Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ιούνιος 2022


Εμείς (η συγκεκριμένη εταιρεία που προσδιορίζεται ως διαχειρίστρια της ιστοσελίδας που σας ανακατεύθυνε στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) πιστεύουμε ότι η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική. H παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξηγεί πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε και διαβιβάζουμε (στο εξής «επεξεργαζόμαστε») τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο αλληλεπιδράτε μαζί μας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό επεξεργασία και σκοπός της επεξεργασίας

 

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές ή διαδικτυακές υπηρεσίες μας (καθεμία από αυτές στο εξής «διαδικτυακή προσφορά»), επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς που έχετε παράσχει ενεργά και οικειοθελώς ή που έχουμε παραγάγει εμείς σε σχέση με τη χρήση από εσάς της διαδικτυακής, στις οποίες συγκαταλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τηλεφωνικό αριθμό σας κ.λπ.·
 • πρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε φόρμες στο πλαίσιο της διαδικτυακής προσφοράς μας·
 • πληροφορίες που υποβάλλονται ως στο πλαίσιο αιτήματος υποστήριξης, ερωτηματολογίου ή σχολίου ή ανάρτησης σε φόρουμ· και
 • πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με την διαδικτυακή προσφορά, στις οποίες περιλαμβάνονται το αναγνωριστικό συσκευής και χρήστη σας, πληροφορίες για το λειτουργικό σας σύστημα, τους διαδικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες που προσπελάσατε κατά την επίσκεψή σας, η ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος επισκέπτη.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς: 

 • για να παρέχουμε τις υπηρεσίες και λειτουργίες της διαδικτυακής προσφοράς, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία και διαχείριση του διαδικτυακού λογαριασμού σας, η επικαιροποίηση, η προστασία και επίλυση προβλημάτων, η παροχή υποστήριξης καθώς και η βελτίωση και ανάπτυξη της διαδικτυακής προσφοράς μας·
 • για να τιμολογούμε τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς που κάνετε·
 • για να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας·
 • για να απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα ή υποδείξεις σας·
 • για να επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας ή να σας παρέχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή προσφορές·
 • για να επικοινωνούμε μαζί σας κοινοποιώντας πληροφορίες και προσφορές που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να σας αποστέλλουμε πρόσθετες προωθητικές πληροφορίες ή να επικοινωνούμε μαζί σας στο πλαίσιο ερευνών ικανοποίησης πελατών, όπως εξηγείται στην ενότητα 3· και
 • για να εφαρμόζουμε, όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο, τους όρους της διαδικτυακής προσφοράς, να θεμελιώσουμε ή να διατηρούμε μια νομική αξίωση ή υπεράσπιση, να αποτρέπουμε την απάτη ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως δόλιες επιθέσεις κατά τεχνολογικών πληροφοριακών συστημάτων μας.

Cookies

 

Η διαδικτυακή προσφορά μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, δηλαδή μικρά αρχεία που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες και αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν από εμάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας, τα cookies αυτά είναι απολύτως αναγκαία για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες μιας διαδικτυακής προσφοράς ή να σας παράσχουμε υπηρεσία την οποία ζητήσατε μέσω της διαδικτυακής προσφοράς. Λοιπά cookies (π.χ. cookies για προωθητικούς σκοπούς) θα χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

