Yhdessä kohti menestystä

Nestlén omistama Puljongin kastiketehdas on saanut merkittäviä hyötyjä digitalisoinnista.  

Puljongin tarina alkaa monen menestyneen yrityksen tavoin autotallista. Vuonna 1991 perustetun yrityksen kastikkeet ovat ammattilaisten suosiossa. Tehtaan tuotannosta puolet menee Suomen markkinoille ja toinen puoli Eurooppaan.

 

Vuonna 2016 tuli tarve uudistaa tehtaan automaatiojärjestelmä, ja kumppaniksi valikoitui Siemens. Samalla luotiin valmiudet digitalisaation jatkokehitykselle ja uniikille yhteistyölle. Liiketoimintamalli projekteissa on Siemensin kanssa ainutlaatuinen, sillä siinä voidaan jakaa syntyneitä voittoja. Vastaavanlaisella liiketoiminta- ja yhteistyömallilla digitalisaatioprojektia ei ole aiemmin teollisuusmaailmassa toteutettu.

 

”Yhteistyömme Siemensin kanssa perustuu kumppanuuteen. Kumpikaan osapuoli ei panttaa tietoa vaan sitä jaetaan sovitusti. Meillä ei ole myöskään tarvetta nokitella, sillä teemme yhteistyötä. Syntynyt voitto voidaan jakaa reilusti puoliksi”, kertoo tehtaanjohtaja Tomi Strand.

 

Meillä on paljon kattavampi näkemys koko prosessista.
Tomi Strand, Nestlé 

 

Pelkästään Siemensin automaatiojärjestelmän ansiosta datan keruuta ja käyttöä on pystytty tehostamaan huomattavasti.

 

Datan avulla tehtaan potentiaalia pystytään analysoimaan, hyödyntämään ja näin ollen tuotantoa voidaan optimoida tehokkaasti. Data on tukena päätöksenteossa ja tuo läpinäkyvyyttä tuotantoprosesseihin.

 

”Digitalisoinnin myötä tulleisiin konkreettisiin etuihin kuuluvat esimerkiksi kokonaishävikin pienentyminen, automaatioasteen kasvattaminen ja manuaalisen työn väheneminen. Meillä on paljon kattavampi näkemys koko prosessista. Lisäksi kemikaali-, vesi- ja energiasäästöt ovat huomattavia digitalisoinnin ansiosta”, Tomi Strand luettelee.

Tehtaalla kokeillaan ja validoidaan uudenlaisia yhteistyömalleja teollisen digitalisaation edistämisessä.
Ilmari Veijola, Siemens

 

Juuka on tärkeä kohde sekä Nestlélle että Siemensille. Molemmat yritykset näkevät tehtaan hyvänä mahdollisuutena kokeilla uusia toimintamalleja ja saavuttaa nopeita tuloksia.

 

”Esimerkiksi digitaalinen kaksonen tarjoaa mahdollisuuden uusien järjestelmien riskittömään testaukseen virtuaalimaailmassa ennen varsinaista käyttöönottoa tehtaalla”, Head of Vertical Sales Ilmari Veijola Siemensiltä kertoo.

 

Ohjelmistopuolella Mendix low code -alusta on tuonut mukanaan nopeutta ja ketteryyttä tehtaan toiminnanohjausjärjestelmän sekä automaatiojärjestelmien integroinnissa.

 

”Lisäksi tehtaalla kokeillaan ja validoidaan uudenlaisia yhteistyömalleja teollisen digitalisaation edistämisessä”, Veijola mainitsee.

 

Eräs tällainen toimintamalli on Siemensin Value Hacker, jota on hyödynnetty laajasti Puljongin kastiketehtaalla.

 

”Value Hacker -toimintamalli perustuu palvelumuotoilumenetelmiin.Siinä ei keskitytä teknologiaratkaisuihin vaan mitattavan asiakasarvon luomiseen. Toimintamallin ideana on kehittää teknologian ympärillä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja tuoda yhteen erilaista, toisiaan tukevaa osaamista.”


”Value Hacker -menetelmää on hyödynnetty Puljongilla ja lukuisissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Se on osoittautunut niin menestyksekkääksi, että Siemens on ottanut sen käyttöön globaalilla tasolla. Tuntuu hienolta, että Suomessa kehitetty konsepti on saatu läpi maailmalla”, kertoo Veijola.

 

Digisokeudesta pääsee tekemällä, ja digistä tulee nopeasti perustekemistä.
Tomi Strand, Nestlé

Tehtaan sijainti pienellä paikkakunnalla tuo toimintaan omat etunsa ja haasteensa. Älykkäät teknologiaratkaisut mahdollistavat menestyvän tuotannon myös kasvukeskuksen ulkopuolella.

 

”Nestlé on tuonut Puljongille Juukaan pysyvyyttä. Tehtaaseen on investoitu. Ilman investointeja emme voisi pitää asiakaslupausta laadussa, toimitusajassa ja saatavuudessa. Lisäksi tehtaalla on merkittävä työllistävä vaikutus. Rekrytointi on kuitenkin haastavaa, sillä teknistä osaamista pitää olla”, kertoo Strand.

 

Digitalisaatio on siis muuttanut tehtaan toimintaa huomattavasti ja yhteistyöllä on päästy pitkälle. Nopeasti tapahtunut kehitys on omaksuttu Juuassa hyvin.

 

”Digisokeudesta pääsee tekemällä, ja digistä tulee nopeasti perustekemistä. Datan avulla pystytään tekemään oikeita päätöksiä, kun data auttaa johtoa työssään. Tulokset ovat nopeasti nähtävissä ja asiakkaille syntyy lisäarvoa”, summaa Strand.

Lue lisää aiheesta