Wunsiedel

Wunsiedelissä luodaan energian tulevaisuutta

Wunsiedelissä tulevaisuus on jo läsnä. Saksalaisessa kaupungissa käytetään yksinomaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa itsenäistä energiajärjestelmää, joka on koko alueen ylpeys. Kannattava energiajärjestelmä luo työpaikkoja ja vaurautta, ja toimii pian jopa vihreällä vedyllä.

Vety on maan runsain alkuaine, ja se on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti tehokkaimpana ja puhtaimpana polttoaineena. Vihreä vety, jota tuotetaan käyttämällä vain uusiutuvia energialähteitä, on toivon lähde kamppailussa energiamurroksen hallitsemiseksi. 
 

Saksa on Etelä-Korean ja Japanin ohella yksi vihreän vedyn käytön edelläkävijöistä. Saksa on siirtymässä kohti energiajärjestelmää, jota hallitsevat aurinkosähkö ja tuulivoima. Jos fossiilisista polttoaineista halutaan luopua, energiajärjestelmän on kyettävä varastoimaan ylimääräistä uusiutuvaa energiaa.  Wunsiedelin kaltaiset yhteisöt näyttävät tietä vihreän vedyn hyödyntämisessä.

Yksi Saksan suurimmista vihreistä vetylaitoksista

Vety on ratkaisevan tärkeää Saksan hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategialle. Vety tekee hiilineutraalia liikkumisesta, jalostamoista, metallurgiasta, terästuotannosta, kemianteollisuudesta tai mikrosirujen valmistuksesta. Tämä pätee niin Wunsiedelissä kuin missä tahansa muuallakin.

Vety on monien muiden energiakysymysten tavoin osa suurempaa kokonaisuutta. Pääasiassa aurinko- ja tuulivoimasta PEM-elektrolyysillä tuotettua vetyä ei käytetä vain raaka-aineena vaan myös pitkäaikaisena varastointivälineenä. Vetylaitoksen avulla poistetaan pullonkauloja ja lisätään sähköverkon joustavuutta. Wunsiedelissä myös hapen ja hukkalämmön sivutuotteet integroituvat energiakiertoon.

Lisää joustavuutta ja energiatehokkuutta kunnallisille laitoksille

Nykyään julkisten energialaitosten on pystyttävä toimimaan monipuolisesti ja olemaan silti voitollisia.

"On oltava uusia tapoja, sanoo Marco Krasser, SWW Wunsiedel GmbH:n toimitusjohtaja. Siksi hän tukee täysin kaikkien energiajärjestelmien älykästä verkottumista auringon, tuulen ja biomassan tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

 

“Energialähteitä löytyy aivan lähiympäristöstä,” Krasser sanoo.

"Ja omamme jopa kasvavat uudelleen."

Wunsiedel on sitoutunut ilmasto- ja energiastrategian saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä.
Marco Krasser, toimitusjohtaja, SWW Wunsiedel GmbH

Oikean kurssin asettaminen

Yli sadan vuoden ajan SWW Wunsiedel GmbH on toimittanut Wunsiedelin asukkaille sähköä, vettä, lämpöä ja kaasua. Menestyksen resepti on olla nopeampi, suoraviivaisempi ja paremmin asiakkaalle suunnattu kuin alueen muut kilpailijat.

Trendien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa ja niiden hyödyntäminen tulevan taloudellisen menestyksen saavuttamiseksi on SWW Wunsiedel GmbH:n perinne.

 

Wunsiedelissä oli myös varhainen ajatus uusiutuvasta energiasta ja kestävistä teknologioista. Tiedetään hyvin, että tämä auttaa säilyttämään paikalliset työpaikat ja edistämään ilmastonsuojelua.

 

Seuraava iso askel on "Wunsiedel 2.0:n polku", koko energia-alan suunnannäyttäjäprojekti.

Itsenäisyyttä ja taloudellista vahvuutta uusiutuvien energialähteiden ansiosta

Tiellä kohti integroitua ja hajautettua energiajärjestelmää SWW Wunsiedel GmbH valitsi Siemensin konsultikseen, teknologiatoimittajakseen ja kumppanikseen.

"Meidän tehtävämme on jättää tuleville sukupolville maailma, jossa ei tarvitse huolehtia hupenevista raaka-aineista ja ympäristöriskeistä", sanoo toimitusjohtaja Krasser. Siksi Wunsiedelin toimitusverkoston tulee tulevaisuudessa perustua täysin uusiutuviin energialähteisiin. Lisäksi toimitusverkoston on oltava osittain autonominen, ja siinä tulee olla pimeäkäynnistysominaisuus.

 

Alkuvaiheessa keskitytään sähkön ja lämmön tuotantoon, varastointi-, ohjaus- ja suojausjärjestelmiin sekä energiatehokkuuteen. Suunnitelmat hankkeen jatkovaiheista ovat jo valmiina, esimerkiksi laitokset, joissa sähkö muutetaan kaasuksi tai nestemäiseen muotoon. Akkuvaraston ja elektrolyysijärjestelmän yhdistävä ratkaisu voi tulevaisuudessa tuottaa lisätuloja sähkön kysyntäjoustomarkkinoilla.

Energian tulevaisuus

Mahdollisimman suuri avoimuus on ollut Wunsiedelille tärkeää alusta alkaen. Siksi luotiin energian tulevaisuus -talo.
 

Se on tietokeskus, jossa asukkaat voivat oppia ilmastonsuojelun ja energiantuotannon välisestä suhteesta, paikallisen energiajärjestelmän toiminnasta ja sähkön ja lämmön tuottamisesta. Wunsiedelin asukkaat otetaan aina huomioon, ja he tukevat Wunsiedelin valitsemaa polkua.

Wunsiedel ei ole enää vain festivaalikaupunki. Se on energiakaupunki, josta on tulossa myös älykäs kaupunki.
Karl-Willi Beck, Wunsiedelin pormestari

Tuleva menestys varmistetaan digitaalisella teknologialla

Wunsiedelin esimerkki osoittaa, kuinka julkinen toimija voi luoda pohjan tulevalle taloudelliselle menestykselle Siemensin uusimman teknologian avulla.

Sektorikytkentä on perusta Wunsiedelin ratkaisussa: kaikki energian tuotannossa mukana olevat elementit on kytketty toisiinsa, jotta niitä voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin.

 

Tuloksena on vakaa ja erittäin luotettava energiantuotantojärjestelmä, joka mahdollistaa jopa ylimääräisten tuotantomäärien ja reservien myynnin energiamarkkinoille.

 

Kaikki järjestelmäkomponentit verkotetaan digitaalisesti Siemensin IoT-alustan avulla. Tämä mahdollistaa jatko-optimoinnin ja luo houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia.