Εταιρικές Πληροφορίες

Διεύθυνση


Siemens Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτροτεχνικών Έργων και Προϊόντων
Αγησιλάου 6 - 8
Αμαρούσιο Αττικής, Τ.Κ 151 23

Αθήνα

 

Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) της Εταιρείας : 000231701000

 

Κεντρικά


Tel.: +30 (210) 6864-111
Fax:+30 (210) 6864299

Θεσσαλονίκη
Tel.: +30 (2310) 479-219

 

Chairman of the Supervisory Board

Gerhard Cromme

 

Managing Board


Joe Kaeser (President and CEO)
Roland Busch
Lisa Davis
Klaus Helmrich
Janina Kugel
Cedrik Neike
Michael Sen
Ralf P. Thomas

 

Registered offices

Berlin and Munich, Germany

 

Commercial registries


Berlin-Charlottenburg, HRB 12300
Munich, HRB 6684

 

VAT registration number

DE129274202

 

Responsible according to Paragraph 55, Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement
(Rundfunkstaatsvertrag)


Clarissa Haller
Siemens Aktiengesellschaft
Communications
Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich
Germany

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens

Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για τη Siemens. Ως εκ τούτου, η Siemens (για περαιτέρω εταιρικές πληροφορίες βλ. «Εταιρικές Πληροφορίες» ως κάτωθι) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

 

Κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή διαδικτυακών εργαλείων της Siemens (έκαστο “Siemens Online Offering”), η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά και οικειοθελώς μέσω του “Siemens Online Offering” (π.χ. κατά την εγγραφή σας, κατά την επικοινωνία μαζί μας με τα ερωτήματά σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κ.α.) συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, πληροφοριών που υποβλήθηκαν ως μέρος ενός αιτήματός σας για υποστήριξη, των σχολίων, των αναρτήσεων σε φόρουμ κ.α. και
 • Πληροφορίες που αυτομάτως έχουν σταλεί σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, όπως την IP διεύθυνσή σας, τον τύπο συσκευής, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον ιστότοπο αναφοράς, τις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση κατά την επίσκεψή σας, την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και λειτουργίες του “Siemens Online Offering” και να διαχειριστούμε  την χρήση σας ως προς το “Siemens Online Offering”,
 • Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας (εφόσον έχετε εγγραφεί στο “Siemens Online Offering”)
 • Για να απαντήσουμε και εκπληρώσουμε συγκεκριμένα αιτήματά σας,
 • Για να σας στείλουμε διαφημιστικές ενημερώσεις ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο των ερευνών ικανοποίησης πελατών, όπως εξηγείται παρακάτω στην ενότητα 3 και για να εφαρμόσουμε, όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο, τους όρους χρήσης, να θεμελιώσουμε ή να διατηρήσουμε μια νομική αξίωση ή υπεράσπιση, να αποτρέψουμε την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστημάτων πληροφορικής της Siemens.

H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

 •  ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (  Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),
 • ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),
 •  ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της χρήσης των “Siemens Online Offering” (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Cookies-Πληροφορίες Αποθηκευόμενες Αυτομάτως στον Υπολογιστή Σας

 

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies στο πλαίσιο των “Siemens Online Offerings”. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των “cookies” από τη Siemens στην Πολιτική μας αναφορικά με τα “cookies”.Η πολιτική μας αναφορικά με τα “cookies” παρέχει επίσης πληροφορίες ως προς το πώς να εμποδίσετε και να αντιταχθείτε στη χρήση των “cookies” και την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των “cookies”.

 

Χάρτες Google

Προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες βάσει τοποθεσίας, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες του “Siemens Online Offering” ενδέχεται να χρησιμοποιούν τους "Χάρτες Google" (π.χ. για να σας επιτρέψουν να λάβετε οδηγίες ως προς το τοπικό σημείο επαφής της Siemens). Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google, η Google LLC, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google") επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP της συσκευής σας και την τοποθεσία σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο εάν έχετε παραχωρήσει άδεια πρόσβασης ή ενεργά έχετε παράσχει τα δεδομένα της τοποθεσίας σας εντός της σχετικής υπηρεσίας ή λειτουργίας “Siemens Online Offering”.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με τους Χάρτες Google είναι η Google. Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Google βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται αποκλειστικά στα “Siemens Online Offerings” και όχι σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές που τελούν υπό τη διαχείριση τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Η Siemens δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

 

