Sairaala 4.0 Innovaatiopäivä 

 Virtuaalitapahtuma | 5.11.2020
Varmista osallistumisesi ja ilmoittadu mahdollisimman pian

Ilmoittaudu

Korkeatasoista hoitoa myös tulevaisuudessa

Innovaatiopäivä kokoaa yhteen Suomen sairaalapäättäjät

Tervetuloa Siemensin Sairaala 4.0 Innovaatiopäivään kuulemaan, miten suomalaiset sairaalat tuottavat maailman laadukkainta hoitoa myös tulevaisuudessa. Tapahtuman pääpuhuja on hallituksen jäsen, entinen pääministeri Esko Aho. Hänen puheenvuorossaan kuullaan julkishallinnon tuottavuuden ja rahoituksen haasteista sekä teknologian tuomista mahdollisuuksista ja hyödyntämisen haasteista. Muissa asiantuntijapuheenvuoroissa kuulemme muun muassa, miten älykkään sairaalan kehitysprojektit toteutetaan onnistuneesti. Tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa vuoropuhelulle ja keskustelulle uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi esillä on konkreettisia älykkään sairaalan ratkaisuja, jotka leikkaavat käyttökustannuksia ja parantavat henkilöstön ja potilaiden tyytyväisyyttä.

Terveydenhuoltoa on viime kuukausina koeteltu rajusti koko maailmassa.  Korkealaatuiseksi tiedetty suomalainen terveydenhuolto on osoittanut vahvuutensa myös pandemian aikana. Laadun turvaaminen tulevaisuudessakin on yksi ikääntyvän yhteiskuntamme isoista haasteista.  Kustannuspaineiden kasvaessa terveyspalvelut on pystyttävä tuottamaan yhä tehokkaammin ja vaikuttavammin.

 

Tuottavuushaasteisiin vastataan tehokkaasti digitaalisilla ratkaisuilla, jotka parantavat työnkulkua, tilojen käyttöä ja palvelun laatua. Teknologiainvestointien ohella sairaaloilta vaaditaan myös uusia, innovatiivisia tapoja toimia ja tuottaa palveluita.

Sairaala 4.0 Innovaatiopäivä

Virtuaalitapahtuma | 5.11.2020 klo 12.00-14.30

 

Ilmoittautuminen ja kohderyhmä

Tapahtuma on suunnattu Suomen sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien johdolle. 

Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden tarkistaa ennakkoilmoittautuneiden tiedot ja rajata osallistujapaikat vain kohderyhmään kuuluville. Ilmoittautuminen tapahtumaan oheisesta linkistä.

Keynote

Esko Aho, hallituksen jäsen, entinen pääministeri

 

Esko Aho on Suomen entinen pääministeri ja useiden yritysten hallitusten jäsen. Hän kertoo tilaisuudessa näkemyksiään julkisen terveydenhuollon rahoituksen haasteista ja tulevaisuuden näkymistä sekä toimista tuottavuuden parantamiseksi.

Ohjelma

12.00-12.10    Avauspuheenvuoro

                          Janne Öhman, toimitusjohtaja, Siemens Osakeyhtiö

 

12.10-12.40    Julkinen terveydenhuolto murroksessa - mistä apua tuottavuuden parantamiseen?​ 

                          Hallituksen jäsen, entinen pääministeri Esko Aho
                          Esko Aho on poliittisen uransa jälkeen keskittynyt erilaisissa tehtävissä pohtimaan kansallisen kilpailuedun                                  luomista julkisen ja yksityisen sektorin voimia yhdistämällä ja teknologiaa hyödyntämällä, esimerkiksi                                          terveydenhuoltosektorilla.
                          Aho näkee uudenlaisen ajattelumallin omaksumisen ja teknologian hyödyntämisen ratkaisuna                                                      terveydenhuollon menojen karsimiseen. Hän korostaa, että vanha teknologia on pakottanut massoille                                          suunnattujen standardiratkaisujen tekemiseen, kun taas nykyisellä teknologialla palvellaan yksilöitä.

12.40-13.00    Älykäs sairaala – mistä ja miten se rakentuu?​

                          Jouko Kuisma, toimitusjohtaja, Salivirta & Partners

                          Älykkään sairaalan reseptiin kuuluvat sekä uusi teknologia että uudet toimintamallit. Miten teknologia                                          saadaan onnistuneesti valjastettua käyttöön tuottavamman ja laadukkaamman sairaalan luomiseksi? Mitkä                                ovat teknologian hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet? Jouko Kuisma on ollut laatimassa älykkään                                    sairaalan strategiaa usealle sairaanhoitopiirille ja hänellä on projektikokemusta useasta uraauurtavasta                                        sairaalarakennushankkeesta.

 

13.00-13.20    Smart Hospitals – Optimizing work processes, quality of care and patient experience by leveraging data 

                          Roberto Fumagalli, Head Vertical Market Manager Healthcare, Siemens Schweiz AG

                          Roberto Fumagalli is responsible for the Development of the Healthcare Business in Siemens Smart                                              Infrastructure Europe, focusing the Digitalization in Hospitals. Before 2018, he was responsible for the Life                                  Science Business Development for Switzerland, Italy and Greece in Siemens Building Technologies, therefore                              his knowledge includes Pharmaceutical R&D and Production, Clean Rooms, Laboratories, Isolations rooms as                              well as a broad spectrum of advanced market approaches with innovative solutions.         

 

13.20-13.25    Tauko

 

13.25-13.45    Considerations for Energy Renovation of older Hospitals and the Capital Region’s work with sustainability

                           Lars Munch Reul, Program Lead of the Capital Region of Denmark’s Energy Program, Capital Region of                                          Denmark, Center for Real Estate

                           Lars Munch Reul is a Civil Engineer with background in environmental management and eight years’                                            experience with energy renovation of hospitals in the Capital Region of Denmark. The energy experience                                     started off with standalone energy projects like LED lighting and energy monitoring, but went full scale with                               the ESCO-project at Hvidovre Hospital leading to a large scale program for energy renovating and                                                 optimization of 1,2 mio. square meters building mass. 

 

13.45-14.15    Paneelikeskustelu: Tulevaisuuden sairaala tuottaa arvoa pienemmin kustannuksin​

                           Tomi Akiola, myyntijohtaja, Sairaalat ja puhdastilat, Siemens Osakeyhtiö
                           Hannu-Pekka Laurila, Director, Hospitals Finland, Ramboll Oyj
                           Jouko Kuisma, toimitusjohtaja, Salivirta & Partners Oy
                           Jarno Eskelinen, toimitusjohtaja, Suomi ja Baltia, Siemens Healthineers

 

14.15-14.30    Keskustelua ja yhteenveto

 

14.30                Tilaisuus päättyy

 

Älykäs sairaala – kiinteistö edistää paranemista

Talotekniikan avulla luodaan täydelliset olosuhteet potilaille ja hoitohenkilöstölle.