Moderneja taloteknisiä ratkaisuja historiallisessa kiinteistössä

Helsingin päärautatieasema on julkisen liikenteen keskipiste, jossa historiallisen kiinteistön haasteet selätetään nykyaikaisella talotekniikalla.

Helsingin päärautatieasema on taloteknisiltä ratkaisuiltaan hyvin nykyaikainen. Siemensin kiinteistönhallintajärjestelmän avulla pidetään huolta siitä, että Suomen vilkkaimman rautatieaseman tekniikka toimii sujuvasti ja energiatehokkaasti. Päärautatieasema on  liitetty myös virtuaalivoimalaitospalveluun, joten se voi toimia energiamarkkinoiden joustona.

    
Helsingin päärautatieasemalla on käytössä Siemensin Desigo-kiinteistönhallintajärjestelmä, joka huolehtii rakennuksen kiinteistönhallinnan tarpeista. Etänä ohjattavaan järjestelmään on kytketty rautatieaseman lämmitys, ilmanvaihto, valaistus ja olosuhteiden säätely.

 

Järjestelmä valvoo kiinteistöä ympäri vuorokauden ja pitää huolta siitä, että talotekniset järjestelmät toimivat hyvin ja ennen kaikkea järkevästi.  

Helsingin rautatieasemalla historia ja moderni tekniikka yhdistyvät

Helsingin päärautatieasemalle on tehty vuosien varrella useampia rakennusautomaatioon ja talotekniikkaan liittyviä muutos- ja korjaustöitä. Yli satavuotias, suojeltu kiinteistö tuo omat haasteensa rakennusteknisiin ratkaisuihin, kun vanhan rakennuksen tulee taipua nykyaikaisiin vaatimuksiin. Esimerkiksi anturit, kaapelit ja muut rakennusautomaatiolaitteet tulee asentaa siten, etteivät ne näy ulospäin.   

Päärautatieasema on Suomen vilkkain juna-asema. Kiinteistön jatkuva ovien avaaminen aiheuttaa ajoittain sisätiloihin kovan vedon, jota on vähennetty ilmanvaihdon säädöillä ja rakennusautomatiikkaan tehtyjen ohjaustapojen muutoksilla. Näin olosuhteiden vaihtelua rakennuksen sisällä on saatu tasattua.

Siemensin järjestelmät huolehtivat myös siitä, että aseman puoleinen katettu laiturialue pysyy lämpimänä ja sulana, mutta sitä ei lämmitetä turhaan. Aikaisemmin sisätiloihin kulkeutui kylminä vuodenaikoina paljon hiekkaa ja pientä soraa, mikä aiheutti haasteita liukuportaiden toiminnalle. Uudessa laiturialueen lämmityksen ohjaustavassa laiturialue on kokonaan sula, jolloin hiekoitusta ei tarvita.  

 

Päärautatieasemalla on tehty matkan varrella myös tilamuutoksia, ja viimeisimpänä VR-Groupin entisessä hallintorakennuksessa aloitti hotelli. Kun putkia ja kaapeleita irrotettiin rakennusten välillä, myös rakennusautomaatioon täytyi tehdä muutoksia.   

Helsingin päärautatieasema toimii energiamarkkinoiden joustona

Helsingin päärautatieasema on liitetty Siemensin virtuaalivoimalaitospalveluun, jossa ovat VR Groupin kiinteistöistä mukana myös Ilmalan varikko, Pieksämäen konepaja ja Oulun henkilöliikennehalli. Virtuaalivoimalaitokseen kytketyt kiinteistöt toimivat sähkömarkkinoiden joustona, mistä kantaverkkoyhtiö maksaa niille korvausta. Palvelu auttaa vähentämään varavoiman tarvetta ja siten hiilidioksidipäästöjä. 

Automaattinen viantunnistus ehkäisee vahinkoja 

Siemensin digitaalinen palvelualusta Navigator kerää ja analysoi päärautatieasemasta saatavaa tietoa, jonka avulla optimoidaan kiinteistön ylläpitoa ja huoltoa. Kun automaattiset viantunnistustyökalut huomaavat järjestelmien toiminnassa epäkohdan, ne ilmoittavat siitä automaattisesti. Työkalujen avulla voidaan tunnistaa muodostumassa olevat ongelmat jo etukäteen ja estää todellisen vahingon syntyminen.    

 

Lisäksi Navigator analysoi päärautatieaseman energiankulutusta ja tuottaa raportteja veden- ja sähkönkulutuksesta. Raportoinnin ja sen pohjalta tehtyjen muutosten ansiosta rautatieasemalla on saavutettu vuosien aikana huomattavia energiansäästöjä. Esimerkiksi päärautatieaseman edustalla kohoavan kellotornin lämmitys on optimoitu Navigatorista saatujen tietojen perusteella, mikä säästää huomattavasti energiaa. Aiemmin kellotornissa oli jatkuva lämmitys, mikä ei ollut energiatehokkuuden kannalta optimaalista.  

VR Group ja Siemens jakavat pitkän yhteisen historian. Siemensin ratkaisuja käytetään lähes 80:ssa VR Groupin kohteessa ja VR on yksi Siemensin pitkäaikaisimmista huoltosopimusasiakkaista. Historiallinen Helsingin päärautatieasema on yksi kiinteistöistä, joissa yhteistyö on jatkunut pitkään.