Smart Infrastructure

H Smart Infrastructure συνδέει έξυπνα τα ενεργειακά συστήματα, τα κτήρια και τις βιομηχανίες για να προσαρμόσουν και να εξελίξουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε με πελάτες και συνεργάτες για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που ανταποκρίνεται διαισθητικά στις ανάγκες των ανθρώπων και βοηθά τους πελάτες να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τους πόρους. Βοηθούν τους πελάτες μας να ευημερούν, οι κοινότητες να προχωρούν και να στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό το πραγματοποιούμε από το μακροοικονομικό έως το μικροοικονομικό επίπεδο, από τα φυσικά προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα συστήματα έως τις συνδεδεμένες ψηφιακές προσφορές και υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud. Από τον έξυπνο έλεγχο δικτύου και την ηλεκτροδότηση έως τις λύσεις έξυπνης αποθήκευσης, από συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίων έως διακόπτες, βαλβίδες και αισθητήρες.

Δημιουργώντας περιβάλλοντα που νοιάζονται

Δημιουργώντας περιβάλλοντα που νοιάζονται

Η Smart Infrastructure υποστηρίζει τον τρόπο με τον οποίο όλοι θέλουμε να ζούμε – με ευτυχία, άνετα, βιώσιμα και αρμονικά. Υποστηρίζει τον τρόπο που η βιομηχανία και οι οργανισμοί θέλουν να είναι - αποτελεσματικοί, υπεύθυνοι και εξυπνότεροι. Η τεχνολογία και η εφευρετικότητα των ανθρώπων συναντιούνται για να γίνουν ένα με τα περιβάλλοντα μας και να φροντίσουν τον κόσμο μας.