Digital Fiber -hanke metsäteollisuuden tulevaisuuden tekijänä

Digital Fiber -hanke vauhdittaa metsäteollisuuden digitalisaatiota ja luo alalle kilpailukykyä ja työpaikkoja. Hanke perustuu monimuotoisille ekosysteemeille, joissa yritykset kehittävät metsäteollisuuteen innovaatioita. Uusilla tuotteilla ja palveluilla metsäteollisuus voi saada jopa miljardien eurojen piristysruiskeen lähivuosikymmeninä.
Interested in Digital Fiber ecosystem?

Read in English

Uudet liiketoimintamallit

Metsäteollisuus tarvitsee uusia innovaatioita

Suomi on metsäalan kärkimaita maailmassa, mutta sen täytyy varmistaa menestyksensä tiukentuvassa kansainvälisessä kilpailussa uusien, parempaa lisäarvoa yrityksille tuottavien innovaatioiden avulla. Tuotekehitystyö vaatii ajattelua, joka yhdistää uusiin ideoihin viimeisintä teknologiaosaamista. Innovointi tapahtuu usein monimuotoisissa verkostoissa, ekosysteemeissä.

 

Siemens ja VTT ovat  käynnistäneet Digital Fiber Initiative -hankkeen. Se kutsuu yhteen suuret ja pienet metsäteollisuuden ja digitalisaation parissa työskentelevät toimijat muodostamaan modernin ekosysteemin, jossa kehitetään uusia liiketoimintamalleja ja tuotteita vauhdittamaan suomalaista ja kansainvälistä metsäteollisuutta. Korkea laatu ja innovaatioiden tuottama lisäarvo varmistetaan pilottiprojektien avulla.  

 

Digital Fiberille on selvä tarve. VTT ja Aalto-yliopisto ovat arvioineet, että metsä- ja kuituteollisuuden tuotannon arvo voi jopa moninkertaistua uuden liiketoiminnan ansiosta vuoteen 2030 mennessä. Samalla suomalaisyritykset voivat saada jopa kolmanneksen enemmän vientiä vuodessa.

 

Lisätietoa:
Pekko Luumi, Head of Vertical Sales

+358 50 469 7699, pekko.luumi@siemens.com

 

Lars Maura, Head of Business Development

+358 50 567 1677, lars.maura@siemens.com

Ekosysteemit

Parhaat ratkaisut syntyvät yritysekosysteemeissä

Verkostot ja ekosysteemit ovat tämän päivän tapa rakentaa uusia liiketoimintamalleja ja palvelukonsepteja. Suuretkin yritykset haluavat yhdistää voimansa esimerkiksi startupien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

 

Ekosysteemeissä toimijat tuovat yhteen omaa erityisosaamistaan. Se voi liittyä esimerkiksi syvälliseen teknologiseen osaamiseen, digitalisaatioon, liiketoiminnan tai prosessien suunnitteluun tai tutkimukseen. Ekosysteemin yritykset määrittävät yhdessä toiminnan tavoitteet ja aikataulun.

 

Yksi hankkeen tukijoista on Business Finland. Uusia toimijoita otetaan hankkeeseen mukaan koko ajan. 

Yhteistyö VTT:n kanssa

Pilottiprojektit vievät innovaatioita eteenpäin

VTT:n Bioruukissa kehitetään puuvillapohjaista kierrätysmateriaalia

Puuvillan tuotanto pellolta valmiiksi tuotteeksi kuluttaa valtavasti energiaa, vettä ja muita luonnonvaroja.  Joka toinen vaatekappale maailmassa valmistetaan puuvillasta, ja raaka-aineen kysyntä kasvaa koko ajan globaalin väestönkasvun ja elintason kasvun myötä. Ympäristön kantokyky ei kestä, ja valmistajia huolestuttaa tulevaisuuden resurssipula.

 

Sen takia yritykset ympäri maailman ovat alkaneet kehittää puuvillan korvaavia tekstiilimateriaaleja. Digital Fiberin ensimmäinen pilottiprojekti toimii VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksessa Espoossa. Infinited Fiber Company (IFC) kehittää kuidunkehruulinjalla karbamointitekniikkaan perustuvaa prosessiaan biopohjaisen kuidun valmistamiseksi. IFC haluaa tuoda markkinoille kuidun, joka täyttää kansainvälisten muotijättienkin tiukat laatuvaatimukset. 

 

IFC käyttää myös kierrätyspohjaista puuvillaa tai liukosellua kuidun tuotannossa. Sellun uusia käyttömuotoja kehitetään Bioruukissa. Biopohjaiset materiaalit ovat osoittautuneet lujiksi, laadukkaiksi ja sopiviksi tekstiilintuotantoon. IFC:n ja VTT:n tutkimustyö voisi avata kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia, sillä mikään vaateteollisuuden käyttöön tarkoitettu puuvillan kierrätysmenetelmä ei ole vielä yleistynyt alan johtavaksi standardiksi.

Siemens mahdollistaa muutoksen

Siemens toimii Digital Fiberissa VTT:n lisäksi ekosysteemin mahdollistajana tarjoamalla partnerien käyttöön pilvipohjaisen IoT-järjestelmänsä, MindSpheren, ja suunnitteluohjelmisto COMOSin. MindSphere liitetään osaksi Bioruukin kuidunkehruulinjaa myöhemmin tänä vuonna. MindSphere kerää kuidunkehruulinjasta dataa, jonka avulla prosessia parannetaan.

 

COMOSia puolestaan voidaan käyttää esimerkiksi prosessilinjaa koskevan virtuaalisen kaksosen (Digital Twin) suunnitteluun.

Ekosysteemit ovat tulevaisuudessa yhä välttämättömämpiä nopeaan ja ketterään kehittämiseen ja testaamiseen.
Janne Öhman, toimitusjohtaja, Siemens Osakeyhtiö