Mika Laakso

Isojen unelmien äärellä

Q Powerin Marko Niskanen, Eero Paunonen ja Anni Alitalo kehittävät biometanoinnista Suomelle seuraavaa kansainvälistä menestystarinaa.

Alussa oli suo, mikrobit ja Erkki. Tarkemmin sanottuna Tammelan Torronsuo ja Luonnonvarakeskuksessa työskentelevä professori Erkki Aura, joka keksi vuonna 2007 kokeilla, voisivatko suossa elävät mikrobit tuottaa vedystä ja hiilidioksidista biometaania.

Kun suosta otettu mikrobinäyte alkoi kuplia metaanin merkiksi, Aura innostui ja alkoi tutkia aihetta lisää mikrobiologisiin prosesseihin erikoistuneen tohtori Anni Alitalon ja agroteknologiaan soveltuvaa konetekniikkaa opiskelevan Marko Niskasen kanssa.

Vuosien työn tuloksena tiimi onnistui kehittämään uudenlaisen bioreaktorin, jossa syntyvää biometaania voidaan käyttää hiilineutraalina polttoaineena esimerkiksi kaasuautoissa. Erikoisvalmisteinen reaktorikontti on nyt valmis kaupalliseen levitykseen, ja sitä on pilotoitu muun muassa ST1:n biojalostamolla hyvin tuloksin.

”Tämä on aito, suomalainen innovaatio. Tuottamallamme biometaanilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä siten, ettei ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä lisäänny”, Alitalo kertoo.

Tämä on aito, suomalainen innovaatio. Tuottamallamme biometaanilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä siten, ettei ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrä lisäänny.
Anni Alitalo

Parempaa tulevaisuutta rakentamassa

Kun ilmastotyölle omistautuneet yrittäjät Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta kuulivat uudenlaisesta reaktorista, he ostivat Luonnonvarakeskukselta innovaatioon liittyvät patentit ja perustivat Qvidja Kraft -bioenergiayhtiön, jonka palvelukseen myös Erkki Aura, Anni Alitalo ja Marko Niskanen siirtyivät.

Syksyllä 2019 teknologian kehitystyö oli edennyt siihen vaiheeseen, että ratkaisut olivat valmiita kaupallistettavaksi. Liiketoiminta ja siihen liittyvät patentit siirrettiin kansainvälistä liiketoimintaa varten perustettuun Q Power -yhtiöön, jonka toimitusjohtajana aloitti Empowerilla pitkän uran tehnyt Eero Paunonen.

Paunosta, Alitaloa ja Niskasta yhdistää palo ilmastonmuutoksen torjuntaan.

”On hyvin vaikea keksiä tärkeämpää syytä lähteä joka aamu töihin”, Paunonen toteaa.

”Suurin motivaattorini ovat konkreettiset teot ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Perheessäni on pieniä lapsia, ja haluan olla rakentamassa heille omalta osaltani parempaa tulevaisuutta”, Alitalo kertoo.

”Myös minä pidän siitä, että työni jälki on hyvin konkreettista. Ongelmien ratkaiseminen on vahva ajuri työssäni ja tekee siitä hyvin mielekästä”, Niskanen pohtii.

Skaalautuva tuoteperhe

Alkuvaiheessa reaktoreiden ohjelmoinnissa käytettiin Siemensin Logo!-sarjan logiikoita, jotka on tarkoitettu yksinkertaisten ohjausten, kuten esimerkiksi taloautomaation, tekemiseen.

”Logo taipui kustannustehokkaasti moneen. Hintaansa nähden sillä pystyi tekemään paljon asioita. Taisimme jopa viedä sen jossain vaiheessa aika äärirajoille, kun siinä oli kaikki mahdolliset laajennuspalikat kiinni”, Niskanen muistelee huvittuneena.

”Joo, hyödynsimme sitä kyllä kovasti”, Alitalo naurahtaa.

Nykyään bioreaktoreiden ohjelmointi tehdään TIA Portal -ympäristössä Simatic S7-1500 -sarjan logiikoille. WinCC-keskusvalvomo ja WinCC Smart Server -sovellus mahdollistavat prosessin ohjauksen etänä eri päätelaitteilta.

”Siemensin tuoteperhe tukee skaalautuvuutta. Tavoitteenamme on kansainvälinen menestys, ja automaatio on siinä aivan keskeisessä roolissa, sillä se mahdollistaa keskitetyn prosessin operoinnin, vaikka teknologia on hajasijoitettuna eri puolilla maailmaa”, Paunonen kertoo.

”Etäohjaus on paitsi tehokasta myös ilmaston kannalta hyvä asia. Haluamme kaikissa tekemisissämme panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan”, Alitalo huomauttaa.

Siemensin tuoteperhe tukee skaalautuvuutta. Tavoitteenamme on kansainvälinen menestys, ja automaatio on siinä aivan keskeisessä roolissa. 
Eero Paunonen

Teollisuuden sivuvirrat kiinnostavat

Q Powerin tavoitteena on aloittaa megawattiluokan reaktoritoimitukset vuoden 2020 aikana.

”Keskustelemme parhaillaan useista teollisen mittakaavan kohteista, joiden prosesseissa syntyy hiilidioksidipäästöjä. Myös muut sivuvirrat kiinnostavat, sillä analysoimme materiaaleja hyötykäytön näkökulmasta. Käytännössä kohderyhmäämme kuuluvat siis kaikki teolliset toimijat, biokaasun ja uusiutuvan energian tuottajat sekä meri- ja maakuljetusyritykset, jotka haluavat tehdä työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi”, Paunonen toteaa.

Tulevaisuutta ajatellen yrityksessä toivotaan yhteiskunnallisilta päättäjiltä pitkänäköisiä ratkaisuja.

”Hiilidioksidipäästöille pitäisi asettaa sekä EU:n että valtion tasolta riittävä hinta, jotta hiilidioksidin talteenoton ja jatkohyödyntämisen edellyttämät investoinnit tulisivat houkuttelevammiksi”, Paunonen sanoo.

”Jos hiilidioksidille löytyy riittävä hinta, myös ratkaisut löytyvät”, Alitalo lisää.

Teksti ja kuvat: Päivi Lukka

Q Power

 • Auttaa yrityksiä varastoimaan, uusiokäyttämään sekä tuottamaan uusiutuvaa energiaa.
 • Palvelut: biometanointi, kaasutus ja synteesikaasun jalostus.
 • Tuotantolaitos ja laboratorio sijaitsevat Paraisilla Qvidjan tutkimustilalla.
 • Noin 10 työntekijää.
 • Yrityksessä kehitetyille teknologioille on hankittu liki 50 patenttia mm. Euroopassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä.

Reaktorikontin teknologiaratkaisu

 • TIA Portal v15 -ohjelmointiympäristö
 • Simatic S7-1500 -logiikka
 • Hajautettu I/O: ET 200SP
 • WinCC-keskusvalvomo
 • Comfort Panel
 • WinCC Smart Server paneeleiden etäkäyttöä varten
 • Reaktorikonttien automaatiosta vastaavat Siemensin ratkaisupartnerit (Solution Partner) Asitek Oy ja Insta Automation Oy.