Uraauurtava turvaratkaisu maanalaiseen Helsinkiin

Helsingin katujen alla kiemurtelee valtava tunneleiden sokkelo. Siemensin edistyksellinen FibroLaser-järjestelmä valvoo ja turvaa tunneleiden olosuhteet. Näin varmistetaan, että helsinkiläisten asunnot pysyvät lämpiminä.

FibroLaser-järjestelmällä varmistetaan tunneleiden olosuhteet

Monelle helsinkiläiselle keskustan maanalaiset kävelyreitit ovat tuttuja sadepäivien suojapaikkoja. Kaupunkilaiset liikkuvat metrolla tottuneesti töistä kotiin ja asioilleen, mutta Helsingin katujen alla risteilee paljon suurempi maanalainen maailma kuin mitä moni kaupunkilainen tietääkään. Yksi merkittävä osa tätä maanalaista infrastruktuuria on Helen Oy:n energiatunneliverkosto, jota pitkin lämpöjäähdytys ja sähkö saadaan kaupungin asukkaille. Kyseessä on jopa 60 kilometriä pitkä kaupungin alla kiemurteleva verkosto, joka ulottuu Lauttasaaresta aina Vuosaareen asti.

Turvallinen ja toimiva energiaverkosto

”Tunneliverkosto on kuin maanalainen hämähäkki, jonka 100 jalkaa kurkottavat maan pinnalle”, kuvaa Mats Fagerström, joka toimii Helsingin Energiatunneli Oy:n yksikönpäällikkönä sekä Helen-konsernin turvallisuuspäällikkönä.

 

Energiaverkosto on elintärkeä osa Helsingin kaupunki-infrastruktuuria. Vuonna 2016 alkaneessa Siemensin ja Helenin projektissa energiatunneleihin rakennettiin FibroLaser-linjalämpöilmaisinjärjestelmä tunneleiden olosuhteiden ja käytettävyyden valvomiseksi sekä varmistamiseksi.

 

”Tarvitsimme kattavan järjestelmän, jolla pystymme valvomaan maanalaisia tiloja. Aiemmin käytimme tavallisia paloilmaisimia, jotka eivät kattaneet koko tunneliverkostoa. FibroLaser-järjestelmällä saamme täydellisen tilannekuvan tunneleista, ja voimme seurata, muuttuvatko olosuhteet siellä jotenkin”, kertoo Fagerström.

 

Tunneliverkoston kaukolämpöputkia pitkin vaeltaa kuumaa vettä eri puolille kaupunkia. Tällä vedellä lämmitetään 94 prosenttia Helsingin taloista.

 

”Uudella järjestelmällä voimme havaita ja paikantaa esimerkiksi mahdollisia lämpöeroja tunnelissa”, selittää Fagerström.

FibroLaser-linjalämpöilmaisujärjestelmä on luotettu ratkaisu tunneleissa

FibroLaser-järjestelmä koostuu kahdesta osasta: erillisestä mittausyksiköstä sekä siihen liitettävästä, ilmaisimena koko matkaltaan toimivasta optisesta kuitukaapelista. Järjestelmä on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin kuten tunneleihin ja pysäköintihalleihin. Siemens on maailman johtava linjalämpöilmaisinjärjestelmien toimittaja. FibroLaser-järjestelmä on käytössä muun muassa Muurlan ja Lohjan välisen E18-moottoritien seitsemässä tunnelissa, Vuosaaren satamassa sekä Helsingin metrossa. FibroLaser-järjestelmää on käytetty myös Sveitsin Gotthardissa maailman pisimmässä rautatietunnelissa.
FibroLaser-järjestelmällä saamme täydellisen tilannekuvan tunneleista.
Mats Fagerström, Helsingin Energiatunneli Oy:n yksikönpäällikkö

Paloturvallisuutta ja olosuhteiden hallintaa yhdellä järjestelmällä

Tunneliverkosto on erittäin haastava ympäristö olosuhteiden valvonnalle. Tunneleissa on kosteaa, ja korkeusvaihtelut luovat tunneleihin kovia ilmavirtauksia. FibroLaser-järjestelmä on optiseen linjalämpöilmaisukaapeliin perustuva järjestelmä, joka on suunniteltu juuri tällaisiin haastaviin olosuhteisiin.

