Keijo Hytönen, Chempolis

Puhdasta tulevaisuutta uudistuvilla raaka-aineilla

Chempolis vastaa ilmastonmuutoksen torjuntaan biojalostamo-osaamisellaan. 

Kuvankauniin Oulujoen yläjuoksulla Oulun Sanginsuussa sijaitsee teollisuuslaitos, joka toimi aiemmin lääketehtaana. Tänä päivänä siellä kehitetään lääkkeitä globaalien ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on vähentää ympäristön kuormitusta, lisätä hyvinvointia ja tehdä maailmasta entistä vihreämpi.

 

Ratkaisevassa roolissa on lignoselluloosa, mutta mitä se tarkalleen ottaen on?

 

”Lignoselluloosalla tarkoitetaan kasvin biomassaa,joka koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Chempoliksen teknologialla voidaan valmistaa lignoselluloosapohjaisista raaka-aineista biopolttoaineita, erilaisia kuitutuotteita ja lukuisia biokemikaaleja”, kehitysjohtaja Keijo Hytönen Chempoliksesta esittelee.

 

Chempolis haluaa olla edelläkävijä uusiutuvien raaka-aineiden tehokkaassa hyödyntämisessä. Biomassapohjaisia tuotteita valmistetaan raaka-aineista, jotka eivät sovellu ravinnonlähteeksi. Näin käytössä olevat peltoalat hyödynnetään entistä tehokkaammin. Oulussa kehitetty teknologia pystyy hyödyntämään muun muassa maataloustähteitä ja jalostamaan niistä arvokkaita tuotteita polton sijaan.

 

”Esimerkiksi Intiassa hävitetään polttamalla vuosittain noin 32 miljoonaa tonnia olkea, joka riittäisi sadan Chempoliksen biojalostamon raaka-aineeksi ja vähentäisi samalla paikallista ilman saastumista sekä lisäisi hyvinvointia luomalla työpaikkoja”, Chempoliksen avainasiakkuuspäällikkö Sofia Kajan kuvailee.

 

Myös toinen Kajanin mainitsema esimerkki tulee Intiasta, joka on ajankohtainen kohdemaa Chempolikselle.

 

”Jos maatalousbiomassaa käytettäisiin tekstiilikuitujen tuottamiseen polttamisen sijasta, pelkästään Delhin alueen peltojen kuitumäärä voisi korvata 50 prosenttia maailman puuvillan tuotannosta.”

Biojalostamo Intiaan

 

Vuonna 1995 perustettua yritystä työllistävät tällä hetkellä erilaiset asiakasprojektit, asiakaskoeajot ja investointiprojekti Oulun biojalostamolla. Chempoliksella on Fortumin kanssa yhteistyösopimus, jonka puitteissa se tuottaa koeajoja ja suunnittelupalveluita kaupallisiin biojalostamohankkeisiin.

 

”Rakennamme tällä hetkellä yhdessä Fortumin sekä Intian valtion omistaman öljy-yhtiön NRL:n kanssa Intiaan ensimmäistä Chempoliksen teknologiaan perustuvaa biojalostamoa, joka tulee tuottamaan bambusta bioetanolia, biokemikaaleja ja energiaa, Sofia Kajan kertoo.

 

Koillis-Intian Assamiin nousevan biojalostamon rakennustyöt ovat tällä hetkellä käynnissä.

 

”Lisäksi myimme viime vuonna yhden teknologialisenssin Eurooppaan”, Kajan jatkaa.

Jatkuvaa kehittämistä

Oulun biojalostamolla tehdään jatkuvasti kehitys- ja laajennustyötä. Viimeisintä mittavaa investointiprojektia viimeistellään parhaillaan. Projektiin kuului automaatiojärjestelmän vaihdos, kun vanha järjestelmä korvattiin Simatic PCS 7

-prosessinohjausjärjestelmällä.

 

Chempolis halusi täysverisen ohjausjärjestelmän, jonka osaajia löytyisi paitsi Oulusta myös maailmalta.

 

”PCS 7 on yleisesti teollisuudessa käytetty järjestelmä, jolloin sen käyttäminen myös asiakasprojekteissa on hyvinkin varteenotettava vaihtoehto”, Keijo Hytönen kertoo.

 

Biojalostamon automaatioastetta haluttiin nostaa viemällä prosessinohjausta aikaisempaa pidemmälle. Tavoitetta on tukenut käteväksi koettu Siemensin sekvenssityökalu ja standardoidut kirjastot. Standardikirjastoja käytettäessä prosessin muutokset ja järjestelmän ylläpito on helppoa.

 

Chempoliksen edustamalla toimialalla on tiukat raportointivaatimukset. PCS 7 -järjestelmä auttaa myös ympäristö- ja laatuvaatimuksien täyttymisessä sekä niiden tarkkailussa.

 

”Velvoitetarkkailut voidaan suorittaa ja raportoida jatkossa entistä tehokkaammin. Myös asiakkaille tuotettujen koeajojen laatuvaatimusten tarkkailu, seuranta ja raportointi saadaan toteutettua tulevaisuudessa entistä tarkemmin”, Hytönen toteaa.

 

Mittavien uudistusten aikaansaaminen vaatii taakseen toimivan verkoston. Migraation toteutti paikallinen Siemens Solution Partner PCS-Engineering Oy, joka on Chempolikselle tuttu yhteistyökumppani jo aiemmista hankkeista. PCS:n osaajat varmistivat, että käyttöönottovaihe saatiin pidettyä lyhyenä ja tehokkaana. Käyttöhenkilökunnan ottaminen mukaan projektiin jo suunnitteluvaiheessa edesauttoi projektin läpivientiä. Myös aikataulu piti.

 

”PCS-Engineeringin kokemus PCS 7 -järjestelmästä ja moottoriohjausjärjestelmistä oli oleellinen tekijä projektin läpiviennin kannalta”, Keijo Hytönen kuvailee.

Teksti ja kuvat: Ville Paso

Haastatteluajankohta: 2021

Katso asiakastarinan videoversio vuodelta 2022

 

Chempolis Oy 

  • Päätoimipaikka: Oulu
  • Perustamisvuosi: 1995
  • Työntekijämäärä: 41
  • Liikevaihto: 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2020
  • Päätuote tai -palvelu: Biojalostusteknologian lisensointi ja asiantuntijapalvelut.

Siemens-teknologiaratkaisu

  • Simatic PCS 7 -automaatiojärjestelmä ja Process Historian -tiedonkeruu
  • Simocode -moottorinohjausjärjestelmä
  • Sinamics G120C -taajuusmuuttajat
  • Sirius-turvatuotteet 

Lue lisää