Digital Enterprise prosessiteollisuudelle – Luo toimivia tuotteita nopeammin

Digital Enterprise prosessiteollisuudelle

Digitalisoi koko arvoketju.
“Digital Enterprise – rajattomasti mahdollisuuksia”, huhtikuuta 12 - huhtikuuta 16

Siemens Virtual Experience Hannoverin messuilla

Hannoverin messut järjestetään virtuaalisesti 12.-16.4.2021. Siemens on mukana messuilla tarjoamalla ainutlaatuisen huipputeknologioiden virtuaalikokemuksen sekä mielenkiintoisia puheenvuoroja. 

 

Siemens Virtual Experience -kokemus inspiroi vierailijoita digitalisaation ja teknologioiden rajattomilla mahdollisuuksilla realistisessa 3D-ympäristössä. Tule hakemaan uusia ideoita teollisuuden digitaaliseen murrokseen! 

Prosessiteollisuuden tulevaisuus!

Digitaalinen murros avaa täysin uusia näkökulmia

Hallitse nykypäivän haasteet ja hyödynnä uusia ennennäkemättömiä mahdollisuuksia

Tuotannon joustavuus, tehokkuus, laatu ja turvallisuus ovat avainasemassa, kun uusia tuotteita halutaan saada mahdollisimman nopeasti markkinoille. Digital Enterprise -konseptin ratkaisut mahdollistavat liiketoimintaprosessien integroimisen ja digitalisoinnin sekä uusissa että nykyisissä teollisuuslaitoksissa – ympäristöjalanjäljen pienentämistä unohtamatta.

Digital Enterprise kilpailuvalttina

Miten yritykset voivat parhaiten hyödyntää digitalisoinnin mahdollisuuksia

Siemens kehitti Digital Enterprisen – kokonaisvaltaisen valikoiman ohjelmistoja ja automaatioratkaisuja – jotta yritykset saisivat digitalisoinnista parhaan hyödyn. Ratkaisut tukevat kappaletavara- ja prosessiteollisuuden muutosta nopeammaksi, joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Koko arvoketjun digitalisointi

Digital Enterprise mahdollistaa kaikilla aloilla toimivien yritysten liiketoimintaprosessien integroimisen ja digitalisoinnin äärimmäisen joustavasti ja nopeasti. Siemensin kokonaisvaltainen valikoima käsittää ratkaisuja tuotesuunnitteluun, prosessi- ja laitossuunnitteluun, koneenrakennukseen ja käyttöönottoon sekä käyttöön ja palveluihin.

 

Toimittajat ja sisäinen logistiikka voidaan myös integroida yhtenäisen yhteistyöalustan pohjalta. Yritykset voivat aloittaa digitalisaation missä tahansa arvoketjun vaiheessa, uusissa ja entisiin järjestelmiin pohjautuvissa tuotantolaitoksissa, standardoituihin tai avoimiin rajapintoihin perustuen.

Digitaaliset kaksoset

Todellista lisäarvoa digitaalisella tuotantolaitoksella

Digitaalinen kaksonen on todellisen järjestelmän virtuaalinen versio. Sen avulla voidaan esittää ja optimoida tuotantolaitoksen koko elinkaari niin uusissa kuin nykyisissäkin tuotantolaitoksissa ja hankkeissa.

Kattava Digital Twin -konseptimme koostuu kolmesta osasta: tuotteen digitaalisesta kaksosesta, tuotannon digitaalisesta kaksosesta sekä tuotteen ja tuotannon suorituskyvyn digitaalisesta kaksosesta. Kattavan toimialaosaamisen ja optimoitujen ratkaisujen ansiosta Siemens on ainoa yritys, joka tarjoaa näin kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

 

Entä jos -skenaarioiden testaamisella ja tulevaisuuden suorituskyvyn ennustamisella digitaalisen kaksosen avulla on valtavasti arvoa. Prosessiteollisuudessa digitaalisen kaksosen päätavoitteena on sopivan digitaalisen infrastruktuurin mahdollistama suljettu silmukka virtuaalisen ja todellisen tuotannon välillä. Yhteys mahdollistaa virtuaalisessa tuotannossa optimointiskenaariot todellisen tuotannon suorituskyvyn pohjalta. Onnistuneen simuloinnin ja skenaarioiden toteuttamisen jälkeen kierto alkaa uudestaan.

