Energiansäästö vauhtiin ilman suuria alkuinvestointeja

Siemens hakee asiakkaita energiansäästökartoituspalvelun pilottihankkeeseen.

Siemensin sähkökäyttöjen tuotepäälliköt ja sovelluskehittäjät ovat kehittäneet täsmäaseen asiakkaiden energiansäästöpotentiaalin kartoittamiseksi.

 

Kartoitus perustuu taajuusmuuttajasta kerättyyn dataan, joka siirretään Sinamics Connect 300 -data-agentin avulla mindspherepohjaiseen energiansäästösovellukseen. Sovelluksella pystytään tuottamaan valmis energiansäästölaskelma investoinnin takaisinmaksuajan kera asiakkaalle.

 

”Pilottihankkeen tavoitteena on saada automatisoitua koko prosessi datankeruusta energiansäästölaskelman tuottamiseen. Tarkemmat ratkaisumallivaihtoehdot ja investointilaskelmat käydään läpi yhdessä kunkin pilottiasiakkaan kanssa erikseen”, tuotepäällikkö Jukka Varonen sanoo.

 

Vastausten analysointi perustuu asiakkaan todellisen käyttökohteen mukaiseen toimintaan, ei pelkkiin arvioihin tai oletusarvoihin. Näin Siemensillä on mahdollisuus tuoda asiakkaan toimintaan lisäarvoa ja tehokkuutta sekä olla samalla mukana yhteisvastuullisissa talkoissa.

Helppo ottaa käyttöön

 

Kynnys kokeiluun on haluttu pitää mahdollisimman matalana: dataa keräävä laitteisto voidaan yhdistää suoraan Siemensin taajuusmuuttajiin eikä asiakkaan prosesseihin tai järjestelmiin tarvitse tehdä muutoksia.

 

”Käytännössä tuomme valmiin ja yksinkertaisen toteutusratkaisun asiakkaan käyttöön helposti ja vaivattomasti ilman suuria alkuinvestointikustannuksia”, Varonen summaa.

 

Palvelun tarkoitus on auttaa asiakasta hahmottamaan tuotantonsa energiansäästömahdollisuudet ja löytämään rahan arvoisia ratkaisuja. Kartoituksen kerättyä dataa voidaan hyödyntää asiakkaiden energiansäästön jatkuvaan tehostamiseen. Datan avulla nähdään esimerkiksi kannattaisiko asiakkaan moottori vaihtaa paremman hyötysuhteen malliin, ovatko käytöt tarpeettoman isoja käyttökohteeseensa nähden tai miten prosessin säätötekniikkaa voisi hioa.

 

Palvelua on tarkoitus kehittää ja jatkojalostaa lisää yhdessä asiakkaiden kanssa. Sovellusta on mahdollista hyödyntää esimerkiksi tuotannon livedatan seuraamiseen, ennakoivaan kunnossapitoon ja koneoppimiseen.

Kiinnostuitko ratkaisusta? Ota yhteyttä

Jukka Varonen

Ilmasto kiittää uusista moottoreista

Jukka Varonen, sähkökäyttöjen tuotepäällikkö

Ilmastonmuutos ja maapallon tulevaisuus kulutuksen ja kuormituksen osalta koskettavat varmasti meitä jokaista jollain tavalla. Olemme miltei päivittäin erilaisissa valintatilanteissa, joissa joudumme punnitsemaan päätöksiemme aiheuttamia seurauksia. Erityisesti energiansäästön tarve lisääntyy jatkuvasti kaikkialla.

 

Elinkeinoelämän ja kunta-alan vapaaehtoinen energiatehokkuussopimuskausi jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimusten tavoite on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Vaikka aikaa sopimustavoitteiden saavuttamiseen vielä onkin, ei toimenpiteitä kuitenkaan kannata yhtään pitkittää. Vanha sanonta ”aikainen lintu madon nappaa” sopii varsin mainiosti tähän.

 

Energiansäästön käytännön toteutusratkaisu voi tuntua toisinaan liian vaikealta ja monimutkaiselta. Näin ei asian tarvitse kuitenkaan olla. Uudessa energiansäästökartoituksessa toteutus on tehty varsin yksinkertaisesti yhdistämällä taajuusmuuttajan dataa keräävä laitteisto ja valmis laskentamalli energiansäästölaskennasta.

 

Simotics-synkronireluktanssimoottorit ovat yksi keskeisimmistä tuotteista, kun tavoitellaan käyttötekniikkakokonaisuuden energiansäästöä. Ne vastaavat mekaanisilta mitoiltaan standardimoottoreita, mutta ovat hyötysuhteeltaan huomattavasti parempia kuin vastaavat IE4-hyötysuhdeluokan moottorit. Moottorit on optimoitu toimimaan yhdessä Sinamics-taajuusmuuttajien kanssa.

 

Moottoreista on jo positiivisia asiakaskokemuksia. Esimerkiksi asiakkaamme Lämpö Korpela säästi merkittävästi energiaa ja rahaa päivittäessään vanhat moottorit ja taajuusmuuttajat Simotics- ja Sinamics-tuotteisiin. Kertyneet säästöt kasvattavat kilpailukykyä, ja ilmasto kiittää.

 

Puhtaampi tulevaisuus vaatii jatkuvaa tuotekehitystä. Meillä siemensläisillä on sydämen asiana luoda ja kehittää uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tervetuloa talkoisiin!