Διαδικτυακή προσφορά παρεχόμενη από τον οργανισμό σας


Η διαδικτυακή προσφορά μας ενδέχεται να σας παρέχονται για χρήση από τον οργανισμό στον οποίο υπάγεστε, όπως οι εταιρικοί πελάτες μας. Εάν σας παρέχεται πρόσβαση από τον οργανισμό σας σε διαδικτυακή προσφορά, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε από εσάς ή τον οργανισμό σας σε σχέση με το περιεχόμενο της διαδικτυακής προσφοράς τελούν σε επεξεργασία βάσει των οδηγιών του οργανισμού σας και υπόκεινται σε συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων που έχουμε συνάψει με τον οργανισμό σας. Σε τέτοια περίπτωση, για οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπάρχουν στο εν λόγω περιεχόμενο την ευθύνη έχει ο οργανισμός σας, στον οποίο και θα πρέπει να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υπάρχουν στο εν λόγω περιεχόμενο.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά διαδικτυακή προσφορά που συνδέεται με την παρούσα Πολιτική και όχι άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές συνδεδεμένων επιχειρήσεων που έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λειτουργούνται από τρίτους. Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επίσης δεν αφορά καταστάσεις όπου επεξεργαζόμαστε απλώς πληροφορίες για λογαριασμό επιχειρηματικών εταίρων μας, π.χ. όταν ενεργούμε ως πάροχος φιλοξενίας ιστοσελίδων ή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud).  Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και εφαρμογές, οι οποίες πιστεύουμε πως είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς. Δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων ή εφαρμογών.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό επεξεργασία και σκοπός της επεξεργασίας 


Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης μαζί μας, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και των υπευθύνων επικοινωνίας (δυνητικών) πελατών, προμηθευτών, πωλητών και εταίρων (στο εξής ατομικά «επιχειρηματικός εταίρος»): 
 

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, θέση εργασίας, διεύθυνση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου εργασίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου εργασίας, αριθμό fax εργασίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας· 
 • δεδομένα πληρωμών, όπως δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση πληρωμών και την πρόληψη απάτης συμπεριλαμβανομένων των αριθμών χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, κωδικών αριθμών ασφαλείας και άλλων σχετικών πληροφοριών τιμολόγησης· 
 • περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες αναγκαστικά τέθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο έργου ή συμβατικής σχέσης με εμάς ή παρασχέθηκαν οικειοθελώς από τον επιχειρηματικό εταίρο, όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με παραγγελίες, εκτελεσθείσες πληρωμές, αιτήματα και ορόσημα έργου· 
 •  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από δημοσία διαθέσιμες πηγές (μεταξύ άλλων και από δίκτυα και ιστοσελίδες επιχειρηματικού προσανατολισμού ή εύρεσης εργασίας), βάσεις δεδομένων ακεραιότητας και πιστωτικούς οργανισμούς, και·
 • εφόσον απαιτείται από τον νόμο για τον έλεγχο ακεραιότητας (screening) των επιχειρηματικών εταίρων: ημερομηνία γέννησης, αριθμούς δελτίου ταυτότητας, δελτία ταυτότητας και πληροφορίες αναφορικά με σχετικές και σημαντικές δικαστικές υποθέσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες κατά Επιχειρηματικών Εταίρων.

Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς: 

 

