Kekseliäs. Nerokas. Näkemyksellinen.

Sitä on tulevaisuus. Sitä on Ingenuity for life.
Ingenuity for life

Näkemyksellisyyttä elämänlaadun parantamiseksi

Intohimoinen suhtautuminen teknologiaan on tehnyt Siemensistä monien alojen suunnannäyttäjän, jonka ratkaisut tuottavat kestävää arvoa asiakkaille, yhteiskunnalle ja yksittäisille ihmisille. 170 vuotta sitten yhtiön perustaja Werner von Siemens kutsui tätä innovatiivisuudeksi. Nyt kutsumme sitä näkemyksellisyydeksi: Ingenuity for life.

Arvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle

Näkemyksellisyys tarkoittaa ratkaisuja uudenlaisen energiajärjestelmän haasteisiin.  Esimerkiksi älykkäiden teknologioiden avulla voidaan varmistaa vakaa sähköverkko tuuli- ja aurinkoenergian vaihteluista huolimatta.

 

Näkemyksellisillä ratkaisuilla luodaan tulevaisuuden teollisuutta.  Massatuotanto voi olla niin joustavaa, että se vastaa yksilöllisiin tarpeisiin.  Se edellyttää tuotantoprosessin digitalisointia.

 

Näkemyksellisyys tuo elämää ja vetovoimaa kaupunkeihin lisäämällä tehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja täsmällisyyttä.  Esimerkiksi älykäs liikenteenhallintajärjestelmä varmistaa busseille ja hälytysajoneuvoille etuajo-oikeuden. 

 

Yhdessä asiakkaidensa kanssa Siemens ratkaisee monia haasteita.  Yhtiön ainutlaatuinen osaaminen sähköistyksestä, automaatiosta ja digitalisaatiosta parantaa elämänlaatua ja luo kestävää arvoa myös tuleville sukupolville.  

Tulevaisuuden teollisuus

Nopea ja joustava tuotanto lisää kilpailukykyä

Digitalisaatio muuttaa teollisuustuotantoa. Tuotantolaitokset, tuotteet ja koneet verkottuvat tiiviiksi arvontuotantoketjuksi. Data liikkuu saumattomasti yrityksen sisällä tuotekehityksestä tuotantoon ja logistiikkaan sekä eri toimijoiden välillä. Teollisuuden haasteita ovat nopeuden, joustavuuden ja tehokkuuden lisääminen. Digitalisaation avulla voidaan lisätä teollisuuden kilpailukykyä sekä vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin joustavasti.

 

Räätälöityjä, järkevänhintaisia tuotteita kysytään yhä enemmän. Samalla edellytetään, että ne ovat ammattimaisesti tuotettuja ja toimitetaan kohtuullisessa ajassa. Näiden odotusten täyttäminen edellyttää teollisuusyrityksiltä suurta joustavuutta sekä koko prosessin hallintaa tilauksesta tuotekehitykseen ja toimitukseen.

 

Siemensin innovaatiot digitaaliseen tuotekehitykseen ja tuotantoon lisäävät joustavuutta ja nopeutta sekä parantavat asiakastyytyväisyyttä. 

Älykäs infrastruktuuri

Vetovoimaa, kilpailukykyä ja elämänlaatua

    

Älykäs infrastruktuuri on yhteiskunnan ja talouselämän selkäranka, sillä se varmistaa välttämättömät palvelut tehokkaasti ja luotettavasti. Sujuva liikenne, luotettava energian saanti, puhdas vesi ja turvallisuus ovat perusta vetovoimaisille ja kilpailukykyisille kaupungeille.

 

Älykäs infrastruktuuri parantaa elämänlaatua. Älykkäät kiinteistöt ovat viihtyisiä, turvallisia, tehokkaita ja energiaa säästäviä.  Nykyaikaisten IT- ja automaatioratkaisujen avulla optimoidaan rakennusten toimintaa ja olosuhteita.

 

Tehokkaat liikennejärjestelmät varmistavat korkean käytettävyyden alhaisin kustannuksin.  Lisäksi käyttäjät hyötyvät turvallisuudesta, täsmällisyydestä ja matkustusmukavuudesta.

 

Älykkäät teknologiat ovat nopein ja tehokkain tapa optimoida infrastruktuuria rajallisilla budjeteilla.  Siemens tarjoaa myös rahoitusratkaisuja infrastruktuurin kehittämiseen.

Kestävät energiaratkaisut

Luotettavaa energiaa järkevään hintaan

Energia on modernin maailman elinehto. Kodit, toimistot, teollisuuslaitokset ja liikenneratkaisut tarvitsevat mahdollisimman puhdasta energiaa luotettavasti ja tehokkaasti.

Energiamarkkinat muuttuvat nopeasti, kun fossiilisen energiankäyttöä vähennetään ja uusiutuvaa energiaa lisätään. Uudet liiketoimintamallit ja innovatiiviset teknologiat ovat välttämättömyys energiajärjestelmän murroksessa.

 

Energiantuotantoratkaisujen on oltava mahdollisimman tehokkaita. Meri- ja maatuulivoimalaitokset sekä tehokkaat turbiinit kaasun ja hiilen hyödyntämiseksi ovat energiantuotannon lähtökohtia.

 

Energiaa on pystyttävä siirtämään turvallisesti ja mahdollisimman pienin häviöin. Hajautetut energiantuotantomuodot sekä uusiutuvat energianlähteet on voitava liittää sähköverkkoon luotettavasti ja älykkäästi. Hajautettu energiantuotanto ja sähkövarastot yhdistyvät virtuaalivoimalaitoksiksi, jotka varmistavat sähköverkon vakauden. Ainutlaatuinen säätötekniikka lisää voimalaitosten joustavuutta.

 

Halvinta energiaa on se, jota ei tarvita. Näkemyksellisiä teknologioita tarvitaan kiinteistöihin, teollisuuteen ja liikenteeseen energian kulutuksen vähentämiseksi.