Marioff luottaa Siemensin kahdennettuun ohjaukseen 

Simatic S7-1500R on meriliikenteen turvallisuusvaatimukset täyttävä ratkaisu.
Lue lisää teollisuuden menestystarinoita

Tilaa uutiskirje

Oli kyse sitten rahti- tai matkustajaliikenteestä, turvallisuus on edellytys koko merenkulkualan jatkuvuudelle. Suomalainen Marioff toimii turvallisen meriliikenteen aallonharjalla. Yhtiön päätuote on HI-FOG®-vesisumusammutusjärjestelmä, joka tukahduttaa palon käyttäen merkittävästi vähemmän vettä verrattuna perinteisiin sprinklerijärjestelmiin.  

 

Ympäristöystävällinen vesisumu soveltuu moniin kohteisiin, joissa on aiemmin käytetty perinteistä sprinklerijärjestelmää tai esimerkiksi kaasusammutusjärjestelmiä. Vaikka sprinkleri käynnistyisi, vesisumu ei pilaa hyttiä tai konehuonetta.

 

”Risteilijöillä paino on merkittävä tekijä teräsputkiston ja siinä olevan veden vuoksi. Lisäksi vesisumu on tehokkaampi kuin perinteinen vesi. Sumu jäähdyttää ja syrjäyttää happea, mutta sammutettava tila pysyy ihmiselle hengityskelpoisena”, kertoo suunnittelupäällikkö Juha Koivisto Marioffilta.  

 

Marioffin perustajan Göran Sundholmin kaupallistama vesisumu on levinnyt kaikkialle maailmaan noin 30 vuodessa. Tänä päivänä Marioffin ratkaisuille riittää kysyntää sekä meriliikenteessä että kuivalla maalla aina loistoristeilijöistä palvelinkeskuksiin ja voimalaitosten turbiinikeskuksiin.  

 

”Risteilyalukset ovat iso asiakassegmentti. Suojelemalla matkustajia ja miehistöä suojellaan myös telakoiden ja varustamoiden liiketoiminnan jatkuvuutta”, Koivisto mainitsee.

Suojelemalla matkustajia ja miehistöä suojellaan myös telakoiden ja varustamoiden liiketoiminnan jatkuvuutta.
Juha Koivisto, Marioff

Yhdenmukaistaminen toi tulosta

Koivisto luotsaa 12 hengen suunnittelutiimiä, jonka työpöydällä voi olla samanaikaisesti noin sata erilaista projektia. Kun Koivisto aloitti Marioffilla vuonna 2017, projektien toteutukset vaihtelivat keskenään ja niissä hyödynnettiin useiden eri valmistajien logiikoita, releohjauksia ja sulautettuja järjestelmiä.

 

”Aiempiin järjestelmiin liittyi erilaisia haasteita, kuten järjestelmän fyysinen koko, ohjelmoitavuus ja muokattavuus. Myös toteutus saattoi muuttua merkittävästi projektien välillä, mikä ei ole tehokasta ja asettaa haasteita myös tuoteturvallisuuden ylläpidolle”, Koivisto kertoo kehityskohteista.

 

Koivisto halusi selkeyttää palettia palanen kerrallaan. Osana projektien yhdenmukaistamista Marioff lopetti muiden kuin Siemensin logiikkojen käytön.

 

”Olemme rakentaneet pumppujen ja kenttälaitteiden ohjauksen pitkälti Siemensin automaatioon luottaen. Keskittämisen etuina ovat muun muassa ohjelmistokehityksen sujuvuus, laitteiden liitettävyys ja hardware-suunnittelussa komponenttien tunteminen. Olemme pystyneet TIA Portalilla suoraviivaistamaan ja keskittämään laajempienkin projektien kehitystyötä sekä toimituksia.”

 

Projektien yhdenmukaistaminen on tuottanut tulosta, mikä näkyy muun muassa suunnitteluajan lyhentymisenä ja toimitusajoissa, sekä toimitettujen järjestelmien muuttumisena projektikohtaisista tuotetyyppisiin ratkaisuihin. 

 

”Paketti näyttää hyvältä tällä hetkellä. Kaikki tuotteet noudattavat samaa linjaa.”

 

”Yhdenmukaistamisen myötä isommatkin projektit menevät mukavasti eteenpäin, eikä jokaisen suunnittelijan tarvitse olla PLC-ekspertti”, Koivisto jatkaa. 

 

 

Keskittämisen etuina ovat muun muassa ohjelmistokehityksen sujuvuus, laitteiden liitettävyys ja hardware-suunnittelussa komponenttien tunteminen.
Juha Koivisto, Marioff

Tiukat turvallisuusvaatimukset

Meriliikenteessä on tiukat turvallisuusvaatimukset. Ratkaisevassa asemassa vaatimusten määrittelyssä ovat luokituslaitokset, jotka toimivat meriliikenteen katsastuslaitoksina. Luokituslaitokset luokittavat laivan, mikä vaikuttaa muun muassa aluksen vakuutusarvoon. Yksi Marioffia koskeva vaatimus liittyy risteilyalusten sprinklerijärjestelmien ohjaukseen.