 • για την επικοινωνία με επιχειρηματικούς εταίρους για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα μας, για παράδειγμα απαντώντας σε ερωτήματα ή αιτήματα ή παρέχοντας σε εσάς πληροφορίες για αγορασμένα προϊόντα·
 •  για τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση της (συμβατικής) σχέσης με επιχειρηματικούς εταίρους, για παράδειγμα προβαίνοντας σε συναλλαγές και παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, σε διεκπεραίωση πληρωμών, σε δραστηριότητες λογιστικές, ελέγχου, τιμολόγησης και είσπραξης, οργανώνοντας αποστολές και παραδόσεις, διευκολύνοντας επισκευές και παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης·
 • για τη διαχείριση και διεξαγωγή αναλύσεων αγοράς, κληρώσεων, διαγωνισμών ή άλλων ενεργειών ή εκδηλώσεων για πελάτες·
 •  για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με πληροφορίες και προσφορές που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για την αποστολή πρόσθετων προωθητικών μηνυμάτων και για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, όπως εξηγείται στην ενότητα 3 της παρούσας· 
 • για τη διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων μας, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών ασφαλείας, απάτης και άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών· 
 • για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. υποχρεώσεις τήρησης αρχείου), τον έλεγχο εξαγωγών και τελωνειακές υποχρεώσεις, με υποχρεώσεις προληπτικών ελέγχων συμμόρφωσης (screening) των επιχειρηματικών εταίρων (για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και με τις πολιτικές ή τα βιομηχανικά πρότυπά μας, και·
 • για την επίλυση διαφορών, την τήρηση συμβατικών συμφωνιών και τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Όπου και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για άμεσους προωθητικούς σκοπούς (π.χ. προσκλήσεις σε εμπορικές εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία με περαιτέρω πληροφορίες και προσφορές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας) και για διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις δυο περιπτώσεις. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας σας για τους σκοπούς αυτούς, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@siemens.com ή χρησιμοποιώντας την επιλογή διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών στο αντίστοιχο μήνυμα που λάβατε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • σε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε τρίτους – π.χ. συνεργάτες πωλήσεων ή προμηθευτές – όταν σχετίζονται με τη χρήση από εσάς της διαδικτυακής προσφοράς μας ή με την επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας·
 • σε τρίτους που μας παρέχουν υπηρεσίες IT και επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. φιλοξενία ή συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες υποστήριξης) και/ή·
 • σε τρίτους όταν σχετίζονται με τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκ του νόμου ή τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή αξιώσεων (π.χ. για δικαστικές διαδικασίες και διαδικασίες διαιτησίας, σε ρυθμιστικές, διωκτικές και κρατικές αρχές, σε δικηγόρους και συμβούλους).

Οι αποδέκτες των δεδομένων σας  προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να βρίσκονται εγκατεστημένοι εκτός της χώρας διαμονής σας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δημοσιεύθηκαν από εσάς σε διαδικτυακή προσφορά (όπως π.χ. σε ομάδες συζητήσεων και σε φόρουμ) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα παγκοσμίως από άλλους χρήστες εγγεγραμμένους στην αντίστοιχη Διαδικτυακή Προσφορά. 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. με έντυπο συγκατάθεσης το οποίο συμπληρώσατε), διαγράφουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εάν η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υπέστησαν επεξεργασία με άλλο τρόπο, ή σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου (π.χ. υποχρεώσεις διατήρησης βάσει της φορολογικής ή εμπορικής νομοθεσίας).

Η νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του τόπου δικαιοδοσίας στον οποίο διαμένετε ενδέχεται να σας επιφυλάσσει ειδικά δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 

Πιο συγκεκριμένα, και με την επιφύλαξη των νομικών απαιτήσεων, ενδέχεται να δικαιούστε:

 • να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή μη και, στην περίπτωση αυτή, να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·
 • να ζητάτε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
 • να ζητάτε από τη εμάς τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·
 • να ζητάτε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα·
 • φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία παρείχατε με ενέργειές σας και·
 • να προβάλλετε αντιρρήσεις, για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, έναντι της περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, χρήσης ή μεταβολής και έναντι μη επιτρεπόμενης μεταβολής, παραβίασης απορρήτου ή προσπέλασης, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει υποστήριξη για όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Η επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να γίνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@siemens.com.

 

Η Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα καταβάλλει πάντοτε εύλογες προσπάθειες να ανταποκρίνεται και να διευθετεί οποιαδήποτε αιτήματα ή καταγγελίες που της γνωστοποιείτε. Πέρα από την επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να απευθύνεστε για το αίτημα ή την καταγγελία σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Ο κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διατίθενται εδώ.

