Oulun yliopistolliseen sairaalaan täysin uudenlainen palopeltiratkaisu

Siemensin poikkeuksellisessa ratkaisussa palopeltien ohjaus, valvonta ja koestus on toteutettu hyödyntäen paloilmoitusjärjestelmän älykkäitä toiminnallisuuksia.

Toteutus lisää turvallisuutta ja älykkyyttä ja karsii päällekkäisiä kustannuksia

Oulun yliopistollinen sairaala on valinnut Siemensin uuden sairaalakokonaisuuden kiinteistöautomaation ja paloilmoitinjärjestelmien toimittajaksi. Siemensin poikkeuksellisessa ratkaisussa palopeltien ohjaus, valvonta ja koestus on toteutettu hyödyntäen paloilmoitusjärjestelmän älykkäitä toiminnallisuuksia. Toteutus lisää turvallisuutta ja järjestelmän älykkyyttä sekä karsii päällekkäisiä kustannuksia niin kiinteistön urakoinnin kuin ylläpidon aikana.

Siemensin ratkaisussa paloilmoitinjärjestelmät integroituvat jo aiemmin valittuun kiinteistöhallinta-alustaan standardeilla rajapinnoilla, ilman erillistä ohjelmointia. Palopeltien liittäminen osaksi paloilmoitinta on perinteisestä poikkeava ratkaisu, jolla on monia etuja.

 

Palopeltiratkaisu palvelee tulevaa sairaalaa sen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Urakointivaiheessa kyetään karsimaan päällekkäisiä järjestelmiä ja työtä, mistä syntyy merkittäviä säästöjä. Ylläpitovaiheessa älykäs palopeltiratkaisu kertoo käyttäjälle vikaantumisista reaaliaikaisesti, jolloin kalenteriin perustuvaa massahuoltoa ei tarvita. Ratkaisu mahdollistaa palopeltien avautumis- ja sulkeutumisajan valvonnan, jolloin tiedetään heti, onko jokin järjestelmän osa vikaantumassa. Lisäksi, koska paloilmoitin on turvajärjestelmä, eivät viat jää huomaamatta, vaan paloilmoitin ohjaa toimimaan vian poistamiseksi. 

 

Älykkäät, nykyaikaiset ratkaisut tuottavat kiinteistöhallintaohjelmiston kautta sairaalalle runsaasti hyödynnettävää dataa sekä paloilmoittimesta itsestään että palopelleistä. Elinkaarensa loppupuolella Siemensin ratkaisu mahdollistaa järjestelmän hallitun modernisoinnin ja suojaa tehokkaasti jo tehtyä investointia. 

Rakenteilla maailman älykkäin sairaalakokonaisuus

Oulun yliopistollinen sairaala rakentaa OYS 2030 -ohjelmassa maailman älykkäintä sairaalakokonaisuutta. Siemens on mukana uudistamisohjelmassa myös kiinteistönhallintajärjestelmän toimittajana.

 

OYS 2030 -hanke on valinnut linjakseen tuottaa älykkäitä, pitkälle tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja, jotka lisäävät turvallisuutta, karsivat kuluja ja kykenevät vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. OYS 2030 -ohjelman merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat hoidon parempi laatu ja potilasturvallisuus. Suunnittelussa korostuvat myös tilojen ja toimintojen optimoitu käyttö, teknologian hyödyntäminen sekä tehokkaat logistiset ratkaisut.

Ratkaisu: OYS:n kiinteistövalvomo, paloilmoitin ja palopeltien ohjaus

  • Lisää turvallisuutta. Osoitteellinen palopeltien ohjaus mahdollistaa henkilöstön turvallisen poistumisen ylipaineistamalla tiloja, jolloin savun pääsy poistumisreiteille estyy. 
  • Säästää rakennusaikaisia kustannuksia. Merkittävin säästö syntyy fyysisen työn ja kaapeloinnin huomattavasta vähenemisestä. Lisäksi ratkaisu karsii päällekkäisiä järjestelmiä, kuten kanavailmaisimia ja erillisiä palopeltien ohjauskeskuksia.
  • Säästää elinkaarenaikaisia kustannuksia. Palopeltien testaus parantaa osaltaan turvallisuutta ja mahdollistaa tarpeenmukaisen huollon. Lisäksi päällekkäisten järjestelmien puuttuminen keventää ylläpidon aikaista huoltoa ja sen kustannuksia. 
  • On älykäs ja integroituu ohjelmallisesti olemassa olevaan kiinteistöhallinta-alustaan ja kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Lue myös

Parempaa paloturvallisuutta Helsingin Kaupunginteatterissa

Historiallisia rakenteita, korkeita tiloja ja erikoisefektejä: Helsingin Kaupunginteatterin paloilmoitusjärjestelmän saneerauksessa oli omat haasteensa.

Täydellisiä, paloturvallisia tiloja

Meillä on sinulle ratkaisu, kun etsit joustavaa, helppokäyttöistä ja luotettavaa paloilmoitusjärjestelmää, jota on helppo huoltaa sekä paikan päällä että etänä.