Digitaalinen kaksonen ratkaisi käyttöönoton riskit – katso video

Digitaalinen kaksonen ratkaisi käyttöönoton riskit – katso video

Rauten monisyisen suunnittelu- ja valmistusprosessin riskinpaikat kartoitettiin yhdessä työskentelemällä.
Kysy lisää ratkaisusta:

Jukka Uotila

”Monen osaajan asiantuntemukseen perustuva suunnittelu, linjaston rakentaminen ja testaaminen osissa, kuljetukset loppuasiakkaalle, kokoaminen ja käyttöönottotestaukset,” puutuotetoimialan asiakkaille linjastoja valmistavan Rauten operatiivinen johtaja Petri Strengell luettelee 50-metrisen vanerintuotantolinjaston valmistusvaiheita.

 

Pitkä linjasto on tällä hetkellä paketoitu osiin, ja seuraavaksi se toimitetaan asiakkaalle. Pituudestaan huolimatta linjaston koko ei Strengellin mukaan ole ainut tekijä sille, miksi valmistus- ja toimitusprosessi on kompleksinen ja sisältää monia riskin paikkoja.

 

”Suunnitteluun ja valmistamiseen liittyvä osaaminen on moniulotteista, ja usein jopa henkilöitynyttä. Oikean osaamisen hyödyntäminen oikeaan aikaan on haastavaa, kun suunnittelu ja tuotanto on ajallisesti pitkä prosessi.”

Siemensillä oli tarvittavan teknologisen osaamisen lisäksi myös työkalut, joilla saatiin selville kriittisimmät kehityskohdat tuotantoprosessissa.
Petri Strengell, Rauten operatiivinen johtaja

Kriittiset haasteet löydettiin yhteistyöllä

 

Rautelaiset halusivat lähteä tehostamaan tuotantotoimintaa ja minimoimaan prosessin suurimmat riskit. Kumppaniksi kehitystyöhön valittiin Siemens.

 

Siemens auttoi Rautetta sekä kehittämään toimintatapojaan että löytämään oikeat työkalut. Petri Strengellin mukaan digitaalinen kaksonen aiotaan ottaa käyttöön myös muissa Rauten projekteissa. 

 

”Siemensillä oli tarvittavan teknologisen osaamisen lisäksi myös työkalut, joilla saatiin selville kriittisimmät kehityskohdat tuotantoprosessissa”, Strengell summaa.

 

Siemensin Digitalization Sales Specialistin Jukka Uotilan mukaan riskisimmät paikat tunnistettiin Siemensin kehittämän Value Hacker -menetelmän avulla.

 

”Linjan suuren fyysisen koon takia kaikkien osioiden toimintaa ei pystytty testaamaan Nastolan tehtaalla ennen asiakkaalle toimitusta. Korkeiksi riskin paikoiksi tunnistettiin ennen toimitusta oleva koekäyttövaihe sekä vasta asiakkaalla tehtävä käyttöönotto. Kun jommassakummassa näissä vaiheissa huomataan virheitä linjan toiminnassa, ollaan jo auttamattomasti myöhässä.”

Value Hacker

  • Siemensin vetämä yhdessä tekemisen menetelmä, jolla ratkotaan asiakkaan liiketoiminnan haasteita.
  • Sopii erityisen hyvin monisyisten haasteiden ratkaisemiseen, joihin liittyy monen eri osaajan yhteistyötä.

Uudet toimintatavat ja sitoutuneemmat osaajat

Strengell summaa projektin keskeisiksi hyödyiksi sen, että oikeiden osaajien lisäksi myös Rauten asiakas, linjaston lopullinen

käyttäjä, saatiin kytkettyä mukaan suunnittelu- ja valmistusprosessiin.

 

”Myös linjan suunnittelun ja valmistuksen parissa työskentelevä oma henkilöstömme on motivoitunutta, kun hyvin järjestellyn kehitystyön ja digitaalisen kaksosen kautta asiantuntijat ovat päässeet tekemään tehokkaammin yhteistyötä.”

 

Projektissa on seuraavana vuorossa testatun linjaston siirto asiakkaan tiloihin. Myös seuraava digitaalista kaksosta

hyödyntävä tehostusprojekti on jo näköpiirissä.

 

”Tämän projektin aikana rautelaisten ymmärrys digitaalisen kaksosen hyödyntämisestä on kasvanut, ja heillä on käytössä

projektin aikana luotu digitaalinen kaksonen. Seuraavassa projektissa me siemensläiset toimimme veturin sijasta tukijoina”,

Siemensin Uotila summaa.

Katso video: Creating Value with Digital Twin (EN)

Siemens-teknologiaratkaisu

Virtuaalinen käyttöönotto:

  • PLCSIM Advanced, SIMIT, NX Mechatronics Concept Designer.

Koneautomaatio: 

  • TIA Portal.
  • SIMATIC: SIMATIC: PLC S7-1517TF (linjataso), PLC S7-1517F (paikkataso), I/O ET200SP, Comfort-sarjan paneelit, IPC 427E Pro.
  • SINAMICS: S120-servokäytöt, 1FK7-servomoottorit.
  • SIRIUS-kytkentä-, valvonta- ja suojauskomponentit.