Μεταμορφώνουμε την κάθε ημέρα για ένα καλύτερο αύριο

Η Βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Είναι πλήρως ενσωματωμένη στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και στη διακυβέρνηση.  Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται στο πλαίσιο DEGREE, μια προσέγγιση 360 μοιρών των προτεραιοτήτων ESG της Siemens

Έκθεση Βιωσιμότητας της Siemens για το 2022: ισχυρή απόδοση και επιτάχυνση της προόδου

Η Siemens ορίζει τους στόχους της για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) στο πλαίσιο της στρατηγικής DEGREE. Διαβάστε για την πρόοδο που σημειώνουμε στους έξι τομείς δράσης μας: απαλλαγή από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ηθική, διακυβέρνηση, αποδοτικότητα πόρων, ισότητα και απασχολησιμότητα.

Επισκόπηση των δραστηριοτήτων μας για τη Βιωσιμότητα

«Η εταιρεία μας ήταν πάντα αφοσιωμένη στην ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, στις κοινότητες και στους εργαζομένους μας. Μέσω του DEGREE πλαισίου μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο πράττοντας περισσότερα με λιγότερους πόρους. Το DEGREE βασίζεται σε έξι πεδία δράσης με σαφείς προτεραιότητες που καθοδηγούν τη μοναδική μας προσέγγιση στη βιωσιμότητα. Έχουμε αυξήσει τους στόχους μας και φέτος σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της μάθησης».

 

Judith Wiese, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και Βιωσιμότητας (CPSO), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siemens AG και Διευθύντρια Εργασίας

 

 

DEGREE

DEGREE - Ένα σαφές πλαίσιο για τη βιωσιμότητα

Στη Siemens, πηγαίνουμε τη δέσμευσή μας για το ESG στο επόμενο επίπεδο με το πλαίσιο DEGREE. Αποτελεί μια προσέγγιση 360 μοιρών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους επενδυτές μας, τους ανθρώπους μας, τις κοινωνίες που εξυπηρετούμε και τον πλανήτη μας. Αντιμετωπίζοντας τις τρεις πτυχές του ESG, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον που μας βοηθά να παραμένουμε εντός των πλανητικών ορίων, μας βοηθά να καλλιεργούμε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης, υποστηρίζουμε οικονομικές ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις μας παραμένουν ανθεκτικοί και σχετικοί για οτιδήποτε επιφυλάσσει το μέλλον.
 

Έχουμε θέσει σαφείς, πολύ φιλόδοξες προτεραιότητες για βασικά θέματα ESG που θα οδηγήσουμε εσωτερικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας καθώς και μαζί με τους πελάτες μας. Το πλαίσιο DEGREE βασίζεται στην ισχυρή ιστορία και την τεχνολογία μας με σκοπό που είναι πλήρως ενσωματωμένος στην επιχειρηματική μας στρατηγική. Στη Siemens, θέλουμε να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα δημιουργώντας αξία για όλους τους εταίρους μας, οδηγώντας σε βιώσιμη ανάπτυξη με τους πελάτες μας και δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο.

Ατζέντα Ηνωμένων Εθνών 2030

Η συνεισφορά μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Υπεύθυνη επιχειρηματική στάση

Υπεύθυνη επιχειρηματική στάση

Στη Siemens φιλοδοξούμε να γίνουμε πρότυπα και να ενεργούμε προς το συμφέρον της εταιρείας μας καθώς και των εταίρων μας. Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον σκοπό της εταιρείας μας να λαμβάνει ηθικές και υπεύθυνες αποφάσεις προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών.Αυτό περιλαμβάνει τα υψηλά μας πρότυπα στην περιβαλλοντική διαχείριση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας καθώς και την αποφασιστικότητά μας να προωθούμε την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα εντός των δικών μας λειτουργιών και όχι μόνο.

 

Kατεβάστε τις Οδηγίες Επιχειρηματικής Πρακτικής της Siemens

Κανάλια αναφοράς

Κανονισμοί και κανάλια αναφοράς

Οι Οδηγίες Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς περιέχουν τις βασικές αρχές και κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε εντός της εταιρείας μας και σε σχέση με τους συνεργάτες μας και το ευρύ κοινό. Περιλαμβάνουν την απαίτηση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ανά πάσα στιγμή. Η Siemens δείχνει μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς, στις παραβιάσεις των αρχών του θεμιτού ανταγωνισμού και σε άλλες παραβιάσεις του νόμου – και όπου παρατηρούνται περιπτώσεις αναλαμβάνουμε άμεσα δράση. Αυτό ισχύει παγκοσμίως και σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Παρέχουμε διάφορους τρόπους για τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις συμμόρφωσης. Πείτε μας, ο Διαμεσολαβητής και οι λογιστικές καταγγελίες είναι προστατευμένοι δίαυλοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Siemens και οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι φορείς για να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις, εμπιστευτικά και εάν το επιθυμούν, επίσης ανώνυμα.