Digitaalisen ympäristön murros

Digitaalisen ympäristön murros

Digitaalinen kehitys ohjaa myös fyysisten tilojen kehitystä. Digitalisaatio on tuonut paljon mahdollisuuksia – nyt on aika lunastaa pitkään kypsyneet lupaukset.
Kilpajuoksu aikaa vastaan

Lataa vaikuttajaselvitys

Digitaaliset mahdollisuudet käytäntöön

Tekoäly, automaatio, energiateknologiat, liitettävyys sekä dataperusteinen ennakointi ohjaavat myös fyysisten tilojen kehitystä. Infrastruktuuri on digitalisoitunut jo pitkään, mikä on tuottanut uusia mahdollisuuksia. Olemme tulleet siihen pisteeseen, että digitaalisten sovellusten on aika lunastaa myös pitkäkestoiset lupaukset.

"Laskentatehon, pilvipalvelujen, digitalisaation ja kehittyvien teknologioiden eksponentiaalisen kasvun myötä käynnissä on murros", sanoo suunnittelujohtaja Steven Velegrinis monikansallisesta AECOM- insinööritoimistosta. "Jo nyt se mitä tiimimme voi tehdä, on muuttunut, ja muutos vain vahvistuu seuraavan viiden vuoden aikana."

 

Viime vuosina kaksi uutta tekijää ovat edistäneet vahvasti digitalisaatiota. Ensinnäkin pandemia on osoittanut mm. automaation, etäyhteyksien, dataperusteisen ennakoinnin ja virtuaalisen yhteistyön arvon. Samalla monet digitaalista kehitystä hidastaneet organisatoriset esteet ovat poistuneet. Toinen uusi tekijä on ilmastotoimien ja energiamurroksen kiireellisyys. 

Laskentatehon, pilvipalvelujen, digitalisaation ja kehittyvien teknologioiden eksponentiaalisen kasvun myötä käynnissä on murros.
Steven Velegrinis, suunnittelujohtaja, AECOM

Vaikuttajaselvitys: Mitä on kilpajuoksu aikaa vastaan?

Miten vaikuttajat ja päättäjät suhtautuvat rakennettuun ympäristöön ja energiajärjestelmään nyt ja tulevaisuudessa? Tutustu raporttiin, joka tarjoaa tuoreita näkökulmia siihen, miten pandemia, digitalisaatio sekä hiilineutraalius muokkaavat infrastruktuuria. Tavoitteena on herättää ajatuksia ja kannustaa pohtimaan, mitä megatrendit merkitsevät energiajärjestelmän ja rakennetun ympäristön tulevaisuudelle.

Energiamurros on digitaalinen

Maailmassa rakennetaan uusia energiajärjestelmiä, jotka ovat yhä monimutkaisempia ja hajautetumpia. Verkkojen on tuettava uusiutuvan energian hyödyntämistä, sähkövarastojen integrointia ja hallittava historiallista siirtymää sähköön, kuten sähköajoneuvojen latausverkkojen lisääntymistä. Kuluttajista on tulossa tuottajakuluttajia, yritykset rakentavat mikroverkkoja, ja energian ja tiedon monisuuntaiset virrat kohdistavat paineita sähköyhtiöihin.

 

Menneisyyden energiajärjestelmää voi verrata jokeen, joka virtaa voimalasta sähköasemien läpi ja haarautuu moniin pieniin puroihin muodostaen perinteisen sähköverkon. Tulevaisuus näyttää enemmän vesipuistolta, jossa sähkö virtaa useista eri lähteistä ja suunnista ylös ja alas. Jotkut virrat yhdistyvät, jotkut toimivat itsenäisesti. Älykäs jakelu ja varastoiminen altaisiin tasapainottaa tarjonnan ja kysynnän vaihteluita.  

 

Digitalisaatio tukee uuden, puhtaan energiajärjestelmän kaikkia osa-alueita:

Digitalisaatio auttaa kehittämään älykkäämpiä ja kestävämpiä energiajärjestelmiä kaikkialla. Itse asiassa suurin osa kyselyyn vastanneista energia-alan edustajista (67 %) uskoo, että nollanettoenergia on mahdotonta ilman digitalisaatiota.

67 % energia-alan edustajista uskoo, että nollanettoenergia on mahdotonta ilman digitalisaatiota.

Kohti datapohjaisia energiajärjestelmiä

Kuten missä tahansa kilpajuoksussa, vauhdin on oltava kova. Ja mitä enemmän organisaatiot yrittävät, sitä kovemmaksi kilpajuoksu muuttuu. "Nettonollan ohjaama muutosnopeus on valtava haaste", sanoo E.ON:n energiaverkkojen liiketoimintainnovaatioista ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Xiaohu Tao.

 

Suuri osa tätä haastetta on sähköautojen lataaminen pienjänniteverkossa, josta monilla energiayhtiöillä ei ole yksityiskohtaista tietoa eikä näkymää tai hallintaa, koska se ei ollut aiemmin tarpeen. "Koteja ja liiketoimintaa sähköistävissä pienjänniteverkoissa tapahtuu siis paljon muutoksia, on tuottajakuluttajia, sähköautoja, aurinkoenergian tuotantoa, lämpöpumppujärjestelmiä, akkuja ja paljon muuta", Tao sanoo.