Uuden tuotantolaitoksen digitaalinen kaksonen

Virtuaalinen tuotanto luodaan prosessi- ja tuotantolaitossuunnittelun vaiheessa. Siemens tarjoaa kokonaisvaltaisen työkaluvalikoiman prosessilaitoksen suunnitteluun, simulointiin ja rakennukseen. Suunnittelusta käyttöönottoon saakka ulottuvan dataintegraation avulla voidaan luoda automaattisesti tuotantolaitoksen digitaalinen kaksonen, jonka sisältämä automaatio on vähällä vaivalla valmis käytettäväksi todellisessa tuotannossa. Tämä säästää suunnittelukustannuksia ja nopeuttaa tuotannon aloittamista.

 

Reaalimaailmassa Siemensin prosessinohjausjärjestelmät ja valmistuksenohjausjärjestelmä (MOM) varmistavat, että tuotanto toimii luotettavasti. Samalla niiden avulla kerätään tarvittavia tietoja suorituskyvyn digitaalisen kaksosen tuottamiseen. Todellisiin tuotantojärjestelmiin perustuva ja IoT-datalla rikastettu suorituskyvyn kaksonen optimoi tuotannon ja kriittisten resurssien hallinnan.

 

Edellä mainitut toiminnot ja tulevien tuotantolaitosmallien optimointiskenaarioiden simulointi tukevat asiakkaitamme optimaalisen tuotannon saavuttamisessa ja toimitusketjujen integroinnissa.

Nykyisen tuotantolaitoksen digitaalinen kaksonen

Nykyisissä tuotantolaitoksissa olevat laitteistot, ohjelmistot ja prosessit ovat saattaneet olla käytössä vuosikymmeniä. Digitaalisesta kaksosesta voi olla valtavasti hyötyä olemassa olevien prosessien ja resurssien kehittämisessä. Nykyisen tuotantolaitoksen digitaalinen kaksonen voidaan luoda kustannustehokkaasti nykyteknologioiden, kuten context capturen ja asiakirjojen digitoinnin avulla esimerkiksi käyttämällä Digital Twin -pilvipalveluiden PlantSightia.

 

Digitaalisen kaksosen avulla puretaan tuotantolaitoksen tietosiilot, ja modernisointi ja ylläpito voidaan perustaa tuotantolaitoksen nykyisen tilan dokumentaatioon ja toimintatietoihin. Näin voidaan nopeuttaa hakuaikoja huomattavasti ja vähentää virheiden määrää. Kun työnkulut on integroitu, kerran laadittu digitaalinen kaksonen pysyy ajan tasalla tehtaan jäljellä olevan käyttöiän ajan. Käytössä on suljettu silmukka virtuaalisen ja todellisen tuotannon välillä.

Maissista vaatteita

Cathay Industrial Biotech Ltd.

Cathay Industrial Biotech Ltd:n digitaalisessa tehtaassa biokemialliset prosessit ovat korvanneet perinteiset petrokemialliset menetelmät. Uusiutuvien materiaalien, kuten maissin, käyttö on toteutettu teollisessa mittakaavassa tuotteidemme ja palvelujemme avulla.

 

Petrokemianteollisuuden tuotteita parempien tuotteiden toimittamisesta tuli näin mahdollista kilpailukykyisin kustannuksin, koska tuotannon laajuus on öljypohjaisen tuotannon tasolla. 

 

Lisätietoja

Valikoima

Kaikki samasta paikasta

Integroitu laitteistojen, ohjelmistojen ja palveluiden valikoima auttaa toteuttamaan suunnitelmat digitaalisesta tuotantolaitoksesta. Ditgitaalisen tuotannon etuja ovat esimerkiksi kyky tuottaa yhä pienempiä eriä taloudellisesti, ylläpitotoiminnan älykäs suunnittelu sekä seisokkien minimointi. Kaikessa otetaan aina huomioon teollisuuden standardit, kuten Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) tai OPC Unified Architecture (UA).

Tuotantolaitoksen suunnitteluohjelmisto COMOS

Tuotantolaitoksen end-to-end-hallinta

Integroidun COMOS-ohjelmistoratkaisun avulla voidaan luoda tuotantolaitoksen kokonaisvaltaista hallintaa varten digitaalinen tietomalli koko tehtaan elinkaaren ajan. Lisäksi COMOS Walkinside on tehokas VR-visualisointiohjelma suunnittelua, käyttöönottoa, koulutusta ja toimintaa varten.    