Εφαρμογές συσκευών κινητής τηλεφωνίας

Ορισμένες εφαρμογές της Siemens λήψη των οποίων μπορείτε να κάνετε στην συσκευή κινητής σας τηλεφωνίας ("Mobile Apps") έχουν τις δικές τους Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εσάς στο αντίστοιχο App Store προτού προβείτε σε λήψη του Mobile App και εντός της ίδιας αντίστοιχης εφαρμογής της κινητής τηλεφωνίας. Οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας της Siemens δημοσιεύονται επίσης εδώ.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χαίρουν επεξεργασίας, σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

 

 

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης με τη Siemens, η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπεύθυνων επικοινωνίας στους δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, πωλητές και εταίρων (έκαστος ο «Επιχειρηματικός Εταίρος»):

 

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου εργασίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου εργασίας, αριθμό fax εργασίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας,


• Δεδομένα πληρωμών, όπως δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση πληρωμών και την πρόληψη απάτης συμπεριλαμβανομένων των αριθμών χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, αριθμών κωδικού ασφαλείας και άλλων σχετικών πληροφοριών τιμολόγησης,


• Περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες αναγκαστικά τέθηκαν υπό επεξεργασία στο πλαίσιο ενός έργου ή στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης με τη Siemens ή παρασχέθηκαν εθελοντικά από τον Επιχειρηματικό Εταίρο, όπως προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες, πραγματοποιηθείσες πληρωμές, αιτήματα και φάσεις ενός έργου,

 

• Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από δημοσία διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων αναφορικά με την ακεραιότητα και πιστωτικούς οργανισμούς και,

 

• Αν απαιτείται εκ του νόμου για τον έλεγχο ακεραιότητας (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων: ημερομηνία γεννήσεως, αριθμούς δελτίου ταυτότητας, δελτία ταυτότητας και πληροφορίες αναφορικά με σημαντικές δικαστικές υποθέσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες κατά των Επιχειρηματικών Εταίρων.

 

Η Siemens ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

• Για να επικοινωνεί στους Επιχειρηματικούς Εταίρους τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα έργα της Siemens ή των Επιχειρηματικών Εταίρων, π.χ. απαντώντας σε ερωτήματα ή αιτήματα και παρέχοντας τεχνικές πληροφορίες για προϊόντα που έχουν αγοραστεί,


• Για να σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται την (συμβατική) σχέση με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους, π.χ. πραγματοποιώντας συναλλαγές και παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, πληρωμές, διενεργώντας λογιστικούς ελέγχους, πραγματοποιώντας τιμολογήσεις και εισπράξεις, οργανώνοντας μεταφορές και παραδόσεις, διευκολύνοντας επισκευές και παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης,

 

• Για να διαχειρίζεται και να διενεργεί έρευνα πελατών, διαφημιστικών εκστρατειών, αναλύσεων αγοράς, λαχειοφόρων αγορών (sweepstake) ή άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων,

 

• Για να διεξάγει έρευνα ικανοποίησης πελατών και άμεσης εμπορικής προώθησης (direct marketing), όπως εξηγείται περαιτέρω στην ενότητα 3.

 

• Για να διατηρεί και να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων μας, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων μας, για να προλαμβάνει και να εντοπίζει τις απειλές στην ασφάλεια, την απάτη και άλλες εγκληματικές ή κακόβουλες δραστηριότητες,

 

• Για να διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (όπως τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείου), με τις εξαγωγές και τα τελωνεία, με το να διεξάγει προληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης (screening) των Επιχειρηματικών Εταίρων (με σκοπό την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και με τις πολιτικές της Siemens ή τα βιομηχανικά πρότυπα και

 

• Για να επιλύσει τις διαφορές, να επιβάλλει την συμβατική συμφωνία και να καθιερώσει, ασκήσει ή υπερασπίσει κάποιες νομικές αξιώσεις.

 

H επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών:

 

• ότι έχετε δώσει την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),


• ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα),


• ότι η επεξεργασία είναι κατά άλλον τρόπο απαραίτητη για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης (Άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
 

Όπου και όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, η Siemens δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς direct marketing(π.χ. προσκλήσεις σε εμπορικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία) και να πραγματοποιεί έρευνα ικανοποίησης πελατών, σε κάθε περίπτωση επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων επαφής σας για τους σκοπούς κατά τους οποίους ορίζονται, απευθυνόμενος  στο contact@siemens.com ή χρησιμοποιώντας την επιλογή opt-out που παρέχεται στην αντίστοιχη επικοινωνία που λάβατε.

