Εταιρικές Πληροφορίες

Siemens Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων

Αγησιλάου 6 - 8

Αμαρούσιο Αττικής, Τ.Κ 151 23

 

Αθήνα

 

Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) της Εταιρείας : 000231701000

 

Κεντρικά

 

Tel.: +30 (210) 6864-111

Fax:+30 (210) 6864299

 

Θεσσαλονίκη

Tel.: +30 (2310) 479-219

 

 

Chairman of the Supervisory Board

 

Gerhard Cromme

Managing Board

Joe Kaeser (President and CEO)

Roland Busch

Lisa Davis

Klaus Helmrich

 

Registered offices

 

Berlin and Munich, Germany

 

Commercial registries

 

Berlin-Charlottenburg, HRB 12300

Munich, HRB 6684

 

VAT registration number

 

DE129274202

 

Responsible according to Paragraph 55, Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement

(Rundfunkstaatsvertrag)

 

Clarissa Haller

Siemens Aktiengesellschaft

Communications

Wittelsbacherplatz 2

80333 Munich

Germany