Η ενότητα αυτή βρίσκει εφαρμογή και περιέχει περαιτέρω πληροφορίες σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από εταιρεία μας η οποία βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 

Η εταιρεία που προσδιορίζεται στη σελίδα αυτή ως διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρηματικών εταίρων μας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Siemens. Εμείς και οι εν λόγω εταιρείες της Siemens είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την ορθή προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 26 του ΓΚΠΔ). Για να σας διευκολύνουμε στην ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο των δεδομένων, έχουμε συνάψει συμφωνία με τις υπόψη εταιρείες της Siemens, βάσει της οποίας σας δικαιούστε να ασκείτε κεντρικά τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων δυνάμει της ενότητας 6 της παρούσας Πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έναντι της Siemens Aktiengesellschaft με έδρα στη Γερμανία.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο: dataprotection@siemens.com.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας

 

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τη νομική βάση για την επεξεργασία από εμάς των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί το ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • την άσκηση των δικαιωμάτων μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συνάπτουμε με εσάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ) (στο εξής «εκτέλεση σύμβασης»
 •  τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΔ) (στο εξής «συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις» ή/και·
 • τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ) (στο εξής «έννομο συμφέρον»). Γενικά, το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στην αποδοτική εκτέλεση ή διαχείριση (i) της χρήσης της διαδικτυακής προσφοράς από εσάς ή/και (ii) της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης. Όπου στον παρακάτω πίνακα γίνεται ρητή επίκληση στο έννομο συμφέρον μας ως νομική βάση για ορισμένο σκοπό, θεωρούμε ότι τα συμφέροντα και δικαιώματα ή ελευθερίες σας δεν υπερισχύουν του έννομου συμφέροντός μας, λαμβάνοντας υπόψη (i) την περιοδική επανεξέταση και τη σχετική τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, (ii) την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μέσα από τις διαδικασίες προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουμε, στις οποίες συγκαταλέγονται οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , (iii) τη διαφάνεια που παρέχουμε επί της δραστηριότητας επεξεργασίας και (iv) τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσέγγιση στάθμισης συμφερόντων επικοινωνήστε με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@siemens.com.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη σχετική χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η νομική βάση για να επεξεργαστούμε τα εν λόγω δεδομένα που σας αφορούν μπορεί (επιπλέον ή αντ’ αυτού) να είναι το γεγονός ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ) (στο εξής «συγκατάθεση»).

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικτυακής προσφοράς - Σκοπός και νομική βάση

 

Για την παροχή των υπηρεσιών και λειτουργιών της διαδικτυακής προσφοράς, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία και διαχείριση του διαδικτυακού λογαριασμού σας, η επικαιροποίηση, η προστασία και επίλυση προβλημάτων, η παροχή υποστήριξης καθώς και η βελτίωση και ανάπτυξη της διαδικτυακής προσφοράς μας

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για την τιμολόγηση της διαδικτυακής προσφοράς που χρησιμοποιείτε

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Προς επαλήθευση της ταυτότητάς σας

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Προς απάντηση και εκπλήρωση των αιτημάτων ή υποδείξεών σας

·        Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)

·        Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για την επεξεργασία της παραγγελίας σας ή την παροχή πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή προσφορές

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)
 •  Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για αποστολή προωθητικών ενημερώσεων ή για επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο ερευνών ικανοποίησης πελατών, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην ενότητα 3 της παρούσας

 • Συγκατάθεση, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Όπου εύλογα κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή των όρων της διαδικτυακής προσφοράς, για τη θεμελίωση ή διατήρηση νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης, για την αποτροπή απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και επιθέσεων κατά τεχνολογικών πληροφοριακών συστημάτων μας

 •  Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την επιχειρηματική σχέση σας μαζί μας – Σκοπός και νομική βάση

 

Για την επικοινωνία με επιχειρηματικούς εταίρους για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα μας, για παράδειγμα απαντώντας σε ερωτήματα ή αιτήματα ή παρέχοντας σε εσάς τεχνικές πληροφορίες για αγορασμένα προϊόντα·

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)
 •  Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση της (συμβατικής) σχέσης με επιχειρηματικούς εταίρους, για παράδειγμα προβαίνοντας σε συναλλαγές και παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, σε διεκπεραίωση πληρωμών, σε δραστηριότητες λογιστικές, ελέγχου, τιμολόγησης και είσπραξης, οργανώνοντας αποστολές και παραδόσεις, διευκολύνοντας επισκευές και παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης

 • Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β΄ του ΓΚΠΔ)
 •  Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΔ)

Για τη διαχείριση και διεξαγωγή αναλύσεων αγοράς, κληρώσεων, διαγωνισμών ή άλλων ενεργειών ή εκδηλώσεων για πελάτες

 • Συγκατάθεση, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών και άμεσης εμπορικής προώθησης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στην ενότητα 3 της παρούσας 

 • Συγκατάθεση, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για τη διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων μας, για την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών ασφαλείας, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών

 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. υποχρεώσεις τήρησης αρχείου), τον έλεγχο εξαγωγών και τελωνειακές υποχρεώσεις, με υποχρεώσεις προληπτικών ελέγχων συμμόρφωσης (screening) των επιχειρηματικών εταίρων (για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και με τις πολιτικές ή τα βιομηχανικά πρότυπά μας

 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΔ)
 • Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

 

Για την επίλυση διαφορών, την τήρηση συμβατικών συμφωνιών και τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΔ)
 •  Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ)

Διεθνείς μεταβιβάσεις δεδομένων

 

Σε περίπτωση που μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται κατά τρόπο σύμφωνο με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).  Στο πλαίσιο αυτό, και εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνουμε τα ακόλουθα μέτρα:

·       Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εφαρμόσει τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας (στο εξής «ΔΕΚ») για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες για τους ΔΕΚ διατίθενται εδώ.

·       Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικούς αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μόνο εφόσον ο εκάστοτε αποδέκτης έχει (i) συνάψει μαζί μας Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες  ή (ii) εφαρμόσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες στον οργανισμό του. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επικοινωνώντας στο dataprotection@siemens.com.

 

Αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων

 

Σε περίπτωση προβληματισμών και αιτημάτων που αφορούν την προστασία του απορρήτου, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@siemens.com. Πέρα από την επικοινωνία με την Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε πάντοτε το δικαίωμα να απευθύνεστε για το αίτημα ή την καταγγελία σας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Ο κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών προστασίας δεδομένων διατίθενται εδώ.

Οι παρακάτω πληροφορίες σας αφορούν αν είστε κάτοικος ΗΠΑ:

 

Do Not Track

 

Προς το παρόν, η διαδικτυακή προσφορά μας δεν αναγνωρίζει και δεν αποκρίνεται σε σήματα μη παρακολούθησης («Do Not Track») των προγραμμάτων περιήγησης (browser).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μη παρακολούθησης «Do Not Track», επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.


Χρήση από παιδιά

 

Η διαδικτυακή προσφορά μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών. Δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών χωρίς να τους έχει προηγουμένως ζητηθεί να εξασφαλίσουν τη γονική συναίνεση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιού στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος μόνο για την εξασφάλιση της γονικής συναίνεσης, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και τους κανονισμούς ή για την προστασία παιδιού.

 

Δικαιώματα ανά πολιτεία

 

Ανάλογα με την πολιτεία των ΗΠΑ στην οποία κατοικείτε, ενδέχεται να έχετε ειδικά δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.  Για πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σχετικά δικαιώματα, κάντε κλικ εδώ.

Η ενότητα αυτή έχει εφαρμογή και σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες όταν η επεξεργασία από εταιρεία μας (i) συμβαίνει στην επικράτεια της Βραζιλίας, (ii) αφορά τα δεδομένα προσώπων που βρίσκονται στην επικράτεια της Βραζιλίας, (iii) περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν στην επικράτεια της Βραζιλίας ή (iv) αποσκοπεί στην παροχή αγαθών ή προμήθεια υπηρεσιών σε πρόσωπα που βρίσκονται στην επικράτεια της Βραζιλίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Γενικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, και εφαρμόζονται οι ακόλουθες προσθήκες ή/και παρεκκλίσεις από τις ενότητες 2, 5, 6 και 9 της παρούσας Πολιτικής:

