Suomen ensimmäiset koneturvallisuuspartnerit sertifioitiin 

Apex Automation ja Comatec Automation läpäisivät Siemensin ja TÜV SÜD:n Safety Solution Partner -sertifiointiohjelman.  
Kysy lisää asiantuntijalta:

Janne Niemeläinen

Apex Automation Oy ja Comatec Automation Oy ovat Siemensin ensimmäiset sertifioidut koneturvallisuuspartnerit (Safety Solution Partner) Suomessa. Partneriyritysten läpikäymä kansainvälinen sertifiointiohjelma koostui Siemensin järjestämistä työpajoista ja Technischer Überwachungsvereinin (TÜV SÜD) serifiointikokeesta. 

 

TÜV SÜD on riippumaton kansainvälinen tarkastuslaitos, jonka koneturvallisuussertifioinnin on läpäissyt Suomessa vain harva toimija. Sertifiointiin johtaneet työpajat ja koe järjestettiin vuoden 2021 aikana. 

 

”Sertifioinnin aikana osallistujien tietämystä testattiin monipuolisesti. Sertifikaatti todentaa, että henkilö tuntee sekä turvallisuutta koskevan sääntelyn että tekniikan ja järjestelmäarkkitehtuurin”, Siemensin turvaratkaisuista vastaava asiantuntija Janne Niemeläinen toteaa.

Sertifikaatti lisää asiakkaidemme luottamusta siitä, että Apex Automation on koneturvallisuuden vahva ammattilainen.
Jukka Muuraiskangas, Apex Automation 

Sertifioinnin suorittaneet Jukka Muuraiskangas ja Jussi Purtilo kertovat, että työpajat vahvistivat heidän käsitystään erityisesti siitä, kuinka tärkeää on tehdä riskinarviointia jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Työpajat tarjosivat osallistujille myös uusia näkökulmia eri ohjelmointi- ja testaustyökaluista, dokumentaatiosta sekä turvajärjestelmän määrityksistä. 

 

Edellytyksenä sertifikaatin suorittamiselle oli kolmen vuoden työkokemus vähintään kahden eri turvatekniikan projektin parissa. Apex Automationilla projekti-insinöörinä työskentelevä Muuraiskangas kiteyttää, että sertifikaatilla varmistettiin oma asiantuntijuus koneturvallisuusasioissa.

 

”Työpajaan osallistuminen antoi hyvän käsityksen, miten ja mihin tarkoitukseen ohjelmistotyökaluja voidaan käyttää. Vaikka ohjelmat olivat pääosin ennalta tuttuja, työpaja tarjosi niiden hyödyntämiseen uusia tapoja ja rutiinia”, Muuraiskangas kertoo Safexpertilla ja TIA Selection Tool -ohjelmistolla toteutetuista tehtävistä.

Suunnitteluinsinööri Jussi Purtilo Comatec Automationilta kuvailee työpajoihin osallistumista monella tapaa hyödylliseksi kokemukseksi.

 

”Vaatimustaso oli mielestäni sopiva. Tehtävien suorittamiseen vaikutti huomattavasti omat ammatilliset lähtökohdat ja aihealuekohtainen osaaminen. Osassa tehtäviä käsiteltiin itselle uudempia asioita ja osassa vastaavasti oltiin lähempänä omaa työnkuvaa”, Purtilo toteaa.

 

”Riskienarvioinnista avautui uusia ajattelumalleja, jotka tukevat suunnittelua uusissa projekteissa. Hyödyllistä tietoa oli myös syventävä katselmus standardeihin. Työpajojen myötä turvasuunnittelun ohjelmistotyökalut, kuten TIA Portal, tulevat entistä enemmän omaan käyttööni”, Purtilo jatkaa.

 

Sekä Muuraiskangas että Purtilo uskovat, että sertifikaatti lisää asiakkaiden luottamusta sen suorittaneita ammattilaisia kohtaan.

 

”Kun pidämme suunnittelun lähtökohtina turvallisuuden ja käytettävyyden, asiakas tietää saavansa meiltä luotettavan ja parhaan mahdollisen ratkaisun", Purtilo sanoo.

Sertifikaatti kertoo, että toimitamme toimivan ja turvallisen ratkaisun.
Jussi Purtilo, Comatec Automation

Turvallinen kone on myös tuottava

”On hyvä, että ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota turvallisuuteen monessa eri portaassa koneen koko elinkaaren ajan. Nyt Siemensillä on tarjota entistä vahvempaa osaamista partnereiden kautta”, Siemensin turvaratkaisuista vastaava asiantuntija Janne Niemeläinen toteaa.

 

Koneturvallisuuteen liittyy monia näkökulmia, joista tärkein on henkilöturvallisuus. Direktiivit, lait ja standardit on pakko huomioida, eikä vaatimuksia voida sivuuttaa. Toisaalta huolellisesti suunnitellut turvaratkaisut tuottavat monia taloudellisia hyötyjä, kuten parantavat tuottavuutta, lisäävät käytettävyyttä ja turvaavat investointeja. 

 

”Turvallinen kone on loppukädessä myös taloudellisesti tuottavampi. Jo Siemensin perustaja Werner von Siemens sanoi aikoinaan, että onnettomuuksien ehkäisy on sekä inhimillinen velvoite että taloudellinen tukipilari”, Niemeläinen summaa.

 

Apex Automation Oy

Toimipaikat: Kokkola ja Vaasa

Perustamisvuosi: 1993

Työntekijämäärä: 56

Liikevaihto: 5,9 miljoonaa euroa

Päätuote tai -palvelu: Automaatio- ja sähkösuunnittelu.

www.apexautomation.fi

Comatec Automation Oy

Toimipaikat: Imatra, Lappeenranta ja Tampere

Perustamisvuosi: 1994

Työntekijämäärä: 60

Liikevaihto: 6 miljoonaa euroa

Päätuote tai -palvelu: Teollisuusautomaatio ja IOT-ratkaisut sekä teollisuuden suunnittelupalvelut ja ylläpitotyöt.

Lue lisää aiheesta

Asiakastarinat