Simatic PCS 7 Plant Automation Accelerator

Integroitua suunnittelua out-of-the-box-tuotteena

Innovatiivinen suunnitteluohjelmistomme SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) on täysin integroitu ratkaisu saumattomaan tuotantolaitosten ja automaation suunnitteluun. PAA mahdollistaa jatkuvan suunnittelun ilman järjestelmäkatkoksia automaatiosuunnittelun ja SIMATIC PCS 7 -ohjausjärjestelmän välillä. PAA rakentaa suunnittelijoita ja automaatioinsinöörejä varten myös digitaalisen sillan COMOS-suunnittelun ja SIMATIC PCS 7 -ohjausjärjestelmän välille.

Simit-simulaatio

Virtuaalinen käyttöönotto ja käyttökoulutus SIMIT-alustalla

SIMIT-alustalla voi suorittaa simulaatioita, testata kattavasti automaatioprojekteja sekä ottaa virtuaalisesti käyttöön järjestelmiä, koneita ja prosesseja. Lisäksi simulointialustaa voidaan käyttää myös realistisena harjoitteluympäristönä käyttöhenkilöstön koulutuksessa.

Simatic PCS 7 -prosessinohjausjärjestelmä

Tilaa uusille näkökulmille

Lisää joustavuutta, skaalautuvuutta, käytettävyyttä, turvallisuutta ja tietoturvaa prosessiautomaatioon! Valmis nykypäivän vaatimuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin: Saumattomat järjestelmät luodaan yhteensovitetuista komponenteista – yksilöllisesti tuotantolaitoksen mukaan.

PlantSight Digital Twin -pilvipalvelut

Yksi kattava digitaalinen kaksonen prosessiteollisuudelle

PlantSight tarjoaa pääsyn kaikkiin merkityksellisiin resurssitietoihin eri alustoilta ja eri muodoissa yhdessä helppokäyttöisessä verkkoportaalissa. PlantSight tuo kaikki tiedot yhteen, asettaa ne kontekstiin, vahvistaa tiedot ja visualisoi ne. Se tuottaa raakadatasta tuotantolaitoksen täydellisen digitaalisen kaksosen tietoon perustuvia päätöksiä varten, erityisesti brownfield-projekteissa.

Simatic Batch

Erien automaatio

Yksinkertainen, joustava ja skaalautuva: Vaatimustenmukaista erien automaatiota SIMATIC BATCHilla. SIMATIC BATCH -ohjelmistopakettia voi käyttää SIMATIC PCS 7 -prosessinohjausohjelmiston yhteydessä myös kaikkein monimutkaisimpien eräprosessien toteuttamiseen tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Siemens Opcenter

Valmistusteollisuuden kattava digitalisointi

Siemens Opcenter (aikaisemmin Manufacturing Operations Center) on kokonaisvaltainen valmistuksenohjausratkaisu, jonka avulla voit toteuttaa strategian koko valmistustoimintojen digitalisoinnista. 

XHQ Operations Intelligence -ohjelmisto

Datasta käyttökelpoista tietoa

XHQ on Operations Intelligence -ohjelmisto, jota käytetään resurssien ja liiketoimintatietojen yhdistämiseen, integrointiin, analysointiin ja visualisointiin useista taustatietolähteistä. XHQ tarjoaa helposti pääsyn monimutkaisiin tietoihin laadukkaamman ja nopeamman päätöksenteon tueksi missä ja milloin tahansa.

Digital Connectivity for Industry

Tulevaisuudessakin toimiva ja joustava IIoT-arkkitehtuuri

Taustalla lähes huomaamatta toimiva Digital Connectivity for Industry valmistelee tarvitsemasi yhteydet kaikkien fyysisten esineiden, järjestelmien ja sovellusten välillä tehden tuotantolaitoksesta älykkään.

Simatic PDM

Kaikkien prosessikomponenttien tehokas diagnostiikka

Plant Device Management: Tuotantolaitoksen komponenttien helppo kunnossapito ja huolto. Kaikkien älykkäiden kenttälaitteiden diagnostiikka-, parametri- ja tilatiedot kirjataan säännöllisesti ja esitetään selkeästi. Lisäksi laitekohtaiset tiedot voidaan viedä omaisuudenhallintajärjestelmiin tai pilvipohjaisiin kunnonvalvontajärjestelmiin tarkempaa analysointia varten.

Sitrans-prosessi-instrumentaatio

Kenttätason integrointia – nopeasti, helposti ja turvallisesti

Digitalisoinnissa ei ole kyse vain pilvestä vaan myös tiedoista – nimenomaan kentältä. Voimme havainnollistaa, miten näitä tietoja voidaan käyttää ja millaisilla välineillä data voidaan muuttaa arvoa tuottavaksi resurssiksi.

