Kohti turvallisempaa ja tuottavampaa sahausta

UPM-Kymmenen hankkima automaatiojärjestelmä mahdollistaa tuotannon jatkuvan parantamisen käyttäjien ehdoilla.
Lue lisää teollisuuden menestystarinoita

Tilaa uutiskirje

Sahateollisuuden pitkän aikavälin näkymät ovat valoisat. Sekä Suomessa että maailmalla hiilijalanjälkeä pyritään vähentämään lisäämällä puun osuutta julkisessa rakentamisessa, mikä kasvattaa sahatavaran kysyntää. Positiivinen vire mahdollistaa myös sahojen kehittämisen entistä tuottavimmiksi ja turvallisimmiksi. 

 

Lappeenrannassa sijaitseva UPM Kaukaan saha on yksi Euroopan suurimpia mäntysahoja, jonka vuosittainen tuotantokapasiteetti on 380 000 kuutiota. Kaukaan sahalla on otettu rohkeasti käyttöön uutta teknologiaa, jonka avulla puuraaka-ainetta voidaan hyödyntää aiempaa tarkemmin ja tehokkaammin. Viimeisimpiin hankkeisiin kuuluu keskusvalvomotason automaatiouudistus.

 

”Meillä oli käytössä kaksi eri automaatiojärjestelmää dimensiolajittelussa ja rimoituksessa. Järjestelmät olivat teknisesti jo vanhoja, minkä vuoksi toiminnallisuuden ja varaosien saannin kanssa alkoi olla haasteita”, kertoo UPM Kaukaan sahan johtaja Antti Waajakoski

 

Toteuttajaksi valikoitui OT-Control ja valvomojärjestelmäksi Simatic WinCC Open Architecture (OA).

 

”Meillä oli tiedossa OT-Controlin hyvä laatu ja kyky palvella pitkäjänteisesti esimerkiksi antamalla teknistä tukea paikallisesti”, Waajakoski taustoittaa. 

 

 

 

 

Valintana uusin teknologia 

OT-Controlin toimitusjohtaja Jukka Pakarinen toteaa, että WinCC OA:n ominaisuudet vastasivat UPM:n nykyisiä tarpeita ja tarjosivat mahdollisuuksia kehitystyölle myös jatkossa.

 

”Meillä on sellainen tyyli, että tarjoamme asiakkaalle uusinta saatavilla olevaa teknologiaa. Automaatioinvestointien tahti pyrkii vain kiihtymään, minkä vuoksi on tärkeää varmistaa, ettei ratkaisu ehdi vanhentua heti valmistuessaan.”

 

Pakarinen tiimeineen tutki perinpohjaisesti eri teknologioita, joilla koko laitoksen automaatiojärjestelmä voitaisiin toteuttaa.

 

”Huomasimme, että WinCC OA:n avulla voisimme toteuttaa pääpiirteittään kaiken tarpeellisen, ja järjestelmä kokoaisi hyvin yhteen koko sahan ohjaukset”, Pakarinen sanoo.

 

Käyttäjät otettiin mukaan hankkeeseen jo alkumetreillä. UPM Kaukaan sahan tuotantotyöntekijä Arto Rikkinen kertoo, että mukanaolo projektissa on edesauttanut töiden sujuvuutta.  

 

”Projektin aikana pääsimme toteuttamaan omia näkemyksiä, kuten mitä kuljetinta on järkevintä ohjata mistäkin ja miten puu kulkee linjalla. Järjestelmää on edelleen mahdollista muokkailla sellaiseksi kuin käytössä on huomattu parhaaksi”, Rikkinen kertoo.

Tuottavuus ja käytettävyys ovat parantuneet. Myös käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.
Antti Waajakoski

Helpotusta arkeen 

Suunnittelun yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana oli turvallisuuden parantaminen, joka toteutettiin uuden turvalogiikan ja käyttösuojakytkimien kautta.

 

”Pystymme yhdestä kytkimestä turvallistamaan huomattavasti isomman alueen kuin aiemmin, mikä tekee alueesta käyttäjien kannalta entistä turvallisemman”, Antti Waajakoski toteaa.

 

Arto Rikkinen kertoo, että turvallisuustason nostaminen on tuonut helpotusta tuotantotekijöiden arkeen. 

 

”Kun näytöltä näkee, missä tilassa kone on, ei alueelle välttämättä tarvitse lähteä kiertämään.”

Muutoksia matalla kynnyksellä 

Sekä johdossa että tuotannossa uusi keskusvalvomojärjestelmä on otettu ilolla vastaan. Haastatteluhetkellä kokemusta sen käytöstä on ehtinyt karttua noin puoli vuotta. 

 

”Tuottavuus ja käytettävyys ovat parantuneet. Myös käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä”, Antti Waajakoski kertoo.

 

Automaatiojärjestelmän uudistus on tuonut sahalle paitsi tehokkuutta ja turvallisuutta, mutta se on vienyt yhtiötä myös kohti vastuullisuustavoitteiden saavuttamista.

 

”UPM:n sahatavara tuotetaan ilman fossiilista energiaa, ja siksi se on yksi alan ympäristövastuullisimmista valinnoista. Olemme sitoutuneet kehittämään kunnianhimoisia kestävän kehityksen tavoitteitamme entisestään, koska haluamme tarjota asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua sahatavaraa mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Ja meille vastuullisuus on myös työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimista”, Waajakoski sanoo.

 

Uusi järjestelmä mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Jukka Pakarinen muistuttaa, että kehitystarpeita tulee aina. 

 

”WinCC OA:ssa on paljon ominaisuuksia, joita voidaan ottaa jatkossa käyttöön sitä mukaan, kun niille ilmenee tarvetta. Muutostarpeita on siten aiempaa nopeampi ja kustannustehokkaampi toteuttaa. Kynnys tehdä uudistuksia on pienentynyt myös OT-Controlin omassa tiimissä”, Pakarinen mainitsee.

UPM-Kymmene Oyj 

 • Päätoimipaikka: Helsinki.
 • Työntekijämäärä: noin 17 000. 
 • Liikevaihto: 9,8 miljardia euroa (2021). 
 • Päätuote tai -palvelu: sellu, aikakauslehti- ja sanomalehtipaperit, hieno- ja erikoispaperit, tarramateriaalit sekä puutuotteet.  

OT-Control Oy

 • Päätoimipaikka: Heinola.
 • Työntekijämäärä: 18.
 • Liikevaihto: 3,6 miljoonaa euroa (2021).
 • Päätuote tai -palvelu: sähkö- ja automaatioratkaisut eri teollisuudenalojen tarpeisiin, erityisesti puu- ja sahateollisuuteen. 

Siemens-teknologiaratkaisu

 • Simatic WinCC Open Architecture on objektiorientoitunut ja avoin järjestelmä (Windows, Linux, Docker).

 • Se on skaalautuva ja toimii yksittäisenä, kahdennettuna ja hajautettuna.

 • Järjestelmä on IEC 62443 -sertifioitu.

 • Tietokantavaihtoehtoja ovat Influxdb, PostgreSQL, MSSQL ja Oracle.

 • Järjestelmä sisältää kattavat liitännät, kuten S7, Ethernet/IP, ModbusTCP, OPC UA, MQTT, IEC 60870 ja IEC 61850.

 • Video-optio liittää valvontakamerat osaksi valvomoa.

Teksti: Ville Paso

Kuvat: Jani Kautto

Lähteet: Pellervon taloustutkimus

Haastatteluajankohta: 25.3.2022