Πώς το Ingenuity for life επηρεάζει τον κάθε έναν από εμάς;

Δημιουργούμε οφέλη για τους πελάτες και την κοινωνία μέσω της δύναμης της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Η ηλεκτροδότηση,ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση από τη Siemens συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ingenuity for life

Από την εφευρετικότητα στο Ingenuity for life

Για σχεδόν 170 χρόνια βρίσκουμε τρόπους για να βελτιώνουμε τη ζωή σε πολλούς τομείς. Με το πάθος μας για την τεχνολογία, θέτουμε πρότυπα και δημιουργούμε βιώσιμη αξία- για τους πελάτες μας, την κοινωνία και το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο ιδρυτής της εταιρείας μας Werner von Siemens αυτό θα το αποκαλούσε εφευρετικότητα. Σήμερα, εμείς το ονομάζουμε Ingenuity for life.

Το Ingenuity for life διασφαλίζει το θεμέλιο για μία ισχυρή οικονομία, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις του σημερινού ενεργειακού τοπίου. Για παράδειγμα, οι έξυπνες τεχνολογίες διασφαλίζουν σταθερή παροχή ενέργειας ρυθμίζοντας  τις διακυμάνσεις από τις αιολικές και ηλιακές ενεργειακές πηγές. 

Το Ingenuity for life οδηγεί τη βιομηχανία στο μέλλον. Έτσι, η μαζική παραγωγή γίνεται τόσο ευέλικτη που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και εξατομικευμένες ανάγκες. Για παράδειγμα, μέσω της ψηφιοποίησης όλης της παραγωγικής διαδικασίας.   

Το Ingenuity for life κάνει τις πόλεις μας πιο βιώσιμες και ελκυστικές, καθιστώντας τες αποδοτικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον, και βελτιώνοντας παράλληλα τη συνέπεια. Για παράδειγμα, τα έξυπνα δίκτυα και τα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας δίνουν προτεραιότητα στα λεωφορεία και στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. 

Μαζί με τους πελάτες μας διαχειριζόμαστε τις πολλές προκλήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι. Μέσω της τεχνογνωσίας μας στους τομείς της ηλεκτροδότησης, του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης, βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων σήμερα και δημιουργούμε αξίες με διάρκεια για τις μελλοντικές γενιές.

Αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας και αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Αυτό είναι για εμάς Ingenuity for life.  

To Μέλλον της Βιομηχανίας

Πιο γρήγορη και πιο ευέλικτη παραγωγή

Η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει με ταχείς ρυθμούς τη βιομηχανία. Τόσο οι μεταποιητικές (process industries) όσο και οι βιομηχανίες με διακριτές γραμμές παραγωγής (discrete industries) επωφελούνται από την ομοιόμορφη ενσωμάτωση δεδομένων (data) που προκύπτουν από την ανάπτυξη προϊόντων, την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό βοηθάει τους κατασκευαστές να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών τους.

Ικανοποίηση εξατομικευμένων αναγκών των πελατών και ενδυνάμωση της βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο

Ο ανταγωνισμός για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι πιο έντονος από ποτέ. Η ψηφιοποίηση δίνει νέα ώθηση στις παραγωγικές διαδικασίες: Τα εργοστάσια, τα προϊόντα και οι μηχανές θα δικτυώνονται όλο και περισσότερο σε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας. Οι κυριότερες προκλήσεις για τη μεταποιητική βιομηχανία (process industry) και τη βιομηχανία με διακριτές γραμμές παραγωγής (discrete industry)  είναι οι ίδιες: η μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά, η αύξηση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας.

Όλο και περισσότεροι πελάτες σήμερα επιθυμούν εξατομικευμένα προϊόντα σε προσιτή τιμή, αλλά και κατασκευασμένα σύμφωνα με επαγγελαμτικά πρότυπα και την παράδοση αυτών με έναν συνεπή τρόπο. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες, οι βιομηχανικοί κατασκευαστές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) χρειάζεται να παράγουν αγαθά με μεγάλο βαθμό ευελιξίας και να διαχειρίζονται την όλη διαδικασία, από τις παραγγελίες, την ανάπτυξη του προϊόντος, την παραγωγή και την παράδοσή του.  