Turvalliset tunnelit

”Järjestelmän optinen kuitukaapeli on täysin hermeettinen, joten kosteus ja lika eivät vaikuta sen mittauskykyyn millään lailla. Järjestelmä havainnoi lämpötilamuutoksia koko kaapelin pituudelta, ja se myös skaalautuu hyvin laajojen alueiden valvomiseen”, kertoo Siemensin yksikönpäällikkö Mika Lappalainen.

 

FibroLaser mittaa ilmasta johtuvan lämmön lisäksi myös säteilylämpöä. Siksi se soveltuu hyvin tunneliin, jossa on ilmavirtauksia. Järjestelmällä olisi mahdollista havaita lämpötilanmuutoksia jopa 25 senttimetrin tarkkuudella.

 

”Ilmavirtauksista johtuen tulipalosta syntyvä lämpö voi kulkea satoja metrejä tunnelissa ennen kuin se nousee katonrajaan. Koska FibroLaser-kaapeli pystyy havaisemaan myös säteilylämmön, todellinen palopaikka havaitaan luotettavasti”, selittää Lappalainen.

 

FibroLaser on myös lähes huoltovapaa. Mikäli tunnelissa käytettäisiin tavallisia paloilmaisimia, niiden huoltokustannukset olisivat merkittävästi suuremmat.

Uudella ajatusmallilla luodaan uraauurtava ratkaisu

Siemensin FibroLaser-järjestelmä on otettu aiemmin käyttöön jo kahteen muuhun Helenin maanalaiseen kohteeseen: Salmisaaren hiilivarastoon sekä Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpö- ja jäähdytyskeskukseen. Energiatunneliverkostoon rakennettu järjestelmä on mittakaavaltaan kymmenkertainen aiempiin järjestelmiin verrattuna.

 

”Tunneliverkosto on monimutkainen kokonaisuus. Tunneleita kulkee maan alla ristiin ja rastiin, ja yhteyksiä maanpinnalle on sadoista eri paikoista. Tämä kaikki oli huomioitava järjestelmän asennuksessa sekä valvomografiikassa ja ohjeistuksissa”, kertoo Fagerström.

 

FibroLaser-järjestelmä on virallisesti paloilmoitusjärjestelmä, mutta energiatunneleissa järjestelmällä on paljon suurempi rooli. Projektissa on luotu täysin uusi ajatusmalli siihen, miten järjestelmää voidaan hyödyntää.

 

”Meille FibroLaser on ensisijaisesti tekninen valvonta- ja johtamisjärjestelmä, koska signaalia hyödynnetään paljon muuhunkin kuin vain palotietoon”, Fagerström selittää.

Järjestelmätoimitukseen kuuluu linjalämpöilmaisukaapelien, mittausyksiköiden ja paloilmoitinkeskusten lisäksi graafinen valvomojärjestelmä hälytystilanteiden paikallistamista ja pelastustoiminnan ohjausta varten. Tunneliverkosto on jaettu lähes 200 valvottavaan vyöhykkeeseen, joiden koko vaihtelee 50 metrin ja kilometrin välillä.

 

”Meille on todella tärkeää, että graafinen valvomojärjestelmä on toimintavarma ja helppokäyttöinen. Halusimme tunneleista selkeän visuaalisen pohjakuvan, jonka lukemiseen ei tarvita diplomi-insinööriä. Järjestelmässä on jokaiselle valvottavalle alueelle myös omat erityisohjeistukset, joita vartijoiden ja pelastushenkilökunnan on helppo tulkita.”

Pitkäkestoinen yhteistyö on avain menestykseen

Siemensin ja Helenin yhteistyö paloturvallisuusratkaisuissa on jatkunut jo parikymmentä vuotta. Helsingin energiatunneliverkostoon rakennettu ratkaisu on pitkäjänteisen yhteistyön tulosta, jossa molemmat osapuolet hyötyvät ja pystyvät kehittämään omia toimintojaan. ”Projekti on ollut myös Siemensin tuotekehityksen kannalta merkittävä. Uusia teknologisia ratkaisuja on kehitetty yhdessä asiakkaan kanssa”, kertoo Siemensin liiketoimintajohtaja Matti Helkamo. Myös Fagerström painottaa yhteistyön merkitystä: ”Oli helppo ratkaisu kääntyä Siemensin puoleen. Meillä on Helsingissä vajaa 100 kiinteistöä, joista monissa on jo Siemensin paloilmoitusjärjestelmä. Tulevaisuudessa toivoisimme, että kaikki kohteemme olisivat mahdollisesti nähtävissä yhdestä valvomojärjestelmästä."