Η Siemens ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

 

 • σε άλλες εταιρείες του ομίλου Siemens ή σε τρίτους – π.χ. συνεργάτες πωλήσεων ή προμηθευτές  όσον αφορά στην χρήση των υπηρεσιών και λειτουργιών του Siemens Online Offering ή της επιχειρηματικής σχέσης με εσάς,
 • σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες IT στην Siemens και που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. φιλοξενία ή συντήρηση συστημάτων πληροφορικής “IT” και υπηρεσίες υποστήριξης) και/ή
 •  σε τρίτους όσον αφορά στην συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκ του νόμου ή την θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή αξιώσεων (π.χ. για δικαστικές διαδικασίες και διαδικασίες διαιτησίας, σε αρχές επιβολής του νόμου και ρυθμιστικούς φορείς, δικηγόρους και συμβούλους).

 

Ορισμένες φορές οι αποδέκτες στους οποίους η Siemens διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες στις οποίες οι ισχύοντες νόμοι δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τους νόμους της χώρας καταγωγής σας.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Siemens λαμβάνει μέτρα ώστε να εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

 

 • Κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Siemens στις  χώρες αυτές μόνο εάν έχουν εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες («ΔΕΚ») για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον πληροφορίες για τους ΔΕΚ της Siemens διατίθενται εδώ.
 • Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς αποδέκτες στις χώρες αυτές μόνο εάν  ο σχετικός αποδέκτης (i) έχει συνάψει τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ με τη Siemens, (ii) έχει εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες εντός της οργάνωσής του ή (iii) – στην περίπτωση αποδεκτών ευρισκομένων στις ΗΠΑ – ο αποδέκτης έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας (Privacy Shield). Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επικοινωνώντας στο dataprotection@siemens.com.
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δημοσιεύθηκαν από εσάς στα  “Siemens Online Offerings” (όπως π.χ. σε ομάδες συζητήσεις και φόρουμ) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα παγκοσμίως σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες του αντίστοιχου “Siemens Online Offering”.

Εκτός αν ρητά δηλώθηκε διαφορετικά κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. με το έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο εσείς συμπληρώσατε), διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη (i) ως προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπέστησαν επεξεργασία με άλλο τρόπο, ή (ii) εάν δεν υφίσταται υποχρέωση εκ του νόμου υπό το ισχύον δίκαιο (όπως από τη φορολογική ή την εμπορική νομοθεσία).

Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Siemens, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ, ήτοι, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Siemens δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε το δικαίωμα:

 

 • να λαμβάνετε από τη Siemens επιβεβαίωση για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή μη και, στην περίπτωση αυτή να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • να ζητάτε από τη Siemens τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • να ζητάτε από τη Siemens τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,
 •  να ζητάτε από τη Siemens περιορισμό της επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα,
 • στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία παρείχατε με ενέργειές σας και
 • να προβάλλετε αντιρρήσεις για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δικαιώματα των πολιτών».

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω: dataprotection@siemens.com

 

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens θα καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκρίνεται και να διευθετεί οποιαδήποτε αιτήματα ή καταγγελίες, τα οποία φέρνετε υπό την προσοχή της. Επιπλέον, εκτός της επικοινωνίας με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να προσεγγίσετε  την αρμόδια αρχή  προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αίτησή σας ή καταγγελία σας.

 

Ο κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διατίθενται εδώ.

Πολιτική Cookie

 

Η Πολιτική Cookie ισχύει για την τρέχουσα ιστοσελίδα της εταιρίας Siemens που αναφέρεται στην ενότητα «Εταιρικές Πληροφορίες».

 

Αύγουστος 2016

 

Όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες της Siemens, αυτομάτως αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας δεδομένα σε μορφή “cookie”. Τα “Cookies” είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας τα οποία ρυθμίζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις ιστοσελίδες μας μέσω του δικού σας προγράμματος αναζήτησης Internet (browser).

Επί παραδείγματι, τα “Cookies” μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε μια ιστοσελίδα ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντά σας ή να αποθηκεύσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Γενικός κανόνας, δεν συλλέγουμε ποτέ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω των “cookies”, εκτός και αν μας δώσατε ρητή άδεια για να ενεργήσουμε κατά αυτό το τρόπο.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας, παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα της αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρει όλα τα "cookies" ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν την αποθήκευση ενός "cookie".