Sitop-teholähteet

Teholähdejärjestelmä täydellisellä TIA-integroinnilla ja avoimella väylällä pilvipalveluun

Monimutkaisissa järjestelmissä kaikilta komponenteilta vaaditaan äärimmäistä tehokkuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Innovatiivinen teholähdejärjestelmä SITOP PSU8600 täyttää kaikki vaatimukset ainutlaatuisen toiminnallisuuden, diagnostiikkaominaisuuksien, modulaarisen laajennettavuuden ja täydellisen TIA-integraation ansiosta, tai OPC UA -palvelinintegraatiolla monissa muissa järjestelmissä.

Huipputeknologiaa – teollisuuden tulevaisuus

MindSphere – pilvipohjainen, avoin IoT-käyttöjärjestelmä

MindSpheren avulla eri puolilla maailmaa toimivat teollisuusyritykset voivat yhdistää koneensa ja fyysisen infrastruktuurinsa pilvipalveluihin ja esineiden internetiin. Se oikoo monien toimialojen haasteita, jotka liittyvät liitettävyyteen, tietojen analysointiin ja ennakointiin tai omien sovellusten ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen, ja tukee tällä tavoin yrityksiä digitaalisessa muutoksessa.

Lue lisää
Kiinnostavia aiheita

Tietoja Digital Enterprisesta

Digitalisoinnin voi aloittaa mistä tahansa arvoketjun vaiheesta. Sinä määrität lähtökohdan,ja me toimitamme oikeat ratkaisut ja työkalut digitaalisen muutoksen toteuttamiseen.

Digitalisoinnin konsultointi

Digitaalisen muutoksen strategioita

 • Mistä digitaalinen muutos kannattaa aloittaa, ja millaisia ovat siitä saatavat hyödyt?
 • Mitkä ovat tärkeimmät vaiheet ja miten ne voidaan toteuttaa?
 • Laadimme mielellämme yksilöllisen digitalisointisuunnitelman yhdessä yrityksesi kanssa.

Modulaarinen tuotanto

Joustava tuotantolaitoksen rakenne

 • Modulaariset tuotantokonseptit nopeuttavat markkinoille saattamista ja parantavat joustavuutta prosessiteollisuudessa.
 • Koneen/tuotantolaitoksen rakentaja toimittaa autonomisesti toimivia, täysin automatisoituja digitalisoituja moduuleja: uusia liiketoimintamoduuleja palveluna toimittajalta.
 • Yksittäiset moduulit yhdistetään kokonaisratkaisuksi käyttämällä teollista Modular Type Package -standardia (MTP).

NAMUR Open Architecture (NOA)

Parempaa läpinäkyvyyttä

 • NAMUR Open Architecture (NOA) luo toisen datakanavan uusiin ja nykyisiin tuotantolaitoksiin.
 • Se muodostaa suoran linkin kentän tasolta pilveen.
 • Arkkitehtuuri mahdollistaa aiemmin käyttämättömien tietojen analysoinnin.

Rahoitus

Tue digitaalista tulevaisuutta Digital Enterprise -ratkaisun rahoituspalveluilla

 • Digitalisaatio kiihtyy, kun eri toimijat osoittavat digitaalisen muutoksen tarjoavan huomattavaa tehokkuutta ja kilpailuetua. 
 • Siemensin Digital Enterprise Finance auttaa toteuttamaan digitaalisen tulevaisuuden.
 • Erikoistuneita rahoitusratkaisuja prosessiteollisuudelle.   
Toimialakohtaiset kokonaisuudet

Kohti operatiivista erinomaisuutta

Alakohtaiset sovellusten ja digitaalisten palveluiden kokonaisuudet helpottavat suunnittelu-, prosessi-, diagnostiikka- ja tapahtumatietojen mahdollisuuksien hyödyntämistä, mikä parantaa käyttöastetta, prosesseja ja operatiivista hallintaa. Seuraavat toimialakohtaiset kokonaisuudet havainnollistavat mahdollisuuksia:

Digital Enterprise omalle teollisuudenalallesi

Esityksiä

Digital Enterprise toiminnassa

Katso, miten prosessiteollisuuden yritykset hyödyntävät laitteisto-, ohjelmisto- ja palveluvalikoimaamme.

Käytännön esimerkkejä

Ota meihin yhteyttä

Todistettua asiantuntemusta digitaalisen muutoksen kaikilla osa-alueilla

Nopeampi tie onnistuneeseen digitaaliseen muutokseen: Digitalisoinnin, toimialojen ja konsultoinnin osaamisemme on kaikki käytettävissänne. Ota meihin yhteyttä niin saat etumatkaa!