Grid edge – sähköverkon ja kulutuksen rajapinta

Sähköverkkojen, älykkäiden kiinteistöjen ja tuottajakuluttajien rajapinnassa on uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.
White paper: Sähköverkon interaktiiviset kiinteistöt

Lataa white paper

Sähköverkon rajapinta avaa uusia mahdollisuuksia

Uudet ratkaisut sähköverkon ja kulutuksen rajapinnassa mahdollistavat energiatehokkuuden optimoinnin kiinteistöissä, infrastruktuurissa ja teollisuudessa. Ratkaisut antavat asiakkaille mahdollisuuden integroida älykkäästi uusiutuvia energialähteitä ja hallita omaa energiantuotantoaan ja -kulutustaan. Huipputeknologiat tukevat sähköisen liikkumisen infrastruktuuria ja mahdollistavat sen laajentamisen. Teknologian avulla toteutamme kestävämmän tavan elää ja tehdä työtä – luomme ympäristöjä, joissa voidaan hyvin.

Hyödy sähköverkon rajapinnan mahdollisuuksista

Globaali energiajärjestelmä on muuttumassa. Siitä tulee yhä hajautetumpi, uusiutuvia energianlähteitä hyödynnetään yhä enemmän ja kuluttajat voivat toimia myös tuottajina. Muutos luo kuitenkin haasteita sähköverkon ja kuluttajien välille – verkon rajapintaan.

 

Sähköverkon ja kulutuksen rajapinnassa määritetään uudelleen kulutuksen, tuotannon ja varastoinnin väliset suhteet. Digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien avulla autamme hallitsemaan monimutkaisia energiavirtoja sekä tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutusta – ja lisäämään energiajärjestelmän joustavuutta ja luotettavuutta.

 

Nopeutamme siirtymistä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja edistämme nykyistä kestävämpää energiajärjestelmää. 

     

Uusi white paper: Sähköverkon interaktiiviset kiinteistöt  

Tässä white paperissa on määritelty uudentyyppiset kiinteistöt – niin sanotut sähköverkon interaktiiviset kiinteistöt, jotka pystyvät toimimaan aktiivisesti siinä rajapinnassa, jossa sähköverkko kohtaa sähkönkulutuksen. Siemens on määritellyt tulevaisuuden vision siitä, miten kaupalliset kiinteistöt sekä koulutuksen, teollisuuden ja terveydenhuollon kiinteistöt ovat aktiivisessa roolissa vähähiilisen energiajärjestelmän toteuttamisessa. 

Virtuaalivoimalaitos

Grid Edge Summit 2021

Tutustu Grid Edge Summit -tapahtuman virtuaaliseen näyttelyalueeseen ja tapahtuman tallenteisiin ja pysy ajan tasalla uusista mahdollisuuksista sähköverkon rajapinnassa. Inspiroidu asiantuntijapuhujista ja käytännön esimerkeistä ympäri maailmaa! Puheenvuoroissa esitellään myös paikallisia hankkeita. Saat tietoa verkkoratkaisujen monista mahdollisuuksista: mikroverkoista, paikallisista teollisuuden ja kiinteistöjen energiaratkaisuista, sähköisen liikkumisen ja energian varastoinnin ratkaisuista sekä saumattomista kytkennöistä infrastruktuuriin.  

Markkinakohtaiset ratkaisut: yhteistyötä joka mittakaavassa

Sähköverkon rajapinta on uusi mahdollisuus eri yrityksille ja toimijoille – niin verkkoyhtiöille kuin kiinteistöille ja muillekin kuluttajille. Siemensillä on kokemusta ja syvällistä ymmärrystä eri toimijoiden tarpeista sekä niihin vastaavista teknologioista.
nainen on tietokoneella

White paper: Energiavallankumous

Teknologia on tärkeässä roolissa globaalissa energiamurroksessa. Se helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, ohjaa kuluttajia tuottajakuluttajiksi ja hillitsee ilmastonmuutosta. Useat tekijät vaikuttavat siihen, mitä ratkaisuja eri alueilla voidaan ottaa käyttöön ja millaiset valmiudet niiden käyttöönottoon suuressa mittakaavassa jo on. Tässä white paperissa esitellään indeksi, jonka avulla voidaan arvioida tarve ja valmius sähköverkon rajapinnassa toimiville uusille sovelluksille. Kun esteet ja mahdollisuudet tunnistetaan, energiamurrosta voidaan kiihdyttää.

Tarinoita sähköverkon rajapinnassa

Sähköverkon rajapinnan innovatiiviset teknologiat edistävät kestävää energiajärjestelmää tehokkaasti. Älykkään verkon, älykkäiden kiinteistöjen ja aktiivisten tuottajakuluttajien rajapinnalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lue lisää yhdestä ihmiskunnan historian suurimmasta murroksesta.  

Virtuaalivoimalaitos

Virtuaalivoimalaitos on kiinteistöille helppo ympäristöteko

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta liike- ja teollisuuskiinteistöt voivat edistää Suomen hiilineutraalia tulevaisuutta ja hyötyä uudesta ansaintamallista. Samalla kiinteistöjen ulottuville tulee muitakin nykyaikaisia mahdollisuuksia: energiatehokkuuden kasvattaminen, tietoon perustuva kiinteistöjohtaminen, älykäs tehonhallinta, kiinteistöautomaatio, varautuminen sähköautojen lataamiseen ja verkottuminen osaksi älykästä yhteiskuntaa.

Asiakastarinat