Täydellinen työympäristö energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Hyvät työolosuhteet luovat tyytyväisiä ja tuottavia työntekijöitä. Derby Business Parkissa rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa optimaalisen valaistuksen ja lämpötilan eri työtiloihin. 

Työympäristö on avain työhyvinvointiin

Nykyajan toimitalon on sovittava monenlaisiin työtapoihin ja organisaatioihin. Työympäristö vaikuttaa sekä yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana että työntekijöiden viihtyvyyteen ja tehokkuuteen. Vääränlaiset työtilat voivat viedä työmotivaation ja aiheuttaa suuriakin riskejä työhyvinvoinnille. Samalla toimistoilta vaaditaan yhä enemmän kustannustehokkuutta ja ekologisuutta. Derbylle on myönnetty arvostettu Leed Platinum -ympäristösertifikaatti energiatehokkuudesta ja ekologisuudesta.

Optimaaliset ja monipuoliset työskentelymahdollisuudet Derby Business Parkissa

Espoon Perkkaalla sijaitseva Derby Business Park on tehty vastaamaan sekä Siemensin että muiden siellä työskentelevien yritysten tarpeisiin. Siemensin työntekijöillä ei ole omia työpisteitä, vaan avokonttori, hiljaiset huoneet, puhelinkopit ja neuvotteluhuoneet tarjoavat erilaisia tiloja työskentelyyn. Siemensin taloautomaatiojärjestelmä varmistaa, että työskentelyolosuhteet ovat aina miellyttävät.

Ympäristöystävällinen ja turvallinen työpaikka

Ympäristöystävällisyys ei ole tärkeää pelkästään kestävän kehityksen, mutta myös kiinteistöjen kustannusten vähentämisen takia. Energiatehokkuutta tärkeämpää on kuitenkin taata työntekijöille turvallinen työympäristö.

Ympäristöystävällisyys ja alhaiset käyttökustannukset

Rakennuksen elinkaarikustannuksista jopa 80 prosenttia tulee käyttökustannuksista, joista energia on suurin yksittäinen menoerä. Derby Business Park on rakennettu energiatehokkaaksi ja ekologiseksi, ja Derbylle myönnettiinkin kansainvälisesti tunnustettu korkeimman tason LEED Platinum -ympäristöluokitus. Derby sai LEEDiltä myös täydet pisteet energiatehokkuudesta ensimmäisenä rakennuksen maailmassa.

 

”Energiankulutuksen mittaaminen on tärkeä osa energiatehokkuutta. Säästäminen on mahdollista vain jos tiedetään, mihin energiaa kuluu. Kulutuksen seuranta mahdollistaa myös nopean reagoinnin mahdollisiin vikatilanteisiin tai muutoksiin”, kertoo Tolvanen.

 

Derbyssä on noin 250 mittaria, joissa mitataan veden kulutusta sekä jäähdytys-, lämmitys ja sähköenergiaa. Lisäksi noin kolme neljäsosaa Derbyssä käytetystä energiasta tuotetaan itse aurinkopaneelien ja maalämpöpumpun avulla. Energiantuotantoa ja -käyttöä hallitaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Derbyn energiakulut jäävätkin laskelmien mukaan 50 vuoden aikana yli 5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin tavallisella toimistotalolla Suomessa.

Paloilmoitin- ja turvallisuusjärjestelmät suojaavat työntekijöitä ja investointeja

Derbyssä työskentelee 15 eri yritystä. Toimitalossa on myös tärkeää huomioida myös työntekijöiden ja investointien turvallisuus ja joustava kulku. Derbyssä on taloautomaatiojärjestelmän lisäksi Siemensin paloilmoitinjärjestelmä, rikosilmoitusjärjestelmä, kulunvalvonta- sekä kameravalvontajärjestelmä.

 

Paloilmoitinjärjestelmä havaitsee mahdolliset alkavat palot nopeasti ja minimoi erheelliset hälytykset. Kaikkiaan paloilmaisimia on yli 2000 ja hälyttimiäkin yli 100. Järjestelmää hallitaan grafiikkajärjestelmällä, johon saadaan kaikki tiedotteet, vikailmoitukset ja palohälytykset. Mahdollinen palo on paikannettavissa ilmaisintarkkuudella.

 

”Työntekijöiden turvallisuuden on oltava yrityksen prioriteettien kärjessä. Toimivalla paloilmoitinjärjestelmällä myös turhat hälytykset saadaan vältettyä ja liiketoiminnan häiriötön toiminta varmistettua”, kertoo Matti Helkamo, Siemensin paloturvaliiketoiminnan johtaja.

Referenssejä

Luomme täydellisiä tiloja eri kiinteistöihin niiden tarpeet huomioiden.

Luo oma täydellinen tilasi – tutustu tuotevalikoimaan

Perehdy tuotteisiimme, ratkaisuihimme ja palveluihimme, niin tiedät, miten voit luoda oman täydellisen tilasi ja huolehtia siitä.