Οι καινοτομίες της Siemens επιτρέπουν στους κατασκευαστές να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή ανάπτυξη  προϊόντων και μεθόδων παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την ευελιξία και την ταχύτητα, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση των πελατών.

Έξυπνες υποδομές

Βελτιστοποίηση των υποδομών

Οι αισθητήρες, το λογισμικό και τα συστήματα ελέγχου είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των έξυπνων υποδομών: ομαλοποιούν τη ροή της κυκλοφορίας, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, προστατεύουν το περιβάλλον και διασφαλίζουν το να είναι οι πόλεις ελκυστικά μέρη για να ζει και να εργάζεται κανείς.

Οι οικονομίες και οι πόλεις πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και να παρέχουν υψηλή ποιότητα ζωής.

Μία λειτουργική υποδομή είναι η ραχοκοκαλιά των πόλεων και ολόκληρων οικονομιών. Παρέχει συγκοινωνίες, ενέργεια, ύδρευση, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα ζωής. Οι τοπικοί και οι κρατικοί φορείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υποδομές υποστηρίζουν τόσο τις τωρινές όσο και τις μελλοντικές απαιτήσεις. Οι έξυπνες υποδομές διασφαλίζουν την αποδοτική και αξιόπιστη παροχή των βασικών υπηρεσιών.  

Η διαχείριση ενός έξυπνου κτηρίου αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση μέσω της πληροφορικής και του αυτοματισμού. Επιπλέον, βελτιώνει την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια.

Τα έξυπνα, ολοκληρωμένα συστήματα συγκοινωνιών διασφαλίζουν υψηλό ποσοστό αξιοποίησης δυναμικού και διαθεσιμότητα - σε χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, οι άνθρωποι επωφελούνται από τη μεγαλύτερη άνεση, την ασφάλεια και τη συνέπεια. 

Για οικονομίες και πόλεις με περιορισμένους πόρους, οι έξυπνες τεχνολογίες αποτελούν έναν γρήγορο και αποδοτικό τρόπο για τη βελτιστοποίηση των υπάρχοντων υποδομών. Η Siemens μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των πόλεων και των οικονομιών προσφέροντος καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης. 

Βιώσιμη ενέργεια

Αξιόπιστη και οικονομική ενέργεια

Ενέργεια! Το ελιξίριο του σύγχρονου κόσμου μας. Τόσο στο σπίτι όσο και στην εργασία. Οι κατοικίες και τα κτήρια γραφείων, τα βιομηχανικά συγκροτήματα και τα συστήματα μεταφοράς - όλα εξαρτώνται από μία ασφαλή, καθαρή και αποδοτική παροχή ενέργειας. 

Οι σύγχρονες αγορές ενέργειας αλλάζουν γρήγορα ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για τη μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως, τα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα και οι καινοτομές τεχνολογίες είναι απαραίτητα για την επιτυχημένη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο.    

Όλα ξεκινούν με την αποδοτική παραγωγή ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες σε ξήρα και θάλασσα, όπως και οι στρόβιλοι που μετατρέπουν την ενέργεια από φυσικό αέριο ή άνθρακα/λιγνίτη σε ηλεκτρισμό - όλα πρέπει να λειτουργούν με τον υψηλότερο βαθμό αποδοτικότητας. 

Η παροχή ενέργειας απαιτεί συστήματα χαμηλής απώλειας και ασφαλούς μετάδοσης και διανομής. Τα έξυπνα δίκτυα θα ενσωματώσουν με αξιόπιστο τρόπο τις αποκεντρωμένες και κυμαινόμενες παροχές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο. Οι αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας και οι λύσεις αποθήκευσης θα συνδέονται, δημιουργώντας εικονικές μονάδες παραγωγής ενέργειας που θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου. Τέλος ,η υπερσύγχρονη τεχνολογία ελέγχου θα ενισχύσει την ευελιξία των σταθμών παραγωγής ενέργειας. 

Σχετικό Περιέχομενο