Όργανα Μέτρησης Πεδίου

Μετρήστε ό,τι έχει σημασία

Τα όργανα μέτρησης πεδίου της Siemens προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μέτρησης μιας πηγής, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων και βελτιστοποιώντας την ποιότητα των προϊόντων σας. Τα έξυπνα όργανα της Siemens είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν απρόσκοπτη αλληλεπίδραση με τον μεγαλύτερο κόσμο των βιομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου - πετυχαίνοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία και εξυπνότερες αποφάσεις για την επιχείρησή σας. Επωφεληθείτε από την επάρκεια της Siemens: ένας πλήρες προμηθευτής αυτοματισμού που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, με υπηρεσία διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Δείτε μια σφαιρική εικόνα όλων των προϊόντων οργάνων μέτρησης πεδίου με μια ματιά.

Φυλλάδια προιόντων

Εφαρμογές

Ακριβής έλεγχος διαδικασιών για όλες τις εφαρμογές - σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας

Ανεξάρτητα από το είδος της βιομηχανία σας, η διατήρηση της υψηλής απόδοσης και της ποιότητας είναι δυνατή μόνο όταν ξεκινάτε στο επίπεδο του πεδίου με ακριβείς και διαφανείς μετρήσεις. Η Siemens προσφέρει έξυπνες λύσεις μετρητών πεδίου για κάθε εφαρμογή.

Λήψη, υποστήριξη, υπηρεσίες

Βρείτε αρχεία για λήψη, υποστήριξη και υπηρεσίες όσον αφορά τα προϊόντα μέτρησης της Siemens

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support.

Service offers

To remain competitive, companies in industry must ensure – and ideally increase – the availability and productivity of machines and plants. As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise.

Service catalog

As your partner, we offer a unique range of services and support based on our extensive technology and industry expertise. With our offerings, you can expect a high degree of reliability and a successful digital future for your company.

Well trained for excellent handling

Receive standardized or individual expertise directly from the manufacturer – with training centers in more than 60 countries.

Safety integrated

Safety is key in the process industries. A failure in instruments relevant for safety may have serious implications for humans, the process and the environment. Therefore, a wide range of our process instruments come with on-board safety features for maximum risk reduction.