 

”Kohteissa, joissa ulkopuolinen apu ei ole mahdollista tai on erityisen kaukana ja hitaasti saatavilla, on vaatimuksena redundanttisuus. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi mikä tahansa alus tai vaikkapa voimalaitos”, Koivisto selventää.

 

CPU- eli prosessoritasolla redundanttisuus toteutetaan niin, että PLC:t eli ohjelmoitavat logiikat ovat kahdennettuja. Molemmat PLC:t käsittelevät samaa dataa ja ohjelmaa rinnakkain. Jos yksi CPU kaatuu, toinen CPU ylläpitää prosessia.

 

Aluksi Marioff käytti järeää Simatic S7-400H:ta, kunnes markkinoille tuli paremmin tarpeita vastaava Simatic S7-1500R. Marioff otti sen käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

 

”S7-1500R oli meille riittävä, sillä S7-400H sisältää ominaisuuksia, joita emme tarvitse. Ohjelmointi TIA-ympäristössä yhtenäistää suunnittelijoiden käyttämät työkalut ja projektin kaikki automaatiojärjestelmät pystytään ohjelmoimaan yhdessä työkalussa.”

 

Yksi ratkaiseva tekijä oli tilan tarve, sillä 1500R-järjestelmä on fyysisesti paljon pienempi. Erillistä PLC-kaappia ei enää tarvita. 

 

Fyysisen turvallisuuden lisäksi myös digitaalinen turvallisuus on noussut merenkulkualalla korkeaksi prioriteetiksi.

 

”Tietoturvallisuus on tullut vaatimukseksi myös globaalin merenkulun järjestön IMO:n ja eri luokituslaitosten puolelta. Uusimmilla Siemensin ohjauksilla pystymme paremmin vastaamaan automaatiojärjestelmien tietoturvavaatimuksiin”, Koivisto kertoo. 

Uusimmilla Siemensin ohjauksilla pystymme paremmin vastaamaan automaatiojärjestelmien tietoturvavaatimuksiin.
Juha Koivisto, Marioff

Marioff Corporation Oy 

Päätoimipaikka: Vantaa

Perustamisvuosi: 1985

Työntekijämäärä: noin 500

Päätuote tai -palvelu: Korkeapainevesisumusammutusjärjestelmät ja niihin liittyvät elinkaaripalvelut. 

Kohti virtuaalista tehdastestiä?

Tuotekehitys ja projektityön jatkuva kehittäminen koetaan Marioffilla ratkaisevaksi kilpailutekijäksi. Koiviston tiimissä mietitäänkin jo seuraavia kehitysaskelia. Koivisto on hahmotellut mielessään digitalisaation hyödyntämistä tavalla, joka veisi projektitoteutusten testauksen aivan uudelle tasolle.

 

”Tällä hetkellä me viemme kaikki kaapit tehtaalle testattavaksi. Digitaalinen kaksonen jättäisi fyysisen testausvaiheen pois, mikä mahdollisesti vähentäisi myös virheitä. Koko järjestelmä testataan aina laivalla, joten fyysisen tehdastestin hoitaminen digitaalisesti olisi houkutteleva vaihtoehto.”

 

Koiviston mukaan digitaalinen kaksonen voisi jonain päivänä olla todellisuutta.  

 

"Runko virtuaalisen tehdastestin tekemiseen on jo olemassa. Olemme kehittäneet pumppuyksiköiden simulointia yhteistyössä Siemensin kanssa."

 

Kehittämistä ei kuitenkaan tehdä vauhtisokeasti, joten suunnitelmien kanssa edetään hiljalleen.

 

”Tulevaisuus näyttää”, Koivisto päättää. 

 

Teksti: Ville Paso

Kuvat: Ville Paso ja Marioff

Siemens-teknologiaratkaisu

• CPU-tason redundanssi voidaan toteuttaa S7-1500-tuotesarjassa R- tai H-sarjan laitteilla. Valinta sarjojen välillä tehdään käytettävyys- ja suorituskykyvaatimuksien perusteella.

• R-sarjassa CPU:iden välinen synkronointi toteutetaan Profinetin kautta ja H-sarjassa erillisten synkronointimoduulien avulla.

• Molemmissa sarjoissa redundanssi toteutuu myös kenttäväylätasolla. Profinet MRP -teknologian ansiosta ratkaisu kestää esimerkiksi kenttäväyläkaapelin katkeamisen yhdestä kohdasta.

• Redundanttiset CPU:t konfiguroidaan TIA Portalissa samalla tavalla kuin vakio-CPU:t. TIA Portal huolehtii lähes täysin redundanttisuudesta, jolloin erikoisohjelmointiosaamisen tarve minimoituu.

• Redundanttisesta H-sarjasta löytyy myös turva-CPU 1518HF-4 PN.