 

"Mutta useimmilla näillä pienjänniteverkon alueilla olemme sokeita. Tietoa on hyvin vähän, ei antureita, ei kytkimiä eikä hallintaa. Pienjänniteinfrastruktuuriin ja erityisesti älykkäisiin verkkoihin tarvitaan valtavia investointeja siirtymän mahdollistamiseksi ja asiakkaidemme tukemiseksi."

Yli puolet tuotetusta energiasta vapautuu hukkalämpönä ilmankehään tai vesistöihin.
 Michael Webber, energiavarantojen ja konetekniikan professori, Austinin yliopisto

Energian arvoketjun toisessa päässä – tuotannosta suurjännitesiirtoon – voi olla enemmän dataa, mutta yritykset ovat vasta alkaneet hyötyä siitä. "Yli puolet tuotetusta energiasta vapautuu hukkalämpönä ilmakehään tai vesistöihin", sanoo Michael Webber, Austinin yliopiston energiavarantojen ja konetekniikan professori. "Oikea data voi auttaa saamaan arvoa jätteestä. Data voi auttaa meitä parantamaan nykyisiä valmiuksiamme niin, että energiaa tuotetaan tehokkaammin ja luotettavammin", hän sanoo.

Enemmän arvoa datasta

Infrastruktuurin digitaalinen murros on vielä suurelta osin edessä. Vaikka 71 % selvitykseen vastanneista uskoo organisaationsa olevan alan johtaja digitaalisessa murroksessa, tämä on asetettava asiayhteyteen. Infrastruktuurisektoreilta voivat puuttua esimerkilliset käytännöt. Digitaalisesti kehittyneet organisaatiot ovat datavetoisia, ja siksi on erityisen huolestuttavaa, että vain 31 % vastaajista näyttää hyödyntäneen täysin käytössään olevan datan. Melkein puolet ei vielä ole tehnyt niin.

 

"Alalla on paljon dataa. Sitä esitetään raportointinäkymissä, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin investointien tuoton kasvattamiseksi, kestävän toiminnan edistämiseksi tai muiden hyötyjen tuottamiseksi", sanoo Middle East Facilities Management -yhdistyksen johtaja Ali Alsuwaidi. Yhdistys on erikoistunut kiinteistöjen hallinnan parhaisiin käytäntöihin.

 

Jotta sisäisestä datasta saadaan enemmän irti, sitä tarvitaan useammasta kohteesta vertailun mahdollistamiseksi. Mutta nekään organisaatiot, joilla on kaksi tai useampia vertailukelpoisia kiinteistöjä, eivät ole vielä käyttäneet vertailutietoja ongelmien diagnosointiin ja järjestelmien optimointiin. Uusi digitaalinen ympäristö muuttaa tämän.

63 % uskoo, että kiinteistöjen ja sähköverkkojen digitalisaatio on jäljessä verrattuna useimpiin muihin toimialoihin.

Koko työkalupakki käyttöön

Teknologioiden mahdollisuuksista tekoälyyn perustuvalla ennustamisella ja automaatiolla arvioidaan olevan suurin vaikutus infrastruktuuriin seuraavan viiden vuoden aikana. Aito muutosvoima syntyy kuitenkin siitä, kun organisaatiot pyrkivät tärkeisiin tavoitteisiin hyödyntämällä kehittynyttä digitaalista työkalupakkia kokonaisuudessaan.

 

Digitaaliset kaksoset ovat mielenkiintoinen esimerkki. Yhdistämällä erilaisia teknologioita ne tuottavat työkaluja, jotka auttavat ratkaisemaan monia erilaisia haasteita samalla kertaa. Ne ovat tehokas tapa integroida siiloutuneet data-aineistot, visualisoida valtavia määriä abstraktia dataa, laajentaa reaaliaikaista seurantaa, parantaa häiriöttömyyttä ja mahdollistaa loputtomat simulaatiot tulevista skenaarioista.

 

Digitaalisia kaksosia voidaan myös luoda mistä tahansa infrastruktuurikohteesta –  pienestä tehtaasta jättimäiseen sähköverkkoon. Ne voivat myös yhdistää erilaista infrastruktuuria ja siten luoda kokonaisten kaupunkien digitaalisia kaksosia tai jopa kansallisia ja kansainvälisiä infrastruktuurijärjestelmiä.

Uskon, että kokonaisten kaupunkien digitaalisista kaksosista tulee suosittu työkalu kaupunkisuunnitteluun ja myös kansallisella tasolla tulevina vuosina.
Steven Velegrinis, suunnittelujohtaja, AECOM

Kehitysprosessi ei lopu koskaan: jopa edistyneimpiä digitaalisia kaksosia laajennetaan tai parannetaan uusilla innovaatioilla ja muiden alojen teknologioilla. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen tällä tavalla perustuu organisaatioiden innovaatioasenteeseen. Tämä voi olla oma haasteensa. "Muutos on usein riski, eivätkä kaikki halua ottaa yrittäjän tai innovaattorin riskiä", sanoo vanhempi kehityspäällikkö Christian Waglechner itävaltalaisesta CA Immobilien Anlage -kiinteistöyhtiöstä.

 

"Joskus ihmiset miettivät vain sitä, mitä on tehty aiemmin, eivät uuden kehittämistä. Mutta edistyminen edellyttää, että teemme jotain uutta. Niin on aina ollut", Waglechner muistuttaa.

Kilpajuoksu aikaa vastaan -selvityksen osa-alueet

Ota meihin yhteyttä

Kun tarvitset asiantuntevaa apua fyysisen tai digitaalisen infrastruktuurin kehittämisessä, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme!