Kestävä kehitys luo parempaa tulevaisuutta 

Kestävä kehitys kuuluu erottamattomasti Siemensin liiketoimintaan. Autamme asiakkaitamme uudistumaan ja kasvamaan kestävästi. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät strategiset tavoitteemme on määritelty Siemensin kestävän liiketoiminnan DEGREE-viitekehyksessä, jonka tarkoituksena on hyödyttää eri sidosryhmiämme.  

Kestävän tulevaisuuden teknologiaa

Innovatiiviset teknologiat ovat olleet Siemensin liiketoiminnan ydin yli 170 vuotta – ja ovat sitä myös tulevaisuudessa. Siemensin teknologiat ja innovaatiot auttavat asiakkaita saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Yhdessä rakennamme parempaa huomista, mikä antaa toiminnallemme ja teknologioillemme merkityksen.

 

Tutustu muutamiin pohjoismaisiin ja suomalaisiin esimerkkeihin, joiden avulla näytämme, miten teknologialla voidaan edistää kestävää kehitystä ja liiketoimintaa.

Siemens on sitoutunut toimimaan vastuullisesti

Vastuullinen liiketoiminta

Siemensillä haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjä, joka toimii yhtiön ja sidosryhmien parhaaksi. Liiketapaperiaatteet ohjaavat yhtiön eettisiä ja vastuullisia päätöksiä, joissa huomioidaan eri sidosryhmien edut. Tähän sisältyvät tiukat ympäristöstandardit, ihmisoikeuksien kunnioittaminen koko arvoketjussa sekä luotettavuuden, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden painokas edistäminen omassa toiminnassamme ja yhteiskunnassa laajemminkin.
YK:n Agenda 2030

Siemens osallistuu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen

Vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissio määritteli kestävän kehityksen tarkoittavan, että nykyisiin tarpeisiin vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiin tarpeisiinsa. Määritelmä toimii edelleen perustana ymmärrykselle kestävästä kehityksestä. Vuonna 2015 YK:ssa sovittiin Agenda 2030 -toimintaohjelmasta, joka sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals eli niin sanotut SDG:t).
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Olemme sitoutuneet kestävän tulevaisuuden edistämiseen

Miten Siemens tukee kestävää kehitystä? Tutustu esimerkkeihin

Siemens sitoutui vuoden 2015 syyskuussa ensimmäisenä kansainvälisenä teollisuusyrityksenä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Siemens kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä myös kehittämällä älykkäitä, kestävää kehitystä edistäviä teknologiaratkaisuja.