Enterprise -konseptin ansiosta kaiken kokoiset teollisuusyritykset voivat ottaa käyttöön sekä nykyisiä että tulevia automaatio- ja digitalisaatioratkaisuja. Teollisuus 4.0 -vision potentiaalia voidaan jo nyt hyödyntää ja valmistautua digitaalisen murroksen seuraavaan vaiheeseen. 

Tietopaketti

Mistä Digital Enterprise koostuu?

Digital Enterprise -ratkaisu edesauttaa asiakkaita hyödyntämään teollisuus 4.0 -vision mahdollisuuksia. Siemens tarjoaa jo nyt valikoiman ratkaisuja, jotka muodostavat digitaalisen tehtaan keskeiset osat. Skaalautuvien ratkaisujen avulla kappaletavara- ja prosessiteollisuuden yritykset voivat toteuttaa teollisuus 4.0 -visiota digitalisoimalla koko arvoketjunsa.
Prosessiteollisuus

Digital Enterprise prosessiteollisuudelle

Prosessiteollisuudessa digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää erityisen pitkien käynnissä olevien prosessien optimoimiseksi sekä joustavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Digitaalinen kaksonen on integroitu virtuaalinen malli, joka kattaa laitoksen koko elinkaaren - se voidaan luoda myös olemassa olevalle laitokselle.

On tärkeää, että laitokset pysyvät vakaina ja toimivat keskeytyksettä vuosikymmeniä lisäämällä samalla energiatehokkuuttaan. Tuotteen laatu ei saa vaihdella lainkaan koko laitoksen elinkaaren aikana. Tämä varmistetaan simuloimalla, testaamalla ja optimoimalla prosessit ja koko laitos ennen reaalimaailmassa toteutettavia muutoksia.

 

Tietojen kerääminen ja arviointi reaaliaikaisesti mahdollistavat prosessien jatkuvan seurannan ja kehittämisen. Palaute tuotantoprosesseista ja loppuasiakkailta voidaan huomioida tulevissa parannuksissa. Ennaltaehkäisevän huollon ansiosta voidaan välttää myös tarpeettomat huoltotyöt ja laitosten seisokit.

 

Digital Enterprise prosessiteollisuudelle >

Kappaletavarateollisuus

Digital Enterprise kappaletavarateollisuudelle

Digital Enterprise -konsepti tarjoaa integroidut ohjelmisto- ja laiteratkaisut eri teollisuudenaloille. Tuotevalmistajat sekä kone- ja tuotantolinjojen rakentajat voivat integroida ja digitalisoida saumattomasti koko arvoketjunsa – toimittajat mukaan lukien.

Tuotantolaitokset voivat integroida ja digitalisoida liiketoimintaprosessejaan toimittajineen. Arvoketjun digitalisointi voidaan aloittaa tuotesuunnittelusta, koko tuotannon suunnittelusta, tuotantotekniikan, tuotannon toteutuksesta ja palveluista sekä laajentaa digitalisaatioprosessia askel askeleelta. Sama koskee koneenrakennusta: koneen suunnittelusta käyttöönottoon, koneen käyttöön ja palveluihin.

 

MindSphere on pilvipohjainen avoin IoT-käyttöjärjestelmä, joka yhdistää fyysiset laitteet esineiden internetiin. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistajat voivat analysoida tuotantolaitoksiaan ja tuotteitaan todellisessa ympäristössä ja kehittää koko arvoketjuaan jatkuvan optimoinnin varmistamiseksi. Koneenrakentajat voivat analysoida koneen suorituskykyä koneen jatkuvan optimoinnin mahdollistamiseksi, mikä mahdollistaa jopa uusien konekonseptien syntymisen.

 

Digital Enterprise kappaletavarateollisuudelle >

Miksi tehdas kannattaa digitalisoida? 

Nopeampi, joustavampi, tehokkaampi ja valmiina digitaalisen transformaation seuraavaan vaiheeseen: Katso, miten Digital Enterprise auttaa teollisuusyrityksiä hallitsemaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita.

Huipputeknologiat – teollisuuden tulevaisuus

Digital Enterprisen integroidut teknologiaratkaisut mahdollistavat tietojen älykkään hyödyntämisen. Siirtyminen digitaalisen transformaation seuraavalle tasolle helpottuu: tietotekniikan ja operatiivisten teknologioiden lähentyminen.

MindSphere – pilvipohjainen ja avoin IoT-alusta

MindSphere mahdollistaa teollisuuslaitoksien fyysisten laitteiden yhdistämisen digitaaliseen maailmaan.

 

MindSphere tukee useita protokollia samanaikaisesti helpottaen yhteydenpitoa eri tehtaiden välillä, jolloin jokainen tehdas tulee osaksi digitaalista yritystä. MindSphere mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon analysoinnin virtuaalisesti kaikista järjestelmään liitetyistä älykkäistä laitteista ja yritysjärjestelmistä.  Analyysistä saadut tiedot johtavat optimoituun prosessiin, resurssien ja tuottavuuden kasvuun, uusien liiketoimintamallien kehittämiseen sekä toiminnan ja ylläpitokustannusten alenemiseen.

 

MindSphere ratkaisut räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan, jotta yritykset pääsevät toteuttamaan omia digitalisaatiovisioitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kokonaisvaltainen digitalisaatiotarjooma

Digital Enterprise kaikille teollisuuden toimialoille

Jokaisella yrityksellä on erityisiä tarpeita, jotka on pystyttävä tunnistamaan. Digital Enterprise on räätälöity erityisesti eri toimialojen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Digital Enterprise -asiakasesimerkki: Finn Spring Oy

Finn Spring – Visioita vedestä

Uusimman teknologian hyödyntäminen takaa Finn Springin kilpailukyvyn virvoitusjuomamarkkinoilla. Yksi yrityksen viimeaikaisimmista investoinneista on automatisoitu korkeavarasto, jonka kerrokset toimivat itsenäisesti. Toimitusjohtaja Hannu Ali-Haapala suunnitteli varaston itse ja ideoi sinne lavojen RFID-seurannan sekä täysautomaattisen hyllystöhissin, jotka toteutettiin Siemens-teknologialla.

Asiakastarinat

Innovaatiot, jotka auttavat meidän asiakkaita

Siemensin digitalisaatioratkaisut tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tulevaisuuden teollisuuden potentiaalin täysin.