Siemens toimii vastuullisesti

Rehellisyys ja vaatimuksenmukaisuus ovat toimintamme ytimessä. Yhtiömme perustana on vastuullisuus. Siemensin compliance-järjestelmän avulla vahvistamme työntekijöidemme vastuullista toimintaa ja ajattelua.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä

Siemensin compliance-järjestelmä

Siemensille rehellisyys merkitsee arvojemme – vastuullisuus, huippuosaaminen ja innovatiivisuus – mukaista toimintaa. Avainasia on vastuullisuus: lakien ja sisäisten sääntöjemme noudattaminen. Meillä on nollatoleranssi korruptiolle sekä vapaan kilpailun periaatteiden rikkomiselle. 

 

Siemensin compliance-järjestelmä muodostuu ennaltaehkäisystä, havaitsemisesta ja toiminnasta. Tämän kokonaisvaltaisen järjestelmän avulla varmistamme liiketoimintamme lainmukaisuudem sekä säännösten ja omien sisäisten periaatteidemme ja sääntöjemme noudattamisen.

 

Compliance-organisaatio auttaa torjumaan korruptiota sekä varmistaa kilpailulainsäädännön ja vientivalvontasäädösten noudattamisen. Lisäksi se suojaa yritystämme petoksilta ja rahanpesulta sekä huolehtii henkilötietojen ja ihmisoikeuksien suojaamisesta. Olemme myös aktiviisia kansainvälisissä organisaatioissa, jotka edistävät vastuullisia liiketoimintapoja.

Taloutemme perusteet tarvitsevat  muutosta teollisuudesta  infrastruktuurin, liikenteestä  terveydenhuoltoon – ja siinä teknologia  voi auttaa. Haasteiden ratkaiseminen  nopeasti muuttuvassa maailmassa  edellyttää hyvää yhteistyötä  ekosysteemeissä – ja aina korkeiden  vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.
Roland Busch, pääjohtaja, Siemens AG

Väärinkäytösten raportointikanavat

Luotettavat raportointikanavat sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille sekä sisäisten ilmiantajien suojaaminen sanktioilta varmistavat mahdollisten väärinkäytösten raportoinnin, perusteellisen tutkinnan ja selvittämisen.