Vastuullisuus

Vastuullisuus on yhtiömme perusta. Siemensin Compliance-järjestelmän avulla vahvistamme työntekijöidemme vastuullista toimintaa ja ajattelua.
Johdanto

Siemensin Compliance-järjestelmä

Siemensille rehellisyys merkitsee arvojemme - vastuullisuuus, huippuosaaminen ja innovatiivisuus - mukaista toimintaa. Avainasia on vastuullisuus: lakien ja sisäisten sääntöjemme noudattaminen. Meillä on nollatoleranssi korruptiolle sekä vapaan kilpailun periaatteiden rikkomiselle. 

 

Siemensin Compliance-järjestelmä muodostuu ennaltaehkäisystä, havaitsemisesta ja toiminnasta. Tämän kokonaisvaltaisen järjestelmän avulla varmistamme liiketoimintamme lainmukaisuudem sekä säännösten ja omien sisäisten periaatteidemme ja sääntöjemme noudattamisen.

 

Compliance-organisaatio auttaa torjumaan korruptiota sekä varmistaa kilpailulainsäädännön ja vientivalvontasäädösten noudattamisen. Lisäksi se suojaa yritystämme petoksilta ja rahanpesulta sekä huolehtii henkilötietojen ja ihmisoikeuksien suojaamisesta. Olemme myös aktiviisia kansainvälisisissä organisaatioissa, jotka edistävät vastuullisia liiketoimintapoja.

Yhtiömme menestykselle aktiivinen omistajuuskulttuuri on ratkaisevaa. Innovatiivisuuden lisäksi Siemens yhdistetään luotettavuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen.
Joe Kaeser, pääjohtaja, Siemens AG

Väärinkäytösten raportointikanavat

Luotettavat raportointikanavat sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille sekä sisäisten ilmiantajien suojaaminen sanktioilta varmistavat mahdollisten väärinkäytösten raportoinnin, perusteellisen tutkinnan ja selvittämisen.