Liiketoiminta-alueet

Siemensin menestys perustuu kestävän arvon tuottamiseen kiihtyvän kasvun, vahvan kannattavuuden ja yksinkertaistetun organisaatiorakenteen kautta. Yhtiön ratkaisuilla on todellista merkitystä niin asiakkaille kuin yhteiskunnallekin, mikä innostaa tulevaisuuden tekijöitä. Siemensläisiä yhdistää myös menestykseen tähtäävä kulttuuri, jolle on tyypillistä vastuun ottaminen asioiden etenemisestä. Visio 2020+ -strategia ohjaa liiketoimintoja keskittymään entistä tarkemmin niille tärkeisiin markkinoihin hyödyntämällä yrittäjämäistä vapautta ja yhteistä brändiä. Kaksi liiketoimintoa ja neljä strategista yhtiötä ovat keino vahvistaa asiakaskeskeisyyttä ja nopeuttaa reagointia markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 

Liiketoimintayksiköt

Strategiset yhtiöt

Muut