Μπορείτε να βρείτε συνοπτικές οδηγίες για το πως μπορείτε να το κάνετε αυτό παρακάτω.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν καθόλου, ή όχι όπως θα έπρεπε.

 

Οι τύποι των cookies

Τα Cookies κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες, αναλόγως της λειτουργίας τους και του επικείμενου σκοπού: απολύτως απαραίτητα cookies, performance cookies, functional cookies, και cookies για σκοπούς marketing.

 

Αναγκαία (absolutely necessary) cookies

απαιτούνται για να μπορείτε να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες της Siemens και να χειριστείτε βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η έκδοση ανώνυμων IDs για την ομαδοποίηση πολλαπλών σχετιζόμενων ερωτήσεων σε έναν διακομιστή (server).

 

Performance cookies (απόδοσης)

Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση των ιστοσελίδων μας, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των προγραμμάτων αναζήτησης Internet (browsers) και των χρησιμοποιούμενων λειτουργικών συστημάτων operating systems, του ονόματος του τομέα της ιστοσελίδας “domain name of the website” που εσείς τελευταία επισκεφθήκατε, τον αριθμό επισκέψεων, της μέσης διάρκειας επισκέψεων, και των σελίδων που καλέσατε.

Τα εν λόγω cookies δεν αποθηκεύουν κάποια πληροφορία με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε χρήστη. Η πληροφορία που συλλέγεται με την βοήθεια αυτών των cookies είναι συσσωρευτική και έτσι είναι ανώνυμη. Τα Performance cookies χρησιμοποιούνται για να μας διευκολύνουν να βελτιώσουμε μια ιστοσελίδα που θα είναι φιλική προς τον χρήστη προκειμένου να ενισχύσουμε την εμπειρία περιήγησης των χρηστών μας. Μπορείτε να μπλοκάρετε την χρήση αυτών των cookies δημιουργώντας ένα cookie αποκλεισμού (βλέπε “διαχείριση των cookies” παρακάτω).

 

Functional (Λειτουργικά) cookies

Καθιστά μια ιστοσελίδα ικανή να αποθηκεύει πληροφορίες που ένας χρήστης έχει ήδη καταχωρίσει (όπως το ID του χρήστη, η επιλογή γλώσσας, ή η περιοχή του χρήστη) προκειμένου να προσφέρει βελτιωμένες, προσωποποιημένες λειτουργίες στον χρήστη. Functional cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να ενεργοποιηθούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αναπαραγωγή βίντεο και η λήψη απόφασης του χρήστη να μπλοκάρει ή να απενεργοποιήσει μια συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. web analysis) - “opt-out cookies” (cookies βελτιστοποίησης).

 

Cookies για εμπορικούς σκοπούς marketing

Χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν στους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο βάση των δικών τους ενδιαφερόντων. Επίσης χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την συχνότητα εμφάνισης ενός ad (διαφημιστικού), να μετρήσουν και να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών. Καταγράφουν εάν οι χρήστες έχουν ή δεν έχουν επισκεφθεί μια ιστοσελίδα, και ποια περιεχόμενα χρησιμοποιήθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημιστές. Τα εν λόγω cookies συχνά συνδέονται με τις λειτουργίες άλλων ιστοσελίδων που ανήκουν σε τρίτους. Μπορείτε να μπλοκάρεται την χρήση αυτών των cookies δημιουργώντας ένα cookie εξαίρεσης “opt-out” (βλέπε παρακάτω “Διαχείριση των cookies”).

 

Διαχείριση των cookies:

Παρακαλούμε σημειώστε: Τα cookies που αναφέρονται παρακάτω, δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα, όταν περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας την κινητή σας συσκευή.

 

Performance cookies: Adobe Analytics

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε Adobe Analytics για την συνεχή βελτίωση αυτής και/ή τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Adobe Analytics αποθηκεύει ανώνυμα και αναλύει διαφόρων ειδών δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψιμων ιστοσελίδων και των δεδομένων (metadata) των ιστοσελίδων, των ιστοσελίδων που συνδέονται με την Siemens, των ωρών επισκεψιμότητας και της χρήσης του προγράμματος αναζήτησης.

