Liiketoiminta-alueet

Kasvua digitalisaatiolla

Kohtaamme haasteita todellisen ja virtuaalisen maailman yhdistämisessä. Porfoliomme sisältää ratkaisuja voimalaitoksista tuuliturbiineihin ja rautatiekalustosta terveydenhuoltoon. Digitalisaatio mahdollistaa osaamiseemme uuden ulottuvuuden: virtuaalinen maailma kaikkine etuineen. Näitä ovat esimerkiksi diagnostiikka, simulaatio ja analystiikka. Digitalisaatio mahdollistaa edistyksellisen liiketoiminnan kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Muu toiminta