Συγκατάθεση για τη λήψη πληροφοριών marketing με βάση τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα

Αντικείμενο της συγκατάθεσης

Θα ήθελα να λαμβάνω πληροφορίες marketing σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Siemens από τη Siemens AG και τις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής (καλούμενες από κοινού "Siemens") με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βάσει των προσωπικών μου ενδιαφερόντων. Εκτός από τη δυνατότητα να δηλώσω ρητά το ενδιαφέρον μου για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Siemens (π.χ. μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας), η Siemens θα καθορίζει τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις μου σε ιστοσελίδες της Siemens με τη βοήθεια “cookies”. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προβαλλόμενα άρθρα, ληφθέντα έγγραφα, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης ("Δεδομένα χρήσης"), και θα αποθηκεύονται σε προσωπικό προφίλ χρήστη. Πληροφορίες σχετικά με το εάν και πότε άνοιξα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μου έστειλε η Siemens θα προστεθούν επίσης στο προφίλ. Η Siemens λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες ανακαλώντας μικρές εικόνες ενσωματωμένες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (γνωστές ως web beacons).  

 

Επιπλέον, στο προφίλ μου θα προστεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες που παρείχα απευθείας στην ιστοσελίδα της Siemens ή, κατά περίπτωση, που είναι αποθηκευμένες στα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) της Siemens:

  • Προσωπικά δεδομένα επαφών (π.χ. όνομα, τίτλος, εταιρεία, λειτουργία / ρόλος, χώρα, αριθμός τηλεφώνου)
  • Πληροφορίες για την εταιρεία στην οποία εργάζομαι (π.χ. διεύθυνση, βιομηχανία και άλλεςδιαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες)  

Τα στοιχεία που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο ("Δεδομένα") θα χρησιμοποιηθούν από τη Siemens για να μου στείλουν περιεχόμενο marketing (π.χ. ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και εμπορικές εκθέσεις κ.λ.π.) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν. Επιπλέον, τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό πωλήσεων της Siemens για να υποβάλουν προσφορές σε εμένα και να μπορούν να στηρίξουν εμένα / την εταιρεία μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

 

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από το αυτοματοποιημένο σύστημα marketing της Siemens AG εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για σκοπούς marketing ή εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

Μεταφορά δεδομένων

Η Siemens AG μπορεί να μεταβιβάσει τα δεδομένα μου για τους προαναφερθέντες σκοπούς στις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα ετήσια έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.siemens.com/investor/en/. Ο πάροχος της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας marketing της Siemens έχει επίσης την τεχνική δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα μου.

 

Ανάκληση και περαιτέρω πληροφορίες

Έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον επιλέγοντας τον σύνδεσμο "διαγραφή" στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβα ή στέλνοντας ένα e-mail στο contact@siemens.com.  

 

Μετά την ανάκληση, δεν θα λαμβάνω πλέον περιεχόμενο marketing από τη Siemens βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Εκτός από τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή, μπορώ να αποκλείσω τεχνικά την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης μου διαγράφοντας το ακόλουθο cookie στα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούσα:

  • ELQSTATUS  

Κάνοντας κλικ εδώ, μπορώ εναλλακτικά να τοποθετήσω ένα “cookie” εξαίρεσης, το οποίο θα εμποδίσει την επεξεργασία των δεδομένων χρήσης στο μέλλον, εκτός εάν παρέχω εκ νέου την συγκατάθεσή μου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων μου μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ιστοσελίδες της Siemens AG.