Energiansäästö vauhtiin ilman suuria alkuinvestointeja

Siemens hakee asiakkaita uuden energiansäästökartoituspalvelun pilottihankkeeseen.

Sähkökäyttöjen tuotepäälliköt Jukka Varonen ja Pyry-Pekka Lehto sekä sovelluskehittäjä Joonas Leonsaari Siemensiltä ovat kehittäneet yhdessä täsmäaseen asiakkaiden energiansäästöpotentiaalin kartoittamiseksi.

 

”Olemme päässeet nyt pilottivaiheeseen! Haemme energiansäästöstä kiinnostuneita käyttötekniikan asiakkaita kokeilemaan laitteistoa moottorien ja taajuusmuuttajien hyötysuhteen optimointiin”, Lehto kertoo.

 

Tietoa arvailujen sijaan

Kartoitus perustuu taajuusmuuttajasta kerättyyn dataan, joka siirretään Sinamics Connect 300 -data-agentin avulla mindspherepohjaiseen energiansäästösovellukseen. Sovelluksella pystytään tuottamaan valmis energiansäästölaskelma investoinnin takaisinmaksuajan kera asiakkaalle.

 

”Pilottihankkeen tavoitteena on saada automatisoitua koko prosessi datankeruusta energiansäästölaskelman tuottamiseen. Tarkemmat ratkaisumallivaihtoehdot ja investointilaskelmat käydään läpi yhdessä kunkin pilottiasiakkaan kanssa erikseen”, Varonen sanoo.

 

”Vastausten analysointi perustuu asiakkaan todellisen käyttökohteen mukaiseen toimintaan, ei pelkkiin arvioihin tai oletusarvoihin. Näin meillä on mahdollisuus tuoda asiakkaan toimintaan lisäarvoa ja tehokkuutta sekä olla samalla mukana yhteisvastuullisissa talkoissa”, Lehto lisää.

Vastausten analysointi perustuu asiakkaan todellisen käyttökohteen mukaiseen toimintaan, ei pelkkiin arvioihin tai oletusarvoihin. Näin meillä on mahdollisuus tuoda asiakkaan toimintaan lisäarvoa ja tehokkuutta sekä olla samalla mukana yhteisvastuullisissa talkoissa.
Sähkökäyttöjen tuotepäällikkö Pyry-Pekka Lehto

Helppo ottaa käyttöön

Kynnys kokeiluun on haluttu pitää mahdollisimman matalana: dataa keräävä laitteisto voidaan yhdistää suoraan Siemensin taajuusmuuttajiin eikä asiakkaan prosesseihin tai järjestelmiin tarvitse tehdä muutoksia.

 

”Käytännössä tuomme valmiin ja yksinkertaisen toteutusratkaisun asiakkaan käyttöön helposti ja vaivattomasti ilman suuria alkuinvestointikustannuksia”, Varonen summaa.

 

Palvelun tarkoitus on auttaa asiakasta hahmottamaan tuotantonsa energiansäästömahdollisuudet ja löytämään rahan arvoisia ratkaisuja.

 

”Kartoituksen jälkeen voimme hyödyntää kerättyä dataa asiakkaiden energiansäästön jatkuvaan tehostamiseen. Datan avulla näemme esimerkiksi, kannattaisiko asiakkaan moottori vaihtaa paremman hyötysuhteen malliin, ovatko käytöt tarpeettoman isoja käyttökohteeseensa nähden tai miten prosessin säätötekniikkaa voisi hioa”, Lehto havainnollistaa.

 

Palvelua on tarkoitus kehittää ja jatkojalostaa lisää yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

”Mahdollisuuksia on vaikka mihin. Sovellusta voisi hyödyntää esimerkiksi tuotannon livedatan seuraamiseen, ennakoivaan kunnossapitoon ja koneoppimiseen”, Leonsaari ideoi.

Kiinnostuitko ratkaisusta?

Ota yhteyttä

Ilmasto kiittää uusista moottoreista

Jukka Varonen, sähkökäyttöjen tuotepäällikkö

Ilmastonmuutos ja maapallon tulevaisuus kulutuksen ja kuormituksen osalta koskettavat varmasti meitä jokaista jollain tavalla. Olemme miltei päivittäin erilaisissa valintatilanteissa, joissa joudumme punnitsemaan päätöksiemme aiheuttamia seurauksia. Erityisesti energiansäästön tarve lisääntyy jatkuvasti kaikkialla.

 

Elinkeinoelämän ja kunta-alan vapaaehtoinen energiatehokkuussopimuskausi jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimusten tavoite on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä jatkuvasti parempaan energiatehokkuuteen. Vaikka aikaa sopimustavoitteiden saavuttamiseen vielä onkin, ei toimenpiteitä kuitenkaan kannata yhtään pitkittää. Vanha sanonta ”aikainen lintu madon nappaa” sopii varsin mainiosti tähän.

 

Energiansäästön käytännön toteutusratkaisu voi tuntua toisinaan liian vaikealta ja monimutkaiselta. Näin ei asian tarvitse kuitenkaan olla. Uudessa energiansäästökartoituksessa toteutus on tehty varsin yksinkertaisesti yhdistämällä taajuusmuuttajan dataa keräävä laitteisto ja valmis laskentamalli energiansäästölaskennasta.

 

Simotics-synkronireluktanssimoottorit ovat yksi keskeisimmistä tuotteista, kun tavoitellaan käyttötekniikkakokonaisuuden energiansäästöä. Ne vastaavat mekaanisilta mitoiltaan standardimoottoreita, mutta ovat hyötysuhteeltaan huomattavasti parempia kuin vastaavat IE4-hyötysuhdeluokan moottorit. Moottorit on optimoitu toimimaan yhdessä Sinamics-taajuusmuuttajien kanssa.

 

Moottoreista on jo positiivisia asiakaskokemuksia. Esimerkiksi asiakkaamme Lämpö Korpela säästi merkittävästi energiaa ja rahaa päivittäessään vanhat moottorit ja taajuusmuuttajat Simotics- ja Sinamics-tuotteisiin. Kertyneet säästöt kasvattavat kilpailukykyä, ja ilmasto kiittää.

 

Puhtaampi tulevaisuus vaatii jatkuvaa tuotekehitystä. Meillä siemensläisillä on sydämen asiana luoda ja kehittää uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tervetuloa talkoisiin!