Turvajärjestelmät lisäarvon tuottajina

Webinaari | 16.9.2021

Turvajärjestelmien sovelluksilla lisäarvoa liiketoimintaan

Kulunvalvonta, kameravalvonta ja paloturvajärjestelmät. Usein nämä kokonaisuudet mielletään vain turvajärjestelmiksi, joiden koko potentiaalia ei edes lähdetä kartoittamaan. Entä jos turvallisuuteen panostetut investoinnit kykenisivätkin tuottamaan lisäarvoa muuhun liiketoimintaan?

Päivämäärä:         16.9.2021

Aika:                     10:00 - 11:00

Kieli:                     Suomi     

Webinaari: Turvajärjestelmät lisäarvon tuottajina

 

Perinteisesti paloturvallisuus mielletään pakolliseksi järjestelmäksi, rakennusluvan ehdoksi, jota ilman kiinteistöä ei voi käyttää tarkoitukseen, johon se on rakennettu. Kameravalvonta puolestaan suunnitellaan vain valvomaan anastusherkkää materiaalia tai varmentamaan tapahtumia. Kulunvalvonnalla taas rajataan ja valvotaan henkilöstön kulkua hallitusti. 

 

Turvajärjestelmillä voisi kuitenkin olla muutakin käyttöä. Paloilmoittimen tuottamaa dataa voisi hyödyntää kiinteistön tai sen alueiden hallinnassa. Kameravalvonnasta voitaisiin tuottaa dataa kiinteistöautomaatiosta vastaavalle henkilöstölle. Kulunvalvonnalla olisi mahdollista ohjata ovien lisäksi esimerkiksi hoivakotien vesi- ja sähköpisteitä huonekohtaisesti.

 

Tule kuulemaan kuinka jo olemassa olevalla laitteistolla tai pienillä laajennuksilla voisi olla merkittävää lisäarvoa erilaisten toimijoiden toiminnassa. Luvassa on Helen Oy:n Mats Fagerströmin, Chief Security Officer, mielenkiintoinen puheenvuoro. 

 

Tervetuloa linjoille!

 

Webinaarin aiheita ovat:

 

  • Case: Helen Oy
  • Turvajärjestelmien sovellukset 

Puhujat

Mats Fagerström

Chief Security Officer, Helen Oy

Matti Helkamo

Liiketoimintajohtaja, kiinteistöjen turvallisuus, Smart Infrastructure, Siemens Osakeyhtiö

Aapo Leisiö

Myyntipäällikkö, kiinteistöjen turvallisuus, Smart Infrastructure, Siemens Osakeyhtiö

Webinaaritallenne

Tilaa tallenne