Δήλωση Cookie 


Δεκέμβριος, 2021          


Η συγκεκριμένη Δήλωση Cookie ισχύει για τις ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες από το “siemens.com” (η “ιστοσελίδα”) 

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Τα cookies είτε δημιουργούνται από την Siemens AG ή τη Siemens Industry Software, Inc. (από κοινού “Siemens”) – γνωστά ως “first party cookie”, είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών της Siemens, αυτά ονομάζονται cookies τρίτων (“third party cookies”).

 

Τα “Cookies” είναι απαραίτητα για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών σε μια ιστοσελίδα, π.χ. για να διατηρηθεί η γλώσσα που έχει επιλεγεί από έναν χρήστη. Επιπλέον τα cookies παρέχουν την δυνατότητα στον καθένα «εκδότη» των cookies (Siemens ή έναν τρίτο) να αναγνωρίσει ότι η ιστοσελίδα είχε κληθεί προηγουμένως από κάποια συγκεκριμένη συσκευή, επιτρέποντας την ταυτοποίηση των επισκεπτών της που επανήλθαν (ή των συσκευών των επισκεπτών) και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την χρήση της ιστοσελίδας και των εν δυνάμει ενδιαφέροντών τους.

 

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της ιστοσελίδας και την προβολή διαφήμισης προϊόντων Siemens και υπηρεσιών σε αυτή καθώς και σε ιστοσελίδες τρίτων.

Τα cookies κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες, αναλόγως της λειτουργίας τους και του επικείμενου σκοπού: απολύτως αναγκαία cookies, cookies απόδοσης, λειτουργικά cookies, και cookies για εμπορικούς σκοπούς (marketing).

 

Αυστηρώς αναγκαία cookies (strictly necessary cookies)

 

Τα εν θέματι cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της, όπως να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας, να συνδεθείτε ή να συμπληρώσετε κάποιες φόρμες. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που ζητούνται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας δεν θα μπορούν να παρασχεθούν σωστά.

 

Τα αυστηρώς αναγκαία cookies δεν απαιτούν συγκατάθεση από τον χρήστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να διαμορφώσετε το φυλλομετρητή ιστού (web browser) ώστε να αποκλείσετε τα αυστηρώς αναγκαία cookies, αλλά  έπειτα ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας  όπως προβλεπόταν.

 

Στον βαθμό που οι πληροφορίες που τίθενται σε επεξεργασία σε σχέση με τα αυστηρώς αναγκαία cookies, χαρακτηριστούν σε μια δεδομένη περίπτωση ως προσωπικά δεδομένα, τότε η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της Siemens να διαχειρίζεται την ιστοσελίδα.

 

Cookies απόδοσης (performance cookies)

 

Τα εν λόγω cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες οι χρήστες επισκέπτονται πιο συχνά και  με το πώς περιηγούνται στην ιστοσελίδα. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Αυτό είναι απαραίτητο για να βελτιωθεί η φιλικότητα προς τον χρήστη ενός ιστότοπου και επομένως να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη.

 

Περαιτέρω πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies απόδοσης μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ.: το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (internet browser) και το λειτουργικό σύστημα (operating system) που χρησιμοποιήθηκαν, το όνομα του τομέα (domain name) της ιστοσελίδας  που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν, τον αριθμό των επισκέψεων, τη μέση διάρκεια επίσκεψης και σελίδες που καλέσατε.

 

Γενικά, οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και κανονικά δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να συνδεθούν απευθείας με εσάς (υπό την προϋπόθεση ότι αποκαλύψατε την ταυτότητά σας στη Siemens, π.χ. κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή την υποβολή αιτήματος σε εμάς). Στο βαθμό που οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με cookie απόδοσης μπορούν, σε μια δεδομένη περίπτωση, να συνδέονται άμεσα με εσάς ή να χαρακτηρίζονται με άλλο τρόπο ως προσωπικά δεδομένα, τότε η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του χρήστη.

 

Λειτουργικά cookies (functionality cookies)

 

Τα συγκεκριμένα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές σας ή τις πληροφορίες που καταχωρίσατε όπως (όπως το όνομα χρήστη σας, την επιλογή γλώσσας ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να προσφέρει βελτιωμένες και πιο προσωποποιημένες λειτουργίες. Χρησιμοποιούνται επίσης για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών, όπως η αναπαραγωγή βίντεο.

 

Στον βαθμό που οι πληροφορίες που τίθενται σε επεξεργασία σε σχέση με τα λειτουργικά cookies, χαρακτηριστούν σε μια δεδομένη περίπτωση ως προσωπικά δεδομένα, τότε η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του χρήστη.

 

Cookies για εμπορικούς σκοπούς (marketing cookies)

 

Τα cookies για εμπορικούς σκοπούς (γνωστά επίσης ως cookies στοχοθέτησης ή διαφημιστικά cookies) χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων μερών περισσότερο συναφείς με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την συχνότητα εμφάνισης μίας διαφήμισης σε εσάς και επίσης συμβάλλουν στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής εκστρατείας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα cookies για εμπορικούς σκοπούς (αν υπάρχουν) είναι η συγκατάθεση του χρήστη.
Η Siemens AG και η Siemens Industry Software, Inc. είναι από κοινού υπεύθυνες για τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Cookie και έχουν συνάψει συμφωνία που καθορίζει τις αντίστοιχες ευθύνες προστασίας δεδομένων τους. Μια περίληψη του περιεχομένου αυτής της συμφωνίας διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε αιτήματος σε σχέση με αυτήν την Ειδοποίηση Cookie, επικοινωνήστε με τον Οργανισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση dataprotection@siemens.com.

 

 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά cookies (π.χ. τον σκοπό των cookies και τον παραλήπτη των πληροφοριών που συλλέγονται  από τα cookies) εδώ: