Työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihanke - LEMENE

Energiaomavarainen toimintaympäristö Lempäälään

LEMENE-hanke on yksi Suomen uusiutuvan energian ja uusien energiateknologioiden kärkihankkeista. Siemens varmistaa Lempäälän Marjamäen teollisuusalueen tuotannon ja kulutuksen optimaalisen toiminnan sekä mahdollistaa LEMENE-hankkeen osallistumisen kysyntäjoustomarkkinoille.