Αξίες και Όραμα

Αξίες και Όραμα

Οι Εταιρικές μας Αρχές ενσωματώνουν τις αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και αποτελούν το θεμέλιο της επιτυχίας μας.

Αξίες και Όραμα

Αξίες

1. Υπεύθυνοι: Δεσμευόμαστε να ενεργούμε πάντα με δεοντολογία και υπευθυνότητα

 

Στη Siemens είμαστε αποφασισμένοι να συναντάμε - και όπου αυτό είναι δυνατό, να υπερβαίνουμε - όλες τις νομικές και ηθικές απαιτήσεις. Είναι ευθύνη μας να κάνουμε τη δουλειά μας σύμφωνα με τα πιο υψηλά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα και πρακτικές: δεν επιτρέπεται η ανοχή σε μη-συμμορφωμένη συμπεριφορά.

Οι αρχές που σχετίζονται με τον 'Υπεύθυνο' λειτουργούν ως πυξίδα με την οποία καθοδηγούμε την πορεία μας προς τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και τους υπόλοιπους μετόχους μας να υιοθετούν ένα παρόμοιο πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς.

 

Οι αρχές μας:

 • Υπακούμε το νόμο
 • Σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων
 • Προασπίζουμε την υγεία και την ασφάλεια
 • Κάνουμε τη δουλειά μας με ειλικρινή και διαφανή τρόπο
 • Είμαστε δίκαιοι στις σχέσεις μας με τους ανταγωνιστές και τους μετόχους μας
 • Τιμούμε τις δεσμεύσεις μας
 • Σεβόμαστε την ιδιοκτησία
 • Αγωνιζόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Δεσμευόμαστε απέναντι στην καλή εταιρική υπευθυνότητα
 • Είμαστε ολοκληρωτικά δεσμευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα

 

2. 'Αριστοι: Επιτυγχάνουμε υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα

 

Εμείς στη Siemens θέτουμε στους εαυτούς μας φιλόδοξους στόχους- οι οποίοι απορρέουν από το όραμά μας και επιβεβαιώνονται από τις συγκριτικές μετρήσεις επιδόσεων - και κάνουμε τα πάντα για να τους πετύχουμε. Στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, ψάχνοντας την πιο υψηλή ποιότητα και καταφέρνουμε να βρίσκουμε λύσεις που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Η αριστεία απαιτεί να ορίσουμε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης και να προκαλούμε αδιάκοπα τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες. Επίσης, απαιτεί να αγκαλιάσουμε την αλλαγή έτσι ώστε να βρισκόμαστε στο σωστό μέρος όταν παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες. Aριστεία ακόμα σημαίνει να προσελκύουμε τα μεγαλύτερα ταλέντα από την αγορά εργασίας και να τα εφοδιάζουμε με τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να γίνουν οι καλύτεροι. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι σε μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης.

 

Οι αρχές μας:

 

 • Θέτουμε στους εαυτούς μας τους πιο απαιτητικούς στόχους και τους πετυχαίνουμε
 • Δουλεύουμε με πάθος
 • Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε περισσότερα κι από αυτά που μπορούμε
 • Είμαστε πειθαρχημένοι και ενεργούμε γρήγορα και αποφασιστικά
 • Αγωνιζόμαστε συνεχώς για βελτιώσεις και για εξαιρετική ποιότητα
 • Καταλαβαίνουμε πραγματικά τις ανάγκες και τις προκλήσεις των πελατών μας
 • Βελτιώνουμε συστηματικά τις προσωπικές μας δεξιότητες και ενδυναμώνουμε το μέγιστο των ικανοτήτων μας
 •  Αλληλεπιδρούμε με έναν αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο
 •  Αγκαλιάζουμε την αλλαγή για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ανταγωνιστικότητά μας

 

3. Καινοτόμοι: Είμαστε καινοτόμοι, προκειμένου να εξασφαλίσουμε βιώσιμη αξία

 

Η καινοτομία αποτελεί τον ακρωγονιαίο λίθο της επιτυχίας της Siemens. Ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητες του R&D με την επιχειρηματική στρατηγική, κρατάμε τις ευρεσιτεχνίες μας και διατηρούμε μια δυνατή θέση τόσο στις ήδη καθιερωμένες όσο και στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε πρωτοπόροι σε όλες τις επιχειρήσεις μας.

Απελευθερώνουμε την ενέργεια και τη δημιουργικότητα των υπαλλήλων μας, αγκαλιάζοντας το καινούριο και το διαφορετικό. Επίσης είμαστε έξυπνοι και προβάλλουμε αυτή την ιδιότητα με όλες τις ποικίλες έννοιές της - αυθεντικοί, δημιουργικοί και πολυμήχανοι.

Είμαστε επιχειρηματίες των οποίων οι καινοτομίες είναι επιτυχείς σε παγκόσμια κλίμακα. Μετράμε την επιτυχία των καινοτομιών μας μέσω της επιτυχίας των πελατών μας. Ανανεώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας για να δώσουμε τις απαντήσεις στις πιο ζωτικές προκλήσεις των κοινωνιών, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία βιώσιμης αξίας.

 

Οι αρχές μας:

 

 • Δημιουργούμε καινοτομίες που δίνουν στους πελάτες μας ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Ενεργούμε σαν επιχειρηματίες
 • Είμαστε δημιουργικοί και ανοιχτοί σε νέες ιδέες
 • Είμαστε έξυπνοι και οραματιστές
 • Είμαστε πρωτοπόροι
 • Αποτελούμε μια συνεχή πρόκληση για το καθεστώς

Όραμα

Όραμα: Οι φιλοδοξίες μας για το μέλλον

 

Το όραμά μας θέτει σε εφαρμογή την πεποίθησή μας ότι η μέγιστη απόδοση και τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα μπορούν να επιταχύνουν την κερδοφόρο ανάπτυξή μας ενώ θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και υπαλλήλων μας.

 

Βιώσιμη επιτυχία

 

Το όραμά μας απορρέει από τις αξίες μας και αναπτύχθηκε από την ανώτερη ηγετική ομάδα μας και μαζί με την δυναμική ανάμειξη όλων των groups και πολλών regions. Για να πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση με την υψηλότερη ηθική, πρέπει να ενσωματώσουμε το όραμα και τις αξίες μας στην καθημερινή επιχειρηματική λήψη αποφάσεων στο συγκεκριμένο περιβάλλον μας. Μακροπρόθεσμα, η μεγαλύτερη επιτυχία έρχεται σε εκείνες τις εταιρείες που πετυχαίνουν να συγκεράσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών συνεργατών, προμηθευτών και υπαλλήλων, με τη συνέπειά τους απέναντι στο όραμα και τις αξίες της εταιρείας. Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η μέγιστη απόδοση και η υψηλή ηθική συμπεριφορά από κοινού μπορούν να δημιουργήσουν μακράς διάρκειας επιτυχία.

 

Ένας κόσμος αποδεδειγμένου ταλέντου όπου:

 

Πραγματοποιούμε ριζοσπαστικές καινοτομίες

 

Προσφέρουμε στους πελάτες μας μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 

Στηρίζουμε τις κοινωνίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις πιο ζωτικής σημασίας προκλήσεις τους

 

Επιτυγχάνουμε βιώσιμη αξία