 

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να εμποδίσετε την Adobe Analytics να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα. Ενεργώντας κατά αυτό το τρόπο, δημιουργείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας το λεγόμενο cookie εξαίρεσης. Δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά επιτρέπει στην Adobe Analytics να αναγνωρίζει μονίμως την προτίμησή σας.

Εάν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης ή αλλάξετε τον υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα αναζήτησης, τότε θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά το cookie εξαίρεσης.

 

Cookies για εμπορικούς σκοπούς

 

Adobe Target

Χρησιμοποιούμε το Adobe Target για την παροχή περιεχομένου ειδικά προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τον σκοπό αυτό, το Adobe Target αναλύει ανώνυμες πληροφορίες από τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να εμποδίσετε το Adobe Target να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα. Ενεργώντας κατά αυτό το τρόπο, δημιουργείτε στο πρόγραμμα περιήγησής σας το λεγόμενο cookie εξαίρεσης. Δεν περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά επιτρέπει στην Adobe/Siemens να αναγνωρίζει μονίμως την Προτίμησή σας.

 

Adobe Media Optimizer

Κάποιες φορές διενεργούμε διαφημιστικές εκστρατείες στο διαδίκτυο που προβάλλουν σε εσάς διαφημίσεις ("ads") με βάση τα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Δύναται να γνωρίζουμε τα πιθανά ενδιαφέροντά σας βάση της χρήσης των ιστοσελίδων μας και των εφαρμογών, ή των άλλων εταιριών και ιστοσελίδων με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να βοηθηθούμε στο να κατανοήσουμε τα πιθανά ενδιαφέροντά σας.

Αυτού το είδους τα “ads” αποκαλούνται  “online behavioral advertising”. Χρησιμοποιούμε την Adobe Media Optimizer (“AMO”) για να προβάλουμε τα “ads” μας σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Για τον σκοπό αυτό αρκετά cookies θα ρυθμιστούν στο πρόγραμμά αναζήτησή σας κατά τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει και στο “AMO” αλλά και στις λεγόμενες ανταλλαγές των “ads” να αναγνωρίζουν το τερματικό της συσκευής με την βοήθεια των ανώνυμων αναγνωριστικών προκειμένου να σας εμφανίζονται “ads” προσαρμοσμένα στα πιθανά ενδιαφέροντά σας. Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να εμποδίσετε το “AMO” να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα (web viewing data) και να σας εμφανίζονται σε άλλες ιστοσελίδες “ads” προσαρμοσμένα με βάση τη δραστηριότητά σας στις ιστοσελίδες μας και τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

Εάν αποχωρήσετε “opt out”, ίσως εξακολουθείτε να βλέπετε τις διαφημίσεις μας στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, οι οποίες όμως δεν θα είναι προσαρμοσμένες με βάση τη δραστηριότητά σας στις ιστοσελίδες μας και τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να αποχωρήσετε από τη συλλογή των δεδομένων προβολής ιστοσελίδων για διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από ορισμένες ή όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στο Digital Advertising Alliance στην ενότητα Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

 

Xaxis

Επιτρέπουμε στην εταιρία Xaxis (ένας τομέας του GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf), να τοποθετεί cookies στις ιστοσελίδες μας που συλλέγουν πληροφορίες με βάση την χρήση της διαφήμισης στο διαδίκτυο. Γνωστό επίσης ως “targeting.” («στοχοποίηση»).

Για τον σκοπό αυτό, η Xaxis συλλέγει και αποθηκεύει ανώνυμα δεδομένα στην ιστοσελίδα μας. Το cookie που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί (π.χ. surfing behavior (συμπεριφορά περιήγησης), sub-pages visited (επισκεφθέντες υποσελίδες), ad banners clicked (διαφημιστικά κουμπιά που πατήθηκαν), etc.κλπ). Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Xaxis δημιουργεί προφίλ (profiles) που δεν έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για προσωπική ταυτοποίηση, που σημαίνει ότι εσείς ως χρήστης δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε. Συγκεκριμένα, η IP address που χρησιμοποιείτε δεν αποθηκεύεται.

Στη συνέχεια, ο υπολογιστής σας αναγνωρίζεται για σκοπούς προβολής διαφημίσεων και ανατίθεται σε ένα target group (ομάδα-στόχο). Αυτές οι πληροφορίες καθιστούν δυνατή την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι πιο σχετικές με εσάς στις ιστοσελίδες των άλλων παρόχων.

Μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.xaxis.com/privacy-notice/greek/.  Μπορείτε πάντοτε να αποκλείσετε την μελλοντική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων δημιουργώντας ένα cookie εξαίρεσης.

 

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;

Στη συνέχεια θα βρείτε συνοπτικά όλους τους συνδέσμους που παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies σε ευρέως γνωστά προγράμματα περιήγησης.

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Safari

 

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Cookie, παρακαλούμε πατήστε στην «Επικοινωνία» για να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας.

Η Πολιτική Cookie ενημερώνεται κατά διαστήματα. Μπορείτε να βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στο πάνω μέρος της σελίδας.

1.1 Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., οι "Ιστοσελίδες της Siemens", επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις, π.χ. για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Με την είσοδο (log-in) ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της Siemens, οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους.

1.2 Εάν ο Χρήστης, ενόσω χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., ενεργεί ως επαγγελματίας πελάτης, δηλ. δεν ενεργεί για σκοπούς ξένους προς το επιτήδευμα, την επιχείρηση ή το επάγγελμά του, ή ενεργεί ως πελάτης για διοικητικού περιεχομένου πληροφορίες, δεν τυγχάνοθν εν προκειμένω εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας, 2000/31/ΕΚ για ορισμένς νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορικής, ιδίως του ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.


2.1
Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και - αναλόγως με την περίπτωση - συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading).

2.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της ολικώς ή εν μέρει. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.

3.1 Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για την προστασία της ασφάλειας και της βεβαιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη (ως ορίζονται κατωτέρω), ιδίως εάν ο Χρήστης

 • χρησιμοποιήσει αναληθή ταυτότητα προς το σκοπό της παραπλανήσεως τρίτων

 • παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσεως ή αμελήσει το καθήκον επιμέλειάς του αναφορικά με τα Δεδομένα Χρήστη ή

 • δεν χρησιμοποιήσει τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.2 Για την εγγραφή ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. (στο μέτρο του δυνατού: online) χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη.

3.3 Με την εγγραφή θα χορηγείται στον Χρήστη κωδικός πρόσβασης, αποτελούμενος από ταυτότητα Χρήστη και συνθηματικό κωδικό ("Δεδομένα Χρήστη"). Κατά την πρώτη πρόσβαση ο Χρήστης θα αλλάξει τον συνθηματικό κωδικό που έλαβε από την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. σε συνθηματικό κωδικό γνωστό μόνο στον Χρήστη. Τα Δεδομένα Χρήστη επιτρέπουν στον Χρήστη να βλέπει ή να αλλάζει τα δεδομένα του ή, ενδεχομένως, να αίρει τη συναίνεσή του για επεξεργασία δεδομένων.

3.4 Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων και ευθύνεται για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη. Στο τέλος κάθε συνδιάλεξης online, ο Χρήστης θα εξέρχεται (log-off) από τις ιστοσελίδες που προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό. Εάν και στο μέτρο που ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει επ' αυτού την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εγγράφως ή, ενδεχομένως, με ηλεκτρονική επιστολή.

3.5 Αφού λάβει την ειδοποίηση κατά την παράγραφο 3.4, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα αρνείται την πρόσβαση στην προστατευόμενη με συνθηματικό κωδικό περιοχή υπό τα εν λόγω Δεδομένα Χρήστη. Η πρόσβαση θα είναι και πάλι δυνατή μόνο μετά από αίτηση του Χρήστη προς την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ή με νέα εγγραφή.

3.6 Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή της εγγραφής του, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή δεν παραβιάζει την καλή λειτουργία συμβατικών σχέσεων. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαγράψει όλα τα Δεδομένα Χρήστη και λοιπά αποθηκευμένα, προσωπικώς αναγνωρίσιμα δεδομένα του Χρήστη, μόλις τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον.

4.1 Η χρήση οιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, υπόκειται στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με την ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.. Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

4.2 Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. χορηγεί στον Χρήστη μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το λογισμικό και την τεκμηρίωση που διατίθενται στο Χρήστη από τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. στην έκταση που συμφωνείται ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, στην έκταση του σκοπού που επιδιώκει η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. με την διάθεση αυτών.

4.3 Το λογισμικό θα διατίθεται χωρίς δαπάνη αντικειμενικού κώδικα. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα διάθεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτό δεν ισχύει για πηγαίο κώδικα σχετικό με λογισμικό ανοιχτής πηγής, στο οποίο οι προϋποθέσεις της άδειας υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης σε περίπτωση μεταβίβασης λογισμικού ανοιχτής πηγής και οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν τη διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα διαθέτει τον πηγαίο κώδικα με αντάλλαγμα την πληρωμή των εξόδων.

