Τεχνολογία που μετασχηματίζει το μέλλον

Από το 1847, η Siemens ενδυναμώνει τους πελάτες προκειμένου να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Μαζί με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στο οικοσύστημα, βοηθάμε να αλλάξει η ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων προς το καλύτερο.

Συνδυάζουμε τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο

Ως εταιρεία που εστιάζει στην τεχνολογία, δημιουργούμε την τεχνολογία που ενδυναμώνει τους πελάτες μας ώστε να μετασχηματίζουν θετικά τις βιομηχανίες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών μας – τη βιομηχανία, τις υποδομές, τις μεταφορές και την υγειονομική περίθαλψη. Δημιουργούμε τεχνολογία με σκοπό να προσθέσουμε πραγματική αξία για τους πελάτες - από πιο αποδοτικά σε πόρους εργοστάσια, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και πιο έξυπνα κτήρια και δίκτυα, έως καθαρότερες και πιο άνετες μεταφορές καθώς και προηγμένη υγειονομική περίθαλψη. Συνδυάζοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, η Siemens δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να μετασχηματίζουν τις βιομηχανίες και τις αγορές τους, βοηθώντας τους να αλλάξουν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
Μετά το διαδίκτυο των πραγμάτων, η επόμενη δεκαετία θα αφορά τη διασύνδεση μηχανών και βιομηχανιών.
Dr. Roland Busch, Πρόεδρος και CEO της Siemens AG

Η καινοτόμος δύναμη μπορεί να μετρηθεί

0 bn €

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης το οικονομικό έτος 2020

0

Εφευρέσεις για το οικονομικό έτος 2020

0

Συνεργασίες με πανεπιστήμια

Οι τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητές μας

Ο κόσμος αλλάζει. Τα megatrends όπως η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή και η αστικοποίηση αποτελούν προκλήσεις και πρέπει να προσαρμοστούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών και των αγορών μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα επικεντρωθούμε σε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες. Αποτελούν τον οδικό μας χάρτη για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιτυχία.

Μετασχηματίζοντας το μέλλον για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο

Μετασχηματίζοντας το μέλλον για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο Οι απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας έχουν σημασία - για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων σήμερα αλλά και των επόμενων γενεών. Η Siemens δεσμεύεται να παρέχει απαντήσεις για ένα καλύτερο μέλλον, απαντήσεις που θα θέσουν τα θεμέλια για την ευημερία των κοινωνιών και για την ενδυνάμωση των ανθρώπων. Δίνουμε δύναμη στους πελάτες μας να μετασχηματίσουν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών μας, συνδέοντας τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο για να καταστήσουν την παραγωγή καθαρότερη, τις υποδομές πιο ενεργειακά αποδοτικές, για να παρέχουν πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια, για να μετακινούνται έξυπνα και με καλύτερη υγεία για τον πλανήτη. Αναλαμβάνουμε τα ηνία και μετασχηματίζουμε την καθημερινότητα για δισεκατομμύρια ανθρώπους δημιουργώντας Τεχνολογίες με σκοπό, ακολουθώντας πραγματικά την πεποίθηση ότι η Βιωσιμότητα είναι καλή επιχειρηματική δραστηριότητα και χρησιμεύει ως ισχυρή δύναμη για το καλό, για να δημιουργήσει αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησής μας - βρίσκεται στο DNA μας.

0 m

Μετρικοί τόνοι εξοικονόμησης CO2 επιτυγχάνονται από τους πελάτες μας με τη χρήση των τεχνολογιών της Siemens το 2020

0 bn €

συμβολή στη δημιουργία του ΑΕΠ παγκοσμίως το 2019

0 m

θέσεις εργασίας που δημιούργησε η Siemens παγκοσμίως το οικονομικό 2019

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο ίδιο μας το DNA. Δεν είναι επιλογή. Είναι επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων. Με βάση το επιτυχημένο ιστορικό μας, θέτουμε τώρα ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Θα επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας και θα ανεβάσουμε τον πήχη για να δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων συμβαδίζει με την αξία που δημιουργούμε για τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας .
Judith Wiese, CHRO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Υπεύθυνη για τη Βιωσιμότητα, Siemens AG

Τι θα θέλατε να μεταμορφώσετε;