 

Διάρκεια διατήρησης

 

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του LGPD, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. υποχρεώσεις διατήρησης βάσει της φορολογικής ή εμπορικής νομοθεσίας), κατά τη διάρκεια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής ή για την τακτική άσκηση δικαιωμάτων σε δικαστικές, διοικητικές ή διαιτητικές διαδικασίες.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Πλέον των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει του LGPD δικαιούστε:

 • εάν εκτιμάτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται όχι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων ή γίνεται σε υπερβολικό βαθμό, ζητήστε μας να προβούμε σε ανωνυμοποίηση, αποκλεισμό ή διαγραφή μη αναγκαίων ή υπέρμετρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή·
 • ζητήστε ενημέρωση σχετικά με τους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους έχουμε διαμοιραστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας·
 • ενημερωθείτε για τη δυνατότητα να μη παράσχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας και τις επιπτώσεις που έχει η μη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που σας τη ζητήσουμε για την επεξεργασία των δεδομένων σας·
 • ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που σας τη ζητήσουμε για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας

 

Με βάση τον Γενικό Νόμο Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Τη νομική βάση για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας παρέχουν:

 •  το άρθρο 7 V του LGPD(«Εκτέλεση σύμβασης»)·
 • το άρθρο 7 II του LGPD («Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις»)·
 • το άρθρο 10 Ι και ΙΙ του LGPD («Έννομο συμφέρον»)·
 • το άρθρο 7 I του LGPD («Συγκατάθεση»).

 

Διεθνείς μεταβιβάσεις 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Νόμου Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας (LGPD), όπως καθορίζονται στο άρθρο 33 αυτού, σε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός της επικράτειας της Βραζιλίας, μεριμνούμε ώστε τα δεδομένα σας να προστατεύονται κατά τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις του LGPD, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής.

 

Αρμόδιος υπεύθυνος επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων

 

Εάν η παρούσα ενότητα ισχύει, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη βραζιλιάνικη Οργάνωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprivacy.br@siemens.com. 

Οι παρακάτω πληροφορίες σας αφορούν επιχειρηματικούς εταίρους και χρήστες που βρίσκονται στην Νότια Αφρική:

 

Στο άρθρο 1 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών που τέθηκε σε ισχύ το 2013 (POPI), ως «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες» ορίζονται μεταξύ άλλων «πληροφορίες που αναφέρονται σε εν ζωή φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, και κατά περίπτωση σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί.»

 

Η αντίστοιχη νομική βάση και οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Νότια Αφρική περιλαμβάνονται στα άρθρα 8 έως 25 του POPI και αφορούν σε «ευθύνη», «περιορισμό επεξεργασίας», «προσδιορισμό του σκοπού», «περιορισμό περαιτέρω επεξεργασίας», «ποιότητα πληροφοριών», «διαφάνεια», «εγγυήσεις ασφάλειας» και «συμμετοχή υποκειμένου δεδομένων»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του POPI, απαγορεύεται η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών ενός υποκειμένου δεδομένων με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση μέσω οποιαδήποτε μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και συσκευών αυτόματων κλήσεων, συσκευών τηλεμοιοτυπίας, μηνυμάτων SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συγκατατεθεί στην επεξεργασία ή είναι, με την επιφύλαξη περαιτέρω όρων, υφιστάμενος πελάτης του υπεύθυνου μέρους.