4.4 Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, εκμίσθωση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει το λογισμικό ή την τεκμηρίωση, καθώς και να αποσυναρμολογήσει, να σχεδιάσει αντίστροφα ή να απομεταγλωττίσει το λογισμικό ή να διαχωρίσει οιοδήποτε τμήμα αυτού. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του λογισμικού, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση περαιτέρω χρήσης.

4.5 Οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση.

5.1 Με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων όρων, οι πληροφορίες, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

5.2 Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων επί, αναφερομένων απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της εταιρικής επωνυμίας ή επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, μάρκες ή υποδείγματα χρησιμότητας.

6.1 Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ο Χρήστης απαγορεύεται

 • να βλάψει άλλα πρόσωπα, ιδίως ανηλίκους, ή να παραβιάσει τα ατομικά τους δικαιώματα,

 • να παραβιάσει τα χρηστά ήθη με τον τρόπο χρήσης του,

 • να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,

 • να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οιαδήποτε περιεχόμενα που εμπεριέχουν ιό, τον καλούμενο Δούρειο Ίππο, ή οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,

 • να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα, ή

 • να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές (το λεγόμενο "spam") ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης δεν θα παρακαλεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, σύστημα χιονοστιβάδας, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.

Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της οποτεδήποτε, ιδίως εάν ο Χρήστης παραβιάζει οιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.μπορεί να περιέχουν ζεύξεις υπερκειμένου προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.ουδεμία ευθύνη αποδέχεται για τα περιεχόμενα τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθ' όσον η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτές. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.

8.1 Εφόσον οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται δωρεάν, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα ως προς την ποιότητα ή τον τίτλο των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ειδικά σε σχέση με την ορθότητα ή την απουσία ελαττωμάτων ή την απουσία απαιτήσεων ή δικαιωμάτων τρίτων ή σε σχέση με την πληρότητα και/ ή την καταλληλότητα ως προς τον σκοπό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ενέχουν δόλο ή απάτη καθώς και σωματική βλάβη ή θάνατο.

8.2 Οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα). Η απαιτούμενη απόδοση του προϊόντος, επομένως, θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο της αγοράς.

9.1 Η ευθύνη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 των παρόντων Όρων. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, π.χ. σε περιπτώσεις δόλου, βαριάς αμέλειας, σωματικής βλάβης ή θανάτου, μη εκπλήρωσης εγγυημένων ιδιοτήτων, δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αποζημίωση στην περίπτωση παραβίασης θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην χαρακτηριστική για τη σύμβαση, προβλέψιμη ζημία, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

9.2 Παρ' όλο που η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρούνται οι Ιστοσελίδες της χωρίς ιούς, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές είναι απαλλαγμένες ιών. Ο Χρήστης, για τη δική του προστασία, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και πρέπει να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών πριν μεταφέρει οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση από τις Ιστοσελίδες. Ο Χρήστης πρέπει να προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών για να εξασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρονται ιοί προς τις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε..

9.3 Στις παραγράφους 9.1 και 9.2 δεν εννοούνται ούτε υπονοούνται οιεσδήποτε αλλαγές στο βάρος απόδειξης εις βάρος του Χρήστη.

10.1 Η εξαγωγή ορισμένων πληροφοριών, λογισμικού και τεκμηρίωσης μπορεί, λ.χ. λόγω της φύσης της ή του επιδιωκόμενου σκοπού ή προορισμού της, να υπόκειται σε εξουσιοδότηση. Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρώς με τους κανονισμούς εξαγωγής για πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση, ιδίως με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.θα προβαίνει στη σήμανση των πληροφοριών, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης αναφορικά με τους καταλόγους ελέγχου εξαγωγών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

10.2 Ο Χρήστης θα ελέγχει και θα επαληθεύει ιδίως ότι

 • οι πληροφορίες, το λογισμικό και η τεκμηρίωση δεν θα χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε σκοπό συναφή με εξοπλισμούς, πυρηνική ενέργεια, όπλα ή άλλη στρατιωτική χρήση,

 • κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο Κατάλογο Εξαιρουμένων Προσώπων (Denied Persons List - DPL) των ΗΠΑ δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα, λογισμικό ή τεχνολογία προελεύσεως ΗΠΑ,

 • κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που κατονομάζεται στο Προειδοποιητικό Κατάλογο (Warning List), τον Κατάλογο Προσώπων (Entity List) ή στον Ειδικώς Ορισθέντα Εθνικό Κατάλογο (Specially Designated National List) των ΗΠΑ, δεν θα παραλαμβάνει εμπορεύματα προελεύσεως ΗΠΑ χωρίς άδεια και

 • θα τηρούνται οι έγκαιρες προειδοποιητικές κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η πρόσβαση σε λογισμικό, τεκμηρίωση και πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν συνάδει με τους ανωτέρω ελέγχους και εγγυήσεις. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. δεν θα έχει υποχρέωση εκτέλεσης.

10.3 Εφόσον ζητηθεί, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. θα ενημερώνει τον Χρήστη για τα σχετικά σημεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες.


Για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικώς αναγνωρίσιμων δεδομένων από τον Χρήστη των Ιστοσελίδων της, η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία απορρήτου δεδομένων και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε., η οποία διατίθεται μέσω υπερκειμενικής ζεύξης στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. και/ ή στη διεύθυνση http://www.siemens.gr/

12.1 Για οιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου.

12.2 Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εάν ο Χρήστης είναι έμπορος κατά την έννοια του ελληνικού Εμπορικού Κώδικα.

12.3 Οι Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. λειτουργούν και διοικούνται από εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.δεν παριστά ότι οι πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή η τεκμηρίωση στις Ιστοσελίδες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδος. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. από τόπο εκτός Ελλάδος, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο. Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με την εξαίρεση των ελληνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Siemens issues digital certificates ("Certificates", also known as "Digital IDs") to its employees and agents, to its known business partners and to Siemens web sites in accordance with its „Siemens Issuing CA“.

Certification Authority ("CA") contact information
Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/


Certificate Policy / Certification Practice Statement (“CP/CPS”)


CA and repository, licenses, confidentiality and audit
The Siemens PKI is classified as critical IT infrastructure of the company and was audited and certified in accordance with ETSI TS 102042 V2.4.1.


Limited warranty and disclaimer / Limitation of liability
Included in Siemens Certificate Policy (CP)

CA Certificates
Siemens has made the Siemens CA(s) Certificates available for downloading. Please find an overview of the structure and different CA Certificates in Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).

 • Download Siemens CAs


OCSP Responder

A special OCSP Responder is operated to provide an interface for a qualified validity check of certificates within the Siemens PKI. The OCSP responder return a signed response signifying that the certificate specified in the request is good, revoked, unknown or unauthorized. If it cannot process the request, it returns an error code. Requests for certificate which are not provided by one of the Siemens CA’s will by rejected as “unknown”.

The system can be accessed from Intranet and Internet via the URL
ocsp.pki-services.siemens.com

Certificate Revocation Lists
Siemens has made the Certificate Revocation Lists (CRL(s)) below for Certificates issued by the Siemens Issuing CA(s) available for downloading.

 • Download Certificate Revocation Lists


Certificate Test Site
The Siemens CA provides a certificate test site for all valid Issuing CAs under https://catestsite.siemens.com

Public Certificate Repository
Siemens operates a publicly accessible Certificate Repository. In the Certificate Repository the Certificates of the Siemens PKI are stored. The Certificate Repository is available on the Internet to enable the exchange of secure e-mails with Siemens.
The Certificate Repository offers an Online Search for Siemens certificates. To retrieve Certificates directly from the Certificate Repository, it must be set up and configured as LDAP directory in the respective e-mail encryption program.


Access       Domain Name       IP-Address            Port    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter


Authentication with Siemens PKI


PGP certificates in the Certificate Repository
The Certificate Repository also contains the Siemens PGP certificates. It can be used with all PGP clients supporting LDAP.

European Bridge CA
Siemens is a member of the European Bridge CA.

The European Bridge CA operates a virtual Directory Service. Certificates of participants from different companies can be called up via this Directory Service. For this the LDAP-queries of the Bridge-CA are forwarded to the repositories of the connected organizations. Also the Siemens PKI Certificate Repository can be called up via this service.
The European Bridge CA offers an online search for certificates. Here also all Siemens certificates can be found if the correct mail-address is provided.
To use the Bridge-CA Repository it must be set up and configured as an LDAP directory the respective e-mail encryption program:

Access    Domain Name        IP-Address         Port    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37     389     o=ebcaRelated Links