Kestävä kehitys luo parempaa tulevaisuutta 

Kestävä kehitys kuuluu erottamattomasti Siemensin liiketoimintaan. Yhdessä partnereidemme ja asiakkaidemme kanssa haluamme hillitä ilmastokriisin etenemistä.

Teknologiaa, jolla on tarkoitus

Siemens haluaa edistää sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvinvointia. Teknologian soveltamisen edelläkävijänä pystymme tarjoamaan teollisuuteen ja kaupunkien infrastruktuurin rakentamiseen uudenlaisia ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat pienentää hiilijalanjälkeään ja kehittää kilpailukykyään kestävästi. Työskentelemme jatkuvasti myös pienentääksemme omaa hiilijalanjälkeämme. Lue oheisesta linkistä lisää siitä, mitä teemme yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme eteen Suomessa ja Baltiassa.

Edelläkävijäesimerkkejä Suomesta

Kekseliäs teknologia on ollut Siemensin liiketoiminnan ydin jo 175 vuotta – ja on sitä myös tulevaisuudessa. Siemensin tuotteet, ratkaisut ja palvelut auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.

Vastuullinen liiketoiminta

Siemensillä haluamme olla vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjä, joka toimii yhtiön ja sidosryhmien parhaaksi. Liiketapaperiaatteet ohjaavat yhtiön eettisiä ja vastuullisia päätöksiä, joissa huomioidaan eri sidosryhmien edut. Tähän sisältyvät tiukat ympäristöstandardit, ihmisoikeuksien kunnioittaminen koko arvoketjussa sekä luotettavuuden, oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden painokas edistäminen omassa toiminnassamme ja yhteiskunnassa laajemminkin.

Siemens osallistuu kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen

Vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissio määritteli kestävän kehityksen tarkoittavan, että nykyisiin tarpeisiin vastataan vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata omiin tarpeisiinsa. Määritelmä toimii edelleen perustana ymmärrykselle kestävästä kehityksestä. Vuonna 2015 YK:ssa sovittiin Agenda 2030 -toimintaohjelmasta, joka sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals eli niin sanotut SDG:t).
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more

Siemens on sitoutunut edistämään kestävää tulevaisuutta

Siemens sitoutui vuoden 2015 syyskuussa ensimmäisenä kansainvälisenä teollisuusyrityksenä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Siemens toimii noin 200 maassa. Yhtiö kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä myös kehittämällä älykkäitä, kestävää kehitystä edistäviä teknologiaratkaisuja.