 

Για τους σκοπούς της άσκησης από υποκείμενο δεδομένων των δικαιωμάτων του για περαιτέρω πληροφορίες και των δικαιωμάτων του σε σχέση με την πρόσβαση, διατύπωση αντιρρήσεων και καταγγελιών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρατίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας της νοτιοαφρικανικής ρυθμιστικής αρχής προσωπικών δεδομένων: 

 

JD House, 27 Stiemens Street

Braamfontein

Johannesburg

2001

 

PO Box 31533

Braamfontein

Johannesburg

2017

 

Καταγγελίες: complaints.IR@justice.gov.za

Γενικές πληροφορίες: inforeg@justice.gov.za

Η ενότητα αυτή έχει εφαρμογή και σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες όταν η επεξεργασία από εταιρεία μας γίνεται εντός της επικράτειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (στο εξής «ΛΔΚ») ή αφορά τα δεδομένα προσώπων που βρίσκονται στην επικράτεια της ΛΔΚ.

 

Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών

 

Σύμφωνα με τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών της ΛΔΚ (στο εξής «PIPL»), ως ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες νοούνται προσωπικές πληροφορίες, η διαρροή ή παράνομη χρήση των οποίων μπορεί εύκολα να προσβάλει την αξιοπρέπεια φυσικών προσώπων, να βλάψει σοβαρά την ασφάλεια προσώπων ή περιουσίας, και ως τέτοια λογίζονται οι πληροφορίες για βιομετρικά χαρακτηριστικά, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ειδικό καθεστώς, ιατρικό ιστορικό, οικονομικούς λογαριασμούς, εντοπισμό θέσης προσώπων κ.λπ, καθώς και οι προσωπικές πληροφορίες ανηλίκων ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Πλέον των στοιχείων πληρωμής που αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας Πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα προβαίνουμε κατά κανόνα σε επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών σας. Σε περίπτωση επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών σας, θα σας ειδοποιήσουμε για την αναγκαιότητα της επεξεργασίας και τις επιπτώσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντα του εκάστοτε προσώπου και θα ζητήσουμε ρητή συγκατάθεσή σας εφόσον απαιτείται.

 

Διαβίβαση και γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 του PIPL, πλέον των περιεχομένων που αναφέρονται στην ενότητα 4, δεν θα προβαίνουμε κατά κανόνα σε διαβίβαση ή διαμοιρασμό προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτους υπευθύνους επεξεργασίας, εκτός αν (1) λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται ή (2) οφείλουμε να το πράξουμε προς εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας βάσει των τοπικών νόμων και κανονισμών. 

 

Διεθνείς μεταβιβάσεις

 

Αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της ΛΔΚ. Θα τηρούμε την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις που επιβάλει η αρμόδια αρχή και θα μεριμνούμε για την προστασία των δεδομένων σας κατά τρόπο σύμφωνο με τον Νόμο για την Προστασία Προσωπικών Πληροφοριών της ΛΔΚ. Εάν εσείς ατομικά ή η επιχείρηση για την οποία εργάζεστε είναι επιχειρηματικός εταίρος, σας ενημερώνουμε ότι η Siemens είναι πολυεθνική εταιρία, και για τον σκοπό της σύναψης ή εκτέλεσης της σύμβασης / συμφωνίας με εσάς ή την εταιρεία για την οποία εργάζεστε, κατανοείτε και κάνετε αποδεκτό ότι ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε αλλοδαπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας

 

Με βάση τον PIPL έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
 

Τη νομική βάση για να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας παρέχουν:

 • το άρθρο 13 παράγραφος 2 του PIPL) («Εκτέλεση σύμβασης»)·
 • το άρθρο 13 παράγραφος 3 του PIPL) («Νόμιμες υποχρεώσεις και ευθύνες»)·
 • το άρθρο 13 παράγραφος 6 του PIPL) («Επεξεργασία δημόσια διαθέσιμων δεδομένων»)·
 • το άρθρο 13 παράγραφος 1 του PIPL) («Συγκατάθεση»).


Χρήση από παιδιά

 

Η διαδικτυακή προσφορά μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών χωρίς προηγούμενη γονική συναίνεση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσουμε ή κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιού στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος μόνο για την εξασφάλιση της γονικής συναίνεσης, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και τους κανονισμούς ή για την προστασία παιδιού.