Πολιτική Cookie  

Η Πολιτική Cookie ισχύει για την τρέχουσα ιστοσελίδα της εταιρίας Siemens που αναφέρεται στην ενότητα «Εταιρικές Πληροφορίες».

 

Αύγουστος 2016

 

Όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες της Siemens, αυτομάτως αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας δεδομένα σε μορφή “cookie”. Τα “Cookies” είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας τα οποία ρυθμίζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις ιστοσελίδες μας μέσω του δικού σας προγράμματος αναζήτησης Internet (browser).

Επί παραδείγματι, τα “Cookies” μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε μια ιστοσελίδα ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Γενικός κανόνας, δεν συλλέγουμε ποτέ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω των “cookies”, εκτός και αν μας δώσατε ρητή άδεια για να ενεργήσουμε κατά αυτό το τρόπο.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας, παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα της αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα "cookies" ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση ενός "cookie".

Μπορείτε να βρείτε συνοπτικές οδηγίες για το πως μπορείτε να το κάνετε αυτό παρακάτω.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν καθόλου, ή όχι όπως θα έπρεπε.

 

Οι τύποι των cookies

Τα Cookies κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες, αναλόγως της λειτουργίας τους και του επικείμενου σκοπού: απολύτως απαραίτητα cookies, performance cookies, functional cookies, και cookies για σκοπούς marketing.

 

Αναγκαία (absolutely necessary) cookies

απαιτούνται για να μπορείτε να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες της Siemens και να χειριστείτε βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η έκδοση ανώνυμων IDs για την ομαδοποίηση πολλαπλών σχετιζόμενων ερωτήσεων σε έναν διακομιστή (server).

 

Performance cookies (απόδοσης)

Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση των ιστοσελίδων μας, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των προγραμμάτων αναζήτησης Internet (browsers) και των χρησιμοποιούμενων λειτουργικών συστημάτων operating systems, του ονόματος του τομέα της ιστοσελίδας “domain name of the website” που εσείς τελευταία επισκεφθήκατε, τον αριθμό επισκέψεων, της μέσης διάρκειας επισκέψεων, και των σελίδων που καλέσατε.

Τα εν λόγω cookies δεν αποθηκεύουν κάποια πληροφορία με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε χρήστη. Η πληροφορία που συλλέγεται με την βοήθεια αυτών των cookies είναι συσσωρευτική και έτσι είναι ανώνυμη. Τα Performance cookies χρησιμοποιούνται για να μας διευκολύνουν να βελτιώσουμε μια ιστοσελίδα που θα είναι φιλική προς τον χρήστη προκειμένου να ενισχύσουμε την εμπειρία περιήγησης των χρηστών μας. Μπορείτε να μπλοκάρετε την χρήση αυτών των cookies δημιουργώντας ένα cookie αποκλεισμού (βλέπε “διαχείριση των cookies” παρακάτω).

 

Functional (Λειτουργικά) cookies

Καθιστά μια ιστοσελίδα ικανή να αποθηκεύει πληροφορίες που ένας χρήστης έχει ήδη καταχωρίσει (όπως το ID του χρήστη, η επιλογή γλώσσας, ή η περιοχή του χρήστη) προκειμένου να προσφέρει βελτιωμένες, προσωποποιημένες λειτουργίες στον χρήστη. Functional cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αναπαραγωγή βίντεο και η λήψη απόφασης του χρήστη να μπλοκάρει ή να απενεργοποιήσει μια συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. web analysis) - “opt-out cookies” (cookies βελτιστοποίησης).

 

Cookies για εμπορικούς σκοπούς marketing

Χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν στους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο βάση των δικών τους ενδιαφερόντων. Επίσης χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την συχνότητα εμφάνισης ενός ad (διαφημιστικού), να μετρήσουν και να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών. Καταγράφουν εάν οι χρήστες έχουν ή δεν έχουν επισκεφθεί μια ιστοσελίδα, και ποια περιεχόμενα χρησιμοποιήθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημιστές. Τα εν λόγω cookies συχνά συνδέονται με τις λειτουργίες άλλων ιστοσελίδων που ανήκουν σε τρίτους. Μπορείτε να μπλοκάρεται την χρήση αυτών των cookies δημιουργώντας ένα cookie εξαίρεσης “opt-out” (βλέπε παρακάτω “Διαχείριση των cookies”).

 

Διαχείριση των cookies:

Παρακαλούμε σημειώστε: Τα cookies που αναφέρονται παρακάτω, δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα, όταν περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας την κινητή σας συσκευή.

 

Performance cookies: Adobe Analytics

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Adobe Analytics για την συνεχή βελτίωση αυτής και/ή τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Adobe Analytics αποθηκεύει ανώνυμα και αναλύει διαφόρων ειδών δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψιμων ιστοσελίδων και των δεδομένων (metadata) των ιστοσελίδων, των ιστοσελίδων που συνδέονται με την Siemens, των ωρών επισκεψιμότητας και της χρήσης του προγράμματος αναζήτησης.

 

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να εμποδίσετε την Adobe Analytics να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα. Ενεργώντας κατά αυτό το τρόπο, δημιουργείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας το λεγόμενο cookie εξαίρεσης. Δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά επιτρέπει στην Adobe Analytics να αναγνωρίζει μονίμως την προτίμησή σας.

Εάν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης ή αλλάξετε τον υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα αναζήτησης, τότε θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά το cookie εξαίρεσης.

 

Cookies για εμπορικούς σκοπούς

 

Adobe Target

Χρησιμοποιούμε το Adobe Target για την παροχή περιεχομένου ειδικά προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό, το Adobe Target αναλύει ανώνυμες πληροφορίες από τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να εμποδίσετε το Adobe Target να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα. Ενεργώντας κατά αυτό το τρόπο, δημιουργείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας το λεγόμενο cookie εξαίρεσης. Δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά επιτρέπει στην Adobe/Siemens να αναγνωρίζει μονίμως την Προτίμησή σας.

 

Adobe Media Optimizer

Κάποιες φορές διενεργούμε διαφημιστικές εκστρατείες στο διαδίκτυο που προβάλλουν σε εσάς διαφημίσεις ("ads") με βάση τα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Δύναται να γνωρίζουμε τα πιθανά ενδιαφέροντά σας βάση της χρήσης των ιστοσελίδων μας και των εφαρμογών, ή των άλλων εταιριών και ιστοσελίδων με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να βοηθηθούμε στο να κατανοήσουμε τα πιθανά ενδιαφέροντά σας.

Αυτού το είδους τα “ads” αποκαλούνται  “online behavioral advertising”. Χρησιμοποιούμε την Adobe Media Optimizer (“AMO”) για να προβάλουμε τα “ads” μας σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό αρκετά cookies θα ρυθμιστούν στο πρόγραμμά αναζήτησή σας κατά τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει και στο “AMO” αλλά και στις λεγόμενες ανταλλαγές των “ads” να αναγνωρίζουν το τερματικό της συσκευής με την βοήθεια των ανώνυμων αναγνωριστικών προκειμένου να σας εμφανίζονται “ads” προσαρμοσμένα στα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να εμποδίσετε το “AMO” να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα (web viewing data) και να σας εμφανίζονται σε άλλες ιστοσελίδες “ads” προσαρμοσμένα με βάση τη δραστηριότητά σας στις ιστοσελίδες μας και τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

Εάν αποχωρήσετε “opt out”, ίσως εξακολουθείτε να βλέπετε τις διαφημίσεις μας στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, οι οποίες όμως δεν θα είναι προσαρμοσμένες με βάση τη δραστηριότητά σας στις ιστοσελίδες μας και τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να αποχωρήσετε από τη συλλογή των δεδομένων προβολής ιστοσελίδων για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από ορισμένες ή όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στο Digital Advertising Alliance στην ενότητα Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

 

Xaxis

Επιτρέπουμε στην εταιρία Xaxis (ένας τομέας του GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf), να τοποθετεί cookies στις ιστοσελίδες μας που συλλέγουν πληροφορίες με βάση την χρήση της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Γνωστό επίσης ως “targeting.” («στοχοποίηση»).

Για τον σκοπό αυτό, η Xaxis συλλέγει και αποθηκεύει ανώνυμα δεδομένα στην ιστοσελίδα μας. Το cookie που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί (π.χ. surfing behavior (συμπεριφορά περιήγησης), sub-pages visited (επισκεφθέντες υποσελίδες), ad banners clicked (διαφημιστικά κουμπιά που πατήθηκαν), etc.κλπ). Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Xaxis δημιουργεί προφίλ (profiles) που δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για προσωπική ταυτοποίηση, που σημαίνει ότι εσείς ως χρήστης δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Συγκεκριμένα, η IP address που χρησιμοποιείτε δεν αποθηκεύεται.

Στη συνέχεια, ο υπολογιστής σας αναγνωρίζεται για σκοπούς προβολής διαφημίσεων και ανατίθεται σε ένα target group (ομάδα-στόχο). Αυτές οι πληροφορίες καθιστούν δυνατή την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι πιο σχετικές με εσάς στις ιστοσελίδες των άλλων παρόχων.

Μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.xaxis.com/privacy-notice/greek/.  Μπορείτε πάντοτε να αποκλείσετε την μελλοντική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων δημιουργώντας ένα cookie εξαίρεσης.

 

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;

Στη συνέχεια θα βρείτε συνοπτικά όλους τους συνδέσμους που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies σε ευρέως γνωστά προγράμματα περιήγησης.

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

 

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Cookie, παρακαλούμε πατήστε στην «Επικοινωνία» για να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας.

Η Πολιτική Cookie ενημερώνεται κατά διαστήματα. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στο πάνω